Lift a társasházban

Sok esetben tapasztalni olyat, hogy egy társasházban több lift van, azonban azok közül csak egy működik, és az is csak átmenetileg. Ilyenkor találkozni olyan kiírásokkal a liftajtókon, hogy a „Lift üzemen kívül!”, a „Lift karbantartási munkálatok miatt nem működik!”lift üzemen kívűl

A jelenlegi szabályozásokat sok társasházkezelő nem veszi elég szigorúan. A konfliktusok elkerülése végett, hajlamosak olyan helyzetekbe belemenni, ami bár a lakóközösség szempontjából kényelmes, azonban üzemviteli szemszögből tekintve nem helyes.

Konkrét példát említve: adott társasház a bevezetett törvényi szabályozást túlszigorítottnak ítéli meg. Az előírásoknak nem tesz eleget, mikor mindkét liftet üzemen kívülinek kellene megítélnie. Helyette “költségoptimalizálásra” hivatkozva azt mondja, hogy csak az egyik liftet csináltatja meg az előírásoknak megfelelően. A másik lift, azonban véleménye szerint  továbbra is megfelelő, azt használják nyugodtan a lakók. Amennyiben bejelentett ellenőrzés lesz, majd kiteszik a “Lift üzemen kívül” táblát, és mindenki elégedett.

Bennem ilyenkor több kérdés fogalmazódik meg.

Vajon mindenki elégedett?  Tényleg elegendő a működő liftek száma a lakóközösség számára? Ha bármilyen baleset történik a liftben, miközben egy családtagom, vagy én utazom benne, megússzuk könnyebb sérüléssel, vagy tragikus végkifejlete lesz? Bármilyen balesetről is legyen szó, ki fogja viselni a felelősséget? Tényleg megérte a “költségoptimalizálás”?

Véleményem szerint a lakók biztonságának biztosítása a legfontosabb. Nem lehet kérdéses, hogy egy költségvetési tervben az ilyen jellegű műszaki problémák megoldásának kell az első helyen szerepelnie! Hiszen az emberélet megóvásának fontosságánál nem lehet semmi sem fontosabb!

Azért, hogy a baj ne következzen be, a lakók is tehetnek lift üzemen kívülmegelőző intézkedéseket!

Pl:  a lakóközösség bármely tagja kérheti a közös képviselőtől, hogy mutassa be a kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálat engedélyéről kiállított dokumentációt!

A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletének 10. §  2. bekezdése kimondja:

“A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként a 20 évnél nem régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot kell a nyilvántartott szervezettel elvégeztetni.”

Sajnos a rossz hír az, hogy azokon a helyeken, ahol a lakóközösség nem rendelkezik megtakarítással, ott a jelenlegi helyzet is tarthatatlan. Arról nem is beszélve, hogy 2018-tól jelentős szigorítások várhatóak a liftkezeléssel kapcsolatosan.

Ilyen és ehhez hasonló helyzetekben érdemes elgondolkodni, hogy az épület pénzügyeinek kezelése vajon jó kezekben van? Vagy esetleg érdemesebb körül nézni?

liftHiszen a társasházkezelő személye változtatható. Könnyen előfordulhat, hogy ezzel a váltással nem csak a fizetendő közös költsége lesz kevesebb, de a szolgáltatás minősége is jelentősen javul!

Közös képviselő leváltása

Melegvíz korlátozás

Tatabánya. A nyári időszakban a melegvíz szolgáltató karbantartást végez, hogy a téli időszakban minél zavartalanabb legyen a szolgáltatás. Azonban, a karbantartási időszak alatt melegvíz korlátozás van, ami azt jelenti, hogy csökkent mértékű a melegvíz szolgáltatás.nincs_melegviz melegvíz korlátozás

Pontosan fogalmazva: nincsen melegvíz!

Mikor csökkent mértékű a szolgáltatás? Amikor a távhőszolgáltatónak felróható okból, kettő, vagy több napon át a melegvíz hőmérséklete a kifolyónál mérve 40 °C alatti. Ilyenkor a felhasználót, a csökkent értékű szolgáltatás időtartamára °C fokonként a melegvíz-szolgáltatás egytarifás díjából az egy éves fogyasztás időarányos részének 20 %-ának megfelelő mértékű díjvisszatérítés illeti meg!

Azonban, amennyiben hibát találnak, ez a pár nap jelentősen megnövekedhet!

Melegvíz korlátozás időpontjai:

 1. Óváros Ságvári út 1-től 7-ig, valamint a Népház út, és Cseri ltp. 2016. június 06-10.
 2. Óváros Gál ltp, valamint a Ságvári út 7/a-tól a 29-ig.
  2016. június 20-24.
 3. Újváros Fő tér – és a volt autóbusz pályaudvar közötti terület. 2016. július 04-08.
 4. Újváros Fő tér – Március 15 út közötti terület.
  2016. július 18-22.
 5. Sárberki lakótelep.
  2016. augusztus 01-05.
 6. Dózsakert, Bánhidai ltp, Kertvárosi ltp, Erőmű ltp.
  2016. augusztus 08-12.
 7. Az egész város ellátását érintő Erőműves leállás.
  2016. augusztus 09.

Tatabányán, a korlátozást városrészenként végzik. Ez azt jelenti, hogy ha azon a városrészen, ahol a karbantartást végzik nem találnak hibát, akkor a szolgáltatást a feltüntetett időnél előbb helyreállítják .

A bejelentés menete:

A fogyasztó a szolgáltatónak írásban jelzi, hogy a csökkent mértékű a szolgáltatása az adott időszakban. Ebben a levélben érdemes feltüntetni az  egyéb elérhetőségeit is.

Ugyanis, a fogyasztó által bejelentett minőségi kifogást  a szolgáltató minden esetben köteles kivizsgálni! Elsőnek ellenőrzi, hogy a társasházközösségek tulajdonában lévő fűtési és vízvezetékrendszer, berendezések megfelelő műszaki állapotban vannak-e.  Illetve alkalmasak-e a megfelelő minőségű szolgáltatói teljesítésre.

Ezek után a szolgáltató egy, a lakóval előre megbeszélt időpontban, a fogyasztó ingatlanában is elvégzi az ellenőrzést.

Az ellenőrzést végző szakember minden esetben fényképes igazolvánnyal rendelkezik.

Mielőtt a szakembert beengednénk az ingatlanunkba, ezt kérjük felmutatásra!

A szolgáltató  a minőségi követelményeinek ellenőrzését több módon és helyen végzett hőfok méréssel ellenőrzi.

Ezekről az ellenőrzésekről és vizsgálat eredményeiről pedig a szolgáltató hivatalos levelet küld a fogyasztónak 30 napon belül.

A szolgáltatás minőségének ellenőrzése díjmentes!

Melegvíz korlátozás Tatabányán

Vihar -kár

A statisztikák szerint többször van manapság szélsőséges időjárás, mint évtizedekkel ezelőtt. Igaz ez Magyarországra is. Az extrém időjárási jelenségek közül a vihar okozta károk a legjellemzőbbek.

A vihar gyűjtőfogalom – szűken értelmezve a nagy sebességgel érkező szelet értjük alatta. Biztosítói szempontból általában a 15 m/s-nál (54 km/h-nál) nagyobb szélsebességet nevezhetjük viharnak (bár egyes biztosítók magasabb, pl. 62 km/h-s határt szerepeltetnek a szabályzatukban). A köznyelvben a vihar, mint gyűjtőfogalom alatt nem csak a nagy szelet, hanem a vele együtt érkező, jelentős mennyiségű csapadékot – akár jégesőt – és a villámlást, ritkán forgószelet is értünk.

viharA biztosítók a szerződések, a Meteorológiai Intézet jelentése és a látható, jól beazonosítható nyomok alapján megtérítik a vihar által okozott károkat. Fontos azonban, hogy a kellő elővigyázatosságot – egyébként jogosan – elvárják, tehát a szabadban hagyott ingóságok, vagy pl. építkezés, felújítás során nem kellően megvédett tetőfedések kárait kizárják.

Amennyiben a kellő elővigyázatosság, és az előrejelzések után mégis viharkárt szenvedünk (pl. az erős szél megbontja a tetőfedést), első teendőnk a keletkezett károk lehetőség szerinti enyhítése és a további károk megelőzése legyen (pl.: megfelelő ideiglenes tetőfedés készítése).

A biztosítónak minél hamarabb, de 48 órán belül mindenképp jelentsük be a kárt. Régi szabály, hogy a kár utáni helyzeten a kárszakértői szemléig, de maximum a bejelentéstől számított 5 napig csak olyan mértékben változtathatunk, ami a további károk megelőzéséhez szükséges. Ezt nem kell véresen komolyan vennünk, pár (akár mobilos) fényképpel, valamint a törmelékek megőrzésével is igazolhatjuk a kár bekövetkezését és nagyságát – ha van tartalék tetőcserepünk, megjavít(tat)hatjuk a tetőt.

Fontos azonban tudni, hogy az épületszerkezetek elhanyagoltsága, elhasználtsága szintén kizáró körülmény lehet, mert ilyenkor már nem (csak) a vihar okozta a kárt. Tehát a biztosító részben, vagy egészben megtagadhatja a kártérítést. A “jó hír” viszont, hogy ha a viharral együtt járó csapadék a vihar által megbontott tetőn keresztül eláztatja a lakás helyiségeit, akkor a biztosítók ezeket a károkat is megtérítik.

Tömeges viharkárok, sok ezer kárbejelentés esetén előfordulhat, hogy a kárbejelentés alkalmával – pár kérdés megválaszolása után – a biztosító szemle nélkül felajánl egy max. pár tízezer forintos kártérítési összeget. Ha ez megfelelő nekünk, nyugodtan fogadjuk el, és pár napon belül megérkezik a kártérítés a számlánkra – ha pedig nem felel meg, továbbra is ragaszkodhatunk a kárszakértői szemléhez, ahol igazolhatjuk a tényleges kárunk nagyságát.

Közös képviselő leváltása

A közös képviselő leváltásának okairól számos, panaszba forduló történetet hallani, és az sem ritka, amikor a lakók már nem bíznak benne, azonban tehetetlennek érzik magukat. Pedig számos lehetőség van: a közös képviselő bármikor visszahívható, felelősségre vonható.

A megbízott lehet magánszemély, de cég is. Ami közös bennük: ha a társasház közössége nem elégedett a munkájával, a megfelelő jogi keretek között meneszthető, mint bárki más. Ugyanis a közös képviselőség bizalmi szakma!

Leváltás közgyűlés keretein belül

A saját leváltása tárgyában döntő közgyűlést – ha tetszik neki, ha nem – a közös képviselő hívja össze. Ezt a gyűlést az összes tulajdoni hányad egytizedével rendelkező tulajdonostársaknak a napirend és az ok megjelölésével, írásban kell kérniük. Ha a közös képviselő nem teljesíti a lakók kérését 15 napon belül, akkor a közgyűlés összehívását eredetileg kérő tulajdonostársak vagy az általuk megbízott személy, esetleg a számvizsgáló bizottság is összehívhatja.

Megtörtént eset, hogy a lakók egyszerű postai levélben jelezték a közös képviselőnek, miszerint a továbbiakban nem tartanak igényt szolgáltatásaira. Ez azonban érvénytelen, ily módon nem lehet felmondani, közgyűlési határozat szükségeltetik.

Egyszerű szavazattöbbség dönt

A közgyűlésen egyszerű szavazattöbbséggel születhet határozat a közös képviselő felmentéséről – ehhez az összes tulajdoni hányad több mint felével rendelkező tulajdonostársaknak kell jelen lenniük. Ha nem határozatképes a gyűlés, 15 napon belüli időpontban, az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni. Azonban, ez elkerülhető, ha a meghívón szerepel, hogy határozatképtelenség esetén a közgyűlés 15 perc múlva megismételhető!közös képviselő

A megismételt közgyűlés a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes ebben az esetben.

Kár esetén per indítható ellene

A jogi vagy magánszemély közös képviselő bármilyen károkozásért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint tartozik helytállással, melyet vagy a felelősségbiztosítása fedez, vagy a saját vagyona. A felelősségbiztosítást tipikusan arra az esetre találta ki a jogalkotó, amikor a közös képviselő kötelezettségeit saját hibájából nem teljesíti, és ennek következtében a társasház vagy a tulajdonostársak vagyonában, életében, egészségében okozott kárért felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Hogy mikor felelős a közös képviselő? Főszabály szerint akkor indítható ellene kártérítési per, ha megszegi, vagy nem megfelelően teljesíti vállalt kötelezettségeit, ennek megítéléséhez pedig a társasházi törvényt és a képviselő, illetve a ház között kötött szerződést kell alapul venni.

A tevékenységi kör egyébként igen széles, beletartoznak a számviteli, pénzügyi feladatok, a nyilvántartások, a közös költség kiszámítása, az elszámolás, a mérlegkészítés, az épület állagának felügyelete, a közösség hivatalos képviselete, a házirend ellenőrzése, a hátralékok behajtása.