„Komposztáljunk közösen a városban!” – komoly összeg spórolható a szemétszállításon

Egy átlagos magyar lakos évente 120 kg szerves hulladékot termel. Ez egy 3 tagú háztartás esetén már 360 kg, vagyis minden nap 1 kg. A szerves hulladék környezetbarát kezelésének több alternatívája is létezik, amiket városi környezetben is elsajátíthatnak a kisebb ökológiai lábnyomra vágyó emberek – hívja fel a figyelmet a Humusz Szövetség legújabb kampányában. Kiemelik, hogy nem csak környezetvédelemért tehetünk a komposztálással, de a pénztárcánkat is kímélhetjük, hiszen harmadával kevesebb szemét keletkezik.

A közösségi és a házi komposztálás céljai azonosak: a keletkező növényi eredetű szerves anyagok helyi komposztálással történő kezelése és felhasználása, ezzel együtt a szerves anyagok hulladékká válásának elkerülése, ezen anyagok eltérítése-mentesítése a további kezeléstől: lerakástól, égetéstől, melyek

Komoly pénzeket foghat egy társasház, ha komposztál

A hazai jogszabályok alapján a közösségi komposztálás a társas házi közösség saját növényi eredetű hulladékának helyben történő komposztálása és a kész komposzt saját célra történő felhasználása, amely tevékenység nem engedélyköteles. A környezetvédők felhívják rá a figyelmet, hogy egy társasház a komposztálásra való átállással jelentős pénzösszegeket spórolhat meg a szemétszállításon, írják közösségi komposztálásról szóló cikkükben, melyből az is kiderül, hogy a fővárosban hol van lehetőség szerves hulladék leadására.

A Humusz Szövetség azt tapasztalja, hogy a jelenlegi környezeti és klímaválságban a lakosság részéről erős igény mutatkozik a zöldebb megoldásokra, ezért célul tűztük ki, hogy a szakmai tanácsadással, szemléletformáló kiadványokkal és üzenetekkel segítjük a zöld átállást. 2022 tavaszán a Humusz Szövetség meghirdette a „Komposztáljunk közösen a városban!” programját, a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatásával.

Praktikus tanácsok a környezetszennyezés visszafogására

A Humusz Szövetség közösségimédia-felületein (FacebookInstagram) találkozhatnak az érdeklődők olyan praktikus tanácsokkal, melyek a komposztálás módjait segítenek megismerni. A figyelemfelkeltő grafikák edukációs célja, hogy eloszlassa a komposztálással kapcsolatos tévhiteket és szakmailag megalapozott, praktikus tanácsokkal lássa el a lakosságot.

Kvíz és kihívás segít eligazodni a komposztálás mikéntjében

A kampány része egy szemléletformáló online kvíz, valamint egy közösségimédia-kihívás is. Ennek részletei a Humusz Szövetség cikkében olvashatók.

A résztvevők között értékes ajándéktárgyakat sorsol ki a Humusz Szövetség. A játékosok maguk választhatják ki, hogy melyik ajándékért versenyeznek. A szemléletformáló online kampány 2022. május 27-én zárul.

Forrás: https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2022/05/komposztaljunk-kozosen-a-varosban-komoly-osszeg-sporolhato-a-szemetszallitason

Új szabályok az osztatlan közös tulajdonra, fókuszban a mélygarázsok

A tavaly váratlanul érte a jogkereső közönséget a Kúria egyik határozata az elővásárlási jog témakörében. Az említett határozat szerint az elővásárlásra jogosultak akár évekkel később is megtámadhatják a lakás- vagy garázsvételünket abban az esetben, ha az elővásárlásra jogosultak nagyon sokan vannak, és erre tekintettel jogszerűen mellőzték az értesítésüket. Az ingatlan-nyilvántartási szabályok május elején hatályba lépett módosításával ezen a bizonytalan helyzeten változtatott – eredményesen – a jogalkotó. Az új szabályozás egy része elsősorban a most épülő társasházakra tűnik jól alkalmazhatónak, másik része pedig megoldást jelenthet a jelenleg fennálló, osztatlan közös tulajdonú mélygarázsok problémájára.

Feltehetőleg a Kúria határozatának is köszönhető, hogy az utóbbi időben a garázsvásárlók nagyon óvatosak lettek azokban az esetekben, amikor a mélygarázs egy nagy osztatlan közös tulajdon részét képezi, és a sok garázshely miatt sok a tulajdonostárs, akik mindnyájan rendelkeznek elővásárlási joggal – vázolja a helyzetet Faragó János, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda – PwC Legal – tagja. (A Napi.hu felületén egy évvel ezelőtt ebben és ebben az írásban foglalta össze a problémát a jogi szakértő.)

A probléma a vevők vállát nyomja

Köztudomású előírásnak tekinthető, hogy ha egy olyan ingatlant szeretnék megvenni, amelyen elővásárlási jog áll fenn, a tulajdonos köteles értesíteni az elővásárlásra jogosultat a tervezett adásvétel feltételeiről (azaz köteles megküldeni részére az általam tett vételi ajánlatot), és az elővásárlásra jogosult a számára biztosított határidőn belül dönthet úgy, hogy az általam közölt feltételek mellett – helyettem – saját maga veszi meg az ingatlant. Ezért az ingatlanvételem csak akkor válik biztossá, ha az elővásárlásra jogosult úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni a jogával, vagy a joggyakorlásra rendelkezésére álló idő eredménytelenül eltelik.

Vannak olyan helyzetek, amikor az elővásárlásra jogosultak különösen sokan (azaz száznál többen) vannak. A legtipikusabb ilyen helyzet az, amikor egy társasház aljában található mélygarázs az ingatlan-nyilvántartásban egyetlen albetétként (azaz egyetlen ingatlanként) szerepel, és ebből kifolyólag az egész garázs a garázstulajdonosok osztatlan közös tulajdonában van. Közös tulajdon esetén pedig a tulajdonostársakat a törvény erejénél fogva megilleti az elővásárlási jog.

Egy ilyen garázs esetében előfordul, hogy egy személy tulajdonában több garázshely is van (ez csökkentheti valamelyest a tulajdonostársak számát), azonban az is gyakori, hogy egy-egy garázshelyen (pontosabban az annak használatára feljogosító tulajdoni hányadon) több tulajdonostárs osztozik. (Például ha egy házaspár közösen megvesz egy lakást a házban, jellemző, hogy a garázshelyet is közösen veszik meg.) Ezért egy közös tulajdonú mélygarázsban száz parkolóhely gyakran száznál is több tulajdonostársat (azaz elővásárlásra jogosultat) jelent.

Az ingatlan-nyilvántartási szabályok alapján különösen sok elővásárlásra jogosult esetén a tulajdonos – a nagyszámú értesítés miatti “rendkívüli nehézségre” tekintettel – dönthet úgy, hogy nem értesíti a tulajdonostársakat a tervezett eladásról, és egyszerűen eladja az ingatlant a vevőnek. Ebben az esetben a földhivatalhoz az eladó és a vevő közös nyilatkozatát kell benyújtani az említett “rendkívüli nehézséget” előidéző körülményről, azaz a jogosultak nagy számáról. Azonban a korábbi kúriai határozat óta tudjuk, hogy ha az elővásárlásra jogosult utólag értesül az ügyletről, akkor a szerződéskötéstől számított három éven belül az ügyletet ebben az esetben is megtámadhatja, és saját maga megveheti az ingatlant a vevő által vállalt eredeti feltételekkel.

Az előbbi mélygarázsos példa esetében a megelőző három év eladásairól viszonylag könnyen tájékozódhat a tulajdonostárs, mivel ehhez csupán le kell kérnie egy tulajdoni lapot (ennek díja jelenleg ezer forint), amely az összes tulajdonosváltozást és azok dátumát tartalmazza. Az eladások feltételei (vételár stb.) a tulajdoni lapról nem láthatók, azonban az elővételi jog gyakorlását fontolgató tulajdonostárs – törvényes érdekeire hivatkozva – tájékoztatást kérhet a felektől. Továbbá valószínűsíthetően a földhivatal is betekintést engedne a bejegyzések alapjául szolgáló okiratokba, ha az érdeklődő tulajdonostárs igazolja, hogy “az irat megismerése joga érvényesítéséhez szükséges”. Így az osztatlan közös tulajdonú mélygarázsok esetén minden feltétel adottnak tűnik az elővásárlási jog utólagos gyakorlásához.

Ez elsősorban a vevők szempontbából probléma, ugyanis ha egy elővásárlásra jogosult ma megtámadja a két évvel ezelőtti adásvételt, amelyről most szerzett tudomást, a két évvel ezelőtti vételáron megszerezheti az ingatlant. A vevő kénytelen lesz a mai árakon venni magának egy másikat – figyelmeztet Faragó János.

Az „álláshely” fogalma

Az új jogszabály miniszteri indokolása nem érhető el, azonban feltehetőleg a jogalkotó is szembesült a fent részletezett gyakorlati problémával. A jogalkotó egész pontosan az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendeletét egészítette ki két lényeges újítással.

Az egyik újítás várhatóan elsősorban a most épülő, illetve a jövőben megépülő társasházak számára fog hasznos segítséget nyújtani. A jogszabály ugyanis kiegészült az “álláshely” fogalmával, amely gyakorlatilag egy garázson belüli parkolóhelyet jelent. A törvény szerint nem biztos, hogy a mélygarázson belül elegendő lesz sárga vagy fehér festékkel körberajzolni a parkolóhelyet ahhoz, hogy az álláshelynek minősülhessen, hanem bizonyos fizikai ismérveknek meg kell felelni. Azaz a parkolóhelyet három oldalról “tartós fizikai jelöléssel” vagy fallal körül kell határolni, és főszabály szerint legalább 5×2,7 méteres felületet kell lefednie (mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely, illetve “közforgalom számára nem megnyitott” garázs esetén ettől eltérő méret előírások lesznek alkalmazandók).

Az új szabályok szerint az álláshely “nem lakás céljára szolgáló helyiségnek” fog minősülni, és ekként az álláshely önálló helyrajzi számmal rendelkezhet majd. Az álláshely önálló ingatlanként való bejegyzéséhez – más ingatlanoktól eltérően – nem lesz szükség az ingatlan területét és rendeltetését alátámasztó hatósági bizonyítványra, vagy használatbavételi engedélyre, hanem ennél jóval egyszerűbben megnyitható lesz az álláshely tulajdoni lapja. Ehhez ugyanis elegendő lesz pusztán “az épületben lévő gépjárműtároló helyiség” (azaz a garázs) meglétét igazolni.

Ezért a most épülő vagy a jövőben felépítésre kerülő társasházakban érdemes élni az említett adminisztratív könnyítéssel, és a garázsszintet úgy kialakítani, hogy az egyes parkolóhelyek önálló ingatlanokként, külön-külön helyrajzi számot kapjanak. Így a közös tulajdon és az ahhoz kapcsolódó elővásárlási jog problémája kiküszöbölhető.

A már meglévő, osztatlan közös tulajdonú mélygarázsok jellemzően egy-egy társasház részét képezik, egy különálló albetétként. Ezért az ő esetükben a társasház alapító okiratának módosításával lehet azt elérni, hogy az összes parkolóhely külön-külön tulajdoni lapot kapjon. Ehhez azonban szükséges megvizsgálni, hogy a meglévő parkolóhelyek vonatkozásában az “álláshely” fogalmának fent említett feltételei (azaz a minimális alapterület és a “tartós fizikai” elhatárolás) fennállnak-e. Továbbá a társasházi alapító okirat módosításához az összes tulajdonostárs egyhangú döntése szükséges. Tehát ha műszaki szempontból esetleg megfelelőek a parkolóhelyek, még mindig kétséges, hogy az alapító okirat módosításához sikerül-e összegyűjteni a szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat. Könnyen belátható, hogy a minél több tulajdonostársat kell meggyőzni az alapító okirat módosításának szükségességéről, a feladat annál nehezebb.

A hirdetményi közlés lehetősége

Az új szabályozás másik újítása megoldást jelenthet az osztatlan közös tulajdonban lévő mélygarázsok helyzetére. Az új szabályok ugyanis „garázs” rendeltetésű társasházi albetétek esetében lehetővé teszik, hogy az ingatlanát eladni kívánó tulajdonos az elővásárlásra jogosultakat egy sajátos hirdetményi úton értesítse az eladási szándékról.

Ez a lehetőség nem csupán a fentiekben részletezett „álláshelyre”, hanem általában a garázs rendeltetésű társasházi ingatlanokra vonatkozik, ha azt bármely okból elővásárlási jog terheli.

Ezért álláspontunk szerint a hirdetményi közlés alkalmazható lesz a nagy osztatlan közös tulajdonú garázsok esetében is, ahol az elővásárlási jog a közös tulajdon miatt, a törvény erejénél fogva áll fenn.

Az új szabályok alapján ebben az esetben a garázsingatlant terhelő elővásárlási jog jogosultját – más ingatlanoktól eltérően – nem kell közvetlenül értesíteni a tervezett eladási feltételekről, hanem elegendő lesz erről egy hirdetményt kifüggeszteni a ház “közös használatú helyiségében”, figyelemfelkeltő módon. Ennek megfelelően az említett garázshelyek esetén a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez nem kell majd tértivevényekkel igazolni a földhivatal előtt, hogy az elővásárlásra jogosultak értesítése megtörtént, hanem elegendő lesz a közös képviselő írásbeli nyilatkozatát benyújtani arról, hogy a hirdetmény kifüggesztése az ajánlati kötöttség időtartamára megtörtént. Az említett nyilatkozathoz mellékelni kell majd a kifüggesztett vételi ajánlatot is olyan formában, hogy azon fel kell tüntetni a kifüggesztés és a levétel időpontját, valamint a közös képviselő aláírását.

Új probléma az alapító okiraton alapuló elővásárlási jog esetén

Az új hirdetményi szabályoknak azoknál a társasházaknál is lehet majd gyakorlati jelentősége, ahol az elővásárlási jog a társasházi alapító okirat alapján áll fenn, azaz amikor az elővásárlási jog nemcsak a garázsokat, hanem a lakásokat és a társasházon belüli összes egyéb albetétet is érinti. A nagyszámú elővásárlásra jogosult problémája (akiket ugye lehetőleg nem szeretnénk külön-külön értesíteni a tervezett lakáseladásról) ilyen esetben akkor jelenik meg, ha a társasház nagyon sok, adott esetben több száz albetétet tartalmaz.

Az új hirdetményi szabályok a gyakorlatban azt eredményezik, hogy ha a társasházi okirat alapján elővásárlási jog terheli a társasház albetéteit, a hirdetményi szabályokat csak a garázstulajdonosok alkalmazhatják egy tervezett eladás esetén. Minden más albetét (azaz lakás, üzlethelyiség stb.) eladása esetén úgy kell eljárni, ahogy eddig, azaz vagy mindenkit értesítünk, vagy senkit.

Éppen ebből fakad az új szabályok által generált új probléma. Egyes soklakásos társasházakban ugyanis – ahol az alapító okirat alapján áll fenn elővásárlási jog – az elmúlt években kialakult az a gyakorlat, hogy a tervezett lakáseladásokról hirdetményt helyeznek ki a faliújságra. Ily módon az eladók nem értesítik külön-külön az összes tulajdonost, azonban valamelyest csökkentik a közvetlen értesítések elmaradásából eredő kockázatokat. (Jobb esetben a társasház alapító okirata vagy SZMSZ-e tartalmazza a hirdetményi közlés szabályait, kevésbé szerencsés esetben egyszerűen az élet alakította ki ezt a gyakorlatot.) Az említett hirdetményi közlések hátteréül az a megfontolás szolgál, hogy az elővásárlásra jogosult az elővásárlási joggal összefüggő jogait a “tudomásszerzéstől” kezdve gyakorolhatja, ezért a felek a gyakorlatban arra számítanak, hogy a hirdetmény útján mindenki (vagy legalább is a többség) tudomást szerezhet az eladásról.

Ebből kifolyólag azt lehet feltételezni, hogy a többi tulajdonos az ingatlaneladást évekkel később már nem támadhatja meg arra hivatkozva, hogy nem tudott róla. Ez a körülményekhez – azaz a jelenlegi szabályozási környezethez – képest egy megfelelő megoldásnak tűnik, bár nincs tudomásunk arról, hogy a gyakorlatban bíróság vizsgálta-e már az ilyen fajta hirdetményi értesítés megfelelőségét.

Az új szabályozás alapján azonban társasházi garázsingatlanok eladása esetén alkalmazható a hirdetményi kézbesítés. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy ez a lehetőség kifejezetten csak garázsingatlanok esetében megengedett, és más ingatlanok esetében a jogalkotó nem kívánta lehetővé tenni a hirdetményi közlést. Azaz az új szabályozás alapján kétségessé vált, hogy a sok helyen kialakult, fentebb említett hirdetményi gyakorlat a továbbiakban jogszerűnek lesz-e tekinthető.

Egy lehetséges jövő

Annak ellenére, hogy az új szabályozás mögötti jogalkotói szándék egyértelműen előremutatónak tekinthető, az előbbiek alapján a jogalkotónak érdemes lenne megfontolnia, hogy a hirdetményi szabályok alkalmazását a garázsingatlanok mellett kiterjessze más olyan esetekre is, ahol a nagyszámú elővásárlásra jogosult értesítése súlyos problémát jelent – értékel Faragó János.

Azaz a hirdetményi szabályokat célszerű lenne kiterjeszteni minden olyan társasházi ingatlanra (lakásokra stb.), ahol az alapító okirat alapján áll fenn az elővásárlási jog. Azt is elő lehetne írni, hogy az említett esetekben a hirdetményi közlés nem lenne alanyi jog, hanem a “nem közlés” alternatívája lehetne, azaz a hirdetményi közlést is csak akkor lehetne alkalmazni, ha az elővásárlásra jogosultak értesítése a körülmények miatt “rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel” járna. A hirdetményi közlés alkalmazása esetén törvényi vélelmet lehetne előírni, hogy a hirdetmény alkalmazásával a vételi ajánlatot az összes elővásárlásra jogosult irányába közöltnek kell tekinteni.

Ebben az esetben mindenki jól járna: az eladók megszabadulnának a nagyszámú értesítéssel együtt járó adminisztratív tehertől, az elővásárlásra jogosultak megfelelő lehetőséget kapnának arra, hogy a vételi ajánlatokat megismerjék, a vevőknek pedig nem kellene attól tartaniuk, hogy az elővásárlásra jogosultak az adásvételt évekkel később megtámadják.

Forrás: https://www.napi.hu/ingatlan/uj-szabalyok-az-osztatlan-kozos-tulajdonra-fokuszban-a-melygarazsok.752141.html

Ötlakásos társasház kerül egy korábban védettségre javasolt gellérthegyi villa helyére

Az első tervek még hatlakásos, geotermikus energiát hasznosító épületekről szóltak.

2021 májusában egy 2014-ben még helyi védettségre javasolt villa tűnt el a Gellért-hegy oldalából: a tetőtér beépítésével közel kilencven át két lakószintet adó, a XX. századi magyar építészettörténet egyik legfontosabb alakja, dr. Rados Jenő (1895-1992) által tervezett Somlói út 52. helyére a területet 2020-ban megvásárolt befektetők egy új, hatlakásos társasházat terveztek, ami a geotermikus energia hasznosításával sokkal kisebb ökológiai lábnyomot hagyott volna, mint átlagos társai.

A projektet, illetve a ház történetét ekkor hosszú cikkben mutattuk be, sőt, az önkormányzat mellett a földhivatalnál saját tulajdonjogát épp ekkor bejegyeztetni vágyó Iconic Team Ingatlanfejlesztőt, illetve a saját honlappal azóta sem rendelkező BAT-HOMES Kft-t is megkerestük a részletekért.

Előbbi cég, illetve a kerület vezetése ekkor arról értesített bennünket, hogy a környezetbarát épület még nem kapott építési engedélyt, a gazdaságosan nem átépíthető előd bontásához pedig sem a kormányhivatal, sem az önkormányzat támogatására, jóváhagyására, vagy engedélyére nem volt szükség, így a bontás elkerülhetetlen volt.

Néhány nappal később egy, a befektetőkhöz kötődő férfi Facebook-oldalán tűnt fel a várható ház látványterve (ezt a posztot azóta törölték), az alapján pedig nyilvánvalóvá vált, hogy rövidesen

egy háromemeletes ház jelenhet meg a földdarabon, aminek mélygarázsába az 54. szám alatti szomszédtól elválasztó kerítés mellett lehet majd bejutni

– írtuk a rajzokat elemző második írásunkban.

A földmunkák végül csak egy héttel ezelőtt, április végén indultak el – a cég előbb egy videót, majd egy fotósorozatot is közölt erről –, a várható épület végleges arcának rajza azonban nem jelent meg a telekhatáron:

https://www.facebook.com/iconicteamkft/videos/966070047390830

A munkák hátteréről a hatósági adatbázisok mesélnek: eszerint a kivitelezéshez szükséges elektronikus építési naplót április 19-én nyitották meg, az épület pedig egy január 28-án leadott, majd április elsején zöld utat kapott engedélykérés szerint valósul meg.

A hatlakásos, zöld társasház terve alig néhány hónap alatt jócskán átalakult:

a publikussá vált tervlapokon, illetve a befektető honlapján ugyanis már csak egy ötlakásos épület látszik.

Az egy ismeretlen tervezőiroda rajzai alapján már épülő ház maximálisan kihasználja a rendelkezésére álló beépítési lehetőségeket, hiszen

  • a telek maximális beépítettségétől (20%) mindössze egyetlen századdal marad majd el (19,99%),
  • a terepszint alatti rész épp eléri a felső határt (30%),
  • a tervezett zöldfelület (65,30%) alig lesz több a megkövetelt minimumnál (65%),
  • a legnagyobb épületmagasság pedig másfél centiméter híján (9,985 m) éri el a rendeletben foglalt tíz métert

Az épülő ház az elődjéhez hasonlóan szintén nem próbál meg illeszkedni a társai közé, a valódi problémát azonban nem ez, hanem a téglahomlokzatú villa bontását hozó befektetői szemlélet jelenti.

Az utcák hosszú évtizedek alatt kialakult egészséges sokszínűségét, illetve ritmusát megváltoztató, a helyi és országos rendeletek adta lehetőségeket kihasználó,

egyetlen vonalzóval, a legkisebb fantázia nélkül tervezett lakó- és irodaházak

ugyanis éppen azokat a sokszor kis alapterületű, felújításra szoruló épületeket radírozzák ki a városképből, amik miatt azt élőnek látjuk.

Forrás: https://24.hu/kultura/2022/05/06/ismeretlen-budapest-somloi-ut-52-gellert-hegy-gellerthegy-epites-bontas-dr-rados-jeno/

VÁLTOZIK A TÁRSASHÁZI LOMTALANÍTÁS RENDJE SZÉKESFEHÉRVÁRON

Tarthatatlan állapotok is kialakultak az elmúlt években a társasházi lomtalanítások alkalmával, ami változtatásért kiáltott. A Depónia Nonprofit Kft. pedig reagálva a lakossági igényekre, 2022-től megváltoztatta illetékességi körzetében a társasházi lomtalanítás rendjét, remélve, hogy az új rendszernek köszönhetően a fenti látvány nem rontja többet a lakók komfortérzetét.

Mostantól hulladékgyűjtő autónál lehet majd leadni a lomot.

Az új lomtalanítási módszer lényege, hogy adott társasház legfeljebb pár száz méteres közelében a meghatározott időpontban megjelenő hulladékgyűjtő autónál adhatják majd le a lomot a társasház lakói.

A lomtalanítás új formájának előnyei:

– a lomtalanításkor jellemzően kialakuló rendezetlenség nem jön létre, lom közterületre nem kerül.

– az illegális hulladékgyűjtők tevékenysége visszaszorul, mert a lakó közvetlenül a gyűjtő személyzetnek adja át a lomot. A lom egy pillanatig sincs felügyelet nélkül közterületen.

– a szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak kiszűrésre kerülnek, csak lakcímkártyával lehet a lomot leadni. A kisteherautóval, utánfutóval megjelenő, lakcímkártya nélküli lomisoktól a hulladék nem kerül átvételre. 

Átvételre kerül:

– olyan lom jellegű hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Pl.: bútorok, gyerekjátékok,  zsákolt ruházat, stb.

Nem kerül átvételre:

– Elbontott gépjármű karosszéria, gépjármű alkatrészek

– Építésből-bontásból származó hulladék (pl.: nyílászáró, ablaküveg, padlószőnyeg, műpadló, mosdó és wc kagyló, csempe, stb.)

– Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, gyógyszer, permetszer, képcsöves tv, hűtőszekrény stb.)

– Elektronikai hulladékok

– Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék

– Személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs

– Települési vegyes (kommunális) hulladék

– Csomagolási karton-, papír,- és műanyag hulladék

– Üveghulladék

– Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék 

Ami fontos:

A lomot tilos a hulladékgyűjtő edényekhez, vagy bármely más közterületre helyezni. A lomtalanítás igénybevételének jogosságát a Depónia Nonprofit Kft. munkatársai ellenőrizni fogják, ezért kérik, hogy lakcímkártyát vigyük magunkkal. Csak a jelzett időpontban átadott lom kerül elszállításra, és az esetlegesen közterületen hagyott lom elszállításáért már a lakóközösségnek kell fizetnie.

A családi házas övezetekben nem változik a lomtalanítás menete

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által a Depóniával előre egyeztetett napon évi 1 alkalommal, egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik.

Forrás: https://www.szekesfehervar.hu/valtozik-a-tarsashazi-lomtalanitas-rendje-szekesfehervaron

EGYSZERŰBBÉ VÁLIK A TÁRSASHÁZI PARKOLÓHELYEK ELADÁSA

2022. május 2-tól lehetővé vált a társasházi teremgarázsban lévő gépjármű parkolóhelyek ingatlan-nyilvántartási nyilvántartásba vétele egyéb önálló ingatlanként, amely a jövőre nézve jelentősen könnyíti az adásvételüket és a kölcsönszerződés fedezeteként jelzálogjoggal való terhelésüket.

A bürokráciacsökkentés jegyében újabb jogszabályi változás segíti azon társasházi tulajdonosok mindennapjait, akik társasházi teremgarázsban lévő parkolóhellyel rendelkeznek. A teremgarázs az ingatlan-nyilvántartásban jellemzően a parkolóhelyek (ún. álláshely) tulajdonosai közös tulajdonában álló ingatlanként van nyilvántartva, amelyben a tulajdonos tulajdonában álló tulajdoni hányadot egy konkrét kijelölt parkolóhely – az arra vonatkozó használati jogosultsággal – testesíti meg. A parkolóhely eladásakor a tulajdonostársakat törvényes elővásárlási jog illeti meg. A társasházak esetében rendszeresen felmerülő probléma, hogy a parkolóhely értékesítésekor az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának beszerzése rendkívüli nehézségeket okoz. Ennek oka, hogy a tulajdonostársak száma – különösen a nagyobb városokban fekvő társasházak esetében – rendkívül nagy, lakcímadataik az ingatlan-nyilvántartásban sok esetben hiányosak, melyeket a jogi képviselő csak rendkívüli nehézségek árán vagy egyáltalán nem tud felderíteni. A probléma súlyát, valamint a parkolóhelyekre vonatkozó jogi szabályozás felülvizsgálata iránti társadalmi igényt érzékelve a Miniszterelnökség az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendeletének módosítása mellett döntött.

A korábban hatályos jogszabályi környezet nem tette lehetővé, hogy a teremgarázsban található parkolóhelyek az ingatlan-nyilvántartásban egyéb önálló ingatlanként nyilvántarthatóak legyenek. Az új szabályozás célja a társasházi teremgarázsban kialakított parkolóhelyek egyéb önálló ingatlannak minősítése, ekként a parkolóhelyek önálló helyrajzi számon, saját tulajdoni lappal szerepelhetnek a nyilvántartásban annak érdekében, hogy az egyes parkolóhelyek tekintetében 1/1 arányú tulajdonjoggal rendelkezhessen a tulajdonos.

A parkolóhely mint egyéb önálló ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban kétféle esetben jelenhet meg. Egyrészt új társasház alapításakor, amennyiben a társasházban van gépjárművek tárolására alkalmas helyiség, másrészt már bejegyzett társasházzal összefüggésben, az alapító okirat módosítását követően. A társasház gépjárműtároló helyiségében kialakított parkolóhely egyéb önálló ingatlanként történő nyilvántartásba vételéhez elegendő, ha az épületben lévő gépjárműtároló helyiség megléte igazolt. A teremgarázs meglétét igazolhatja, hogy már egyéb önálló ingatlanként szerepel (meglévő társasházak esetén egy önálló tulajdoni lapon, jellemzően teremgarázs rendeltetési jelleggel feltüntetve), de igazolhatja akár használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, a használatba vétel tudomásulvételéről szóló végzés vagy a lakóépület használatbavételéhez kiállított hatósági bizonyítvány is, amelyet – amennyiben az az ingatlanügyi hatóság okirattárában megtalálható –, az ügyfeleknek ismételten nem szükséges becsatolniuk. A hatósági okiratnak az egyes parkolóhelyek darabszámára, méretére vonatkozóan nem kell adatokat tartalmaznia, azoknak az alapító okiratból és a társasház alaprajzából kell kitűnniük.

Egyszerűsödik a teremgarázsban lévő tulajdoni hányad adásvétele is 

Az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendelete a közös tulajdonban lévő teremgarázsban meglévő tulajdoni hányad (amely természetben jellemzően egy beállóhelyre vonatkozik) eladása esetére, az elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak felé a vételi ajánlat közlésére és a közlés megtörténtének igazolására állapít meg könnyítő szabályokat. A vételi ajánlat közlését igazoló tértivevény vagy átvételi elismervény helyett elfogadható társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke; szövetkezeti háznál a szövetkezet képviseletére jogosult személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, hogy a vételi ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartamára a társasház vagy szövetkezeti ház közös használatú helyiségében (jellemzően lépcsőház, lift stb.), jól látható módon kifüggesztette. Az új szabályozás azon társasházak esetében egyszerűsíti a parkolóhelyek adásvételét, amelyekben a társasházi tulajdonközösség döntése alapján a teremgarázs közös tulajdonban marad. Ugyanezen szabályozás vonatkozik a jövőben a szövetkezeti házak közös tulajdonú teremgarázsaiban lévő parkolóhelyekre is.

Forrás: https://kormany.hu/hirek/egyszerubbe-valik-a-tarsashazi-parkolohelyek-eladasa

Kizuhant a 14. emeletről egy fiatal nő Óbudán

Meghalt egy 34 éves nő Budapest III. kerületében, miután kizuhant egy társasház 14. emeletéről.

A holttestet az óbudai Madzsar József utcában találták meg kedd reggel. A Bors egy szemtanúra hivatkozva azt írja, hogy az áldozat egy 34 éves nő volt, aki nem abban a házban lakott.

Láttam a zuhanó testet, de hirtelen fel sem fogtam, mi történt. Azt hittem, hogy csak valaki ledobott egy csomagot. Aztán megpillantottam a szerencsétlen embert kiterülve, a kitárt végtagjaival. A hölgy pedig nem mozgott

– mondta a szemtanú a bulvárlapnak. Hozzátette azt is, hogy a helyiek azonnal hívták a mentőket, de a nő életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrség  közigazgatási eljárásban vizsgálja az esetet, egyelőre nem feltételezik, hogy gyilkosság történt volna.

Forrás: https://index.hu/belfold/2022/04/26/budapest-obuda-holttest-iii.kerulet-baleset-tragedia/

A legtisztább elszámolást a külön fogyasztásmérő biztosítja

A társasházakban a közműszolgáltatások igénybevétele speciális, mivel az egyes lakások, helyiségek tulajdonosai, valamint a társasház közössége is használja azokat. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakemberei összegyűjtötték a legfontosabb közszolgáltatási szabályokat.

A társasházak, valamint a la­kásszövetkezetek – néhány megkötéssel – általában lakossági fogyasztóknak minősülnek. Ez azt je­­lenti, hogy egyete­mes szol­gál­tatásként, kedvezményes áron jut­­hatnak villa­mos ener­giá­hoz, földgázhoz, valamint la­­kossági tarifa ellenében vehetik igénybe a víz- és szennyvízszol­gáltatást. 
 

A társasház és a lakók közötti elszámolásnál nagy jelentősége van az alkalmazott fogyasztásmérésnek. Ál­­talában kétféle fogyasztásmérő található. Az egyik a bekötési vagy főmérő, amely – többnyire – a közműszolgáltató tulajdona. Ez regisztrálja a társasház egészének vízfo­gyasztását, a távhő mennyiségét, a házközponti fűtés földgázfogyasztását, a közös világítást, valamint az egyes lakások, helyiségek villamos­energia-fogyasztását. 
 

A társasházon belül a lakások mérésére almérőket, illetve mellékmérőket szerelhetnek fel a szolgáltatók. Ideális, ha minden lakás fogyasztását ilyenek rögzítik. A legtisztább elszámolást az eredményezi, ha minden lakásnak és a társasháznak is külön fogyasztásmérője és szerződése van a szolgáltatóval. A társasház a számlán feltüntetett összegekhez – például a közös helyiségek világítása, fűtése, közös vízfogyasztása – a közös költségben kérheti a tulaj­donos­társaktól. 
 

A távhőszolgáltatásnál a központi hőmennyiségmérőn mért fogyasztást a társasház által megállapított díjmegosztási arányok alapján osztják szét a lakások tulajdonosai kö­zött. Ez történhet az épületrészek légtérfogata alapján, fűtési költségmegosztók alkalmazásával, de figyelembe vehetők a lakások más adottságai is. 
 

Fontos, hogy a közműszolgáltatók, az elosztók csak az úgynevezett csatlakozási pontig tartó vezetékszakasz karbantartásáért tartoznak fe­­lelősséggel. Utána már a társasház és lakás-, illetve helyiségtulajdonosok a „gazdák”. Probléma esetén a műszaki és szerződéses ügyekben az energiahivatal járhat el, míg a méréssel, számlázással, el­­számolással kapcsolatban fel­merülő vitás kérdésekben a kormányhivatalok dönthetnek. 

Forrás: https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/04/a-legtisztabb-elszamolast-a-kulon-fogyasztasmero-biztositja

5 lakópark, ahol a terasz is főszerepet kap

A lakások komfortszintjét nem csak a mérete, a berendezések, vagy a lokáció emelheti, hanem az is, ha külső tartózkodó is tartozik hozzá. Mai összeállításunkban 5 olyan lakóparki fejlesztést mutatunk be, ahol a kivitelezés során a pazar megjelenésen és az élhető környezet megteremtésén túl a terasz kialakítására is kiemelt figyelmet fordítottak.

Tükörhegy Residence

A Törökbálinti fejlesztés már a VI. üteménél tart, a lakások népszerűsége pedig nem a véletlen műve. A Tükörhegyen, a Balassi Bálint utcában épülő ingatlanok egyedülálló panorámával, privát, exkluzív lakóparki környezetben várják leendő lakóikat. Az ingatlanok hőszivattyús hűtés-fűtéssel, saját parkosított kerttel, garázzsal, felszíni beállóval rendelkeznek, valamint minden lakáshoz tartozik erkély és terasz is. A Tükörhegy Residence lakásait azoknak ajánljuk, akik Budapest agglomerációjában szeretnének színvonalas otthont vásárolni és élhető kisvárosi hangulatot keresnek közel a fővároshoz.

Furmint házak II.

A Naplás-tó tájvédelmi körzet közelében épülő Furmint házak igazán innovatív megoldással gondoskodnak a lakók maximális kényelméről. Az ingatlanok 100 százalékban megújuló energiaforrást használnak, ráadásul az okos otthon-megoldásoknak köszönhetően biztosítják a teljeskörű komfortérzetet. A különösen kedvező lokáció miatt az új tulajdonosok Budapest egyik legszebb zöld környezetében élvezhetik a természet közelségét. Ráadásul, ahogy listánk minden szereplőjénél, úgy a Furmint házaknál sem hiányozhat a reggeli kávézásoknak vagy a családi vacsoráknak tökéletes helyszínt nyújtó terasz sem.

Fregatt Lakópark

A Balaton szerelmeseinek kedveskednek ezzel a Siófokon épülő, közvetlen vízparti elhelyezkedésű lakóparkkal. A Liszt Ferenc sétányra megálmodott társasházakban egész évben élvezhetjük a természet és a vízpart közelségét. A tervezés során fontos szempont volt a praktikum, a használhatóság, a fenntarthatóság. Valamint a társasház tetején korlátozott számú exkluzív panorámás grill-és napozó tetőteraszt is kialakítanak, hogy a lehető legnagyobb privátszférát biztosítsák a leendő tulajdonosoknak.

ZöldPark100

Maradunk a Balatonnál, hiszen a balatonszemesi Semmelweis utca 100 szám alatti több mint 6000 négyzetméteres területen valósul meg a ZöldPark100 beruházás. A 13 darab villaház három sorban, egymástól függetlenül helyezkedik el, mindegyik ingatlan saját parkosított, öntözőrendszerrel ellátott kerttel rendelkezik. A villaházak tetejére napelemek kerülnek majd, hogy ezáltal is biztosított legyen a fenntarthatóság és az alacsony rezsiköltség. Minden villaház felső emeletén helyet kap egy több mint 40 négyzetméteres tetőterasz, statikus árnyékolással és balatoni panorámával. A teraszok födéme erősített, így alkalmas kisebb összejövetelekre, vagy akár kültéri pezsgőfürdők elhelyezésére is.

Madárdomb Residence

Az 55 lakásból, 3 üzletből és 7 irodából álló épület a kertvárosban valósul meg, a XVII. kerületi Borsó utca 66. szám alatt.  A tervezés és a majdani kialakítás során gondosan ügyeltek a lakások változatos elrendezésére. Így számos lakás két, akár három front felé is tekint és minden lakáshoz tartozik erkély, terasz vagy kertkapcsolat, illetve ezek kombinációja. A fenntarthatóság és az alternatív energia felhasználása is kiemelt szempont volt. Ennek keretében az épület üzemeltetése a meleg víz előállításáért felelős levegő-víz rendszerű hőcserélők segítségével valósul meg.

Forrás: https://tudastar.ingatlan.com/vennek/5-lakopark-ahol-a-terasz-is-foszerepet-kap/

A társasház teteje nem belvárosi plázs

Különös módját választották fiatalok a napfürdőzésnek kedd délután, Kaposváron. Egy olvasónk küldött fotókat, amelyek tanúsága szerint a tavaszimádó ifjak a Füredi csomópontnál található egyik társasház tetejére mentek fel, hogy ott múlassák az időt.

A fiatalok mit sem törődve azzal, hogy a háztetőn könnyen okostelefonok kameráinak kereszttüzébe kerülhetnek élvezték az áprilisi délutánt.

Persze az is elképzelhető, hogy tökéletes szelfihelyszínt kerestek a tinik, vagy éppen közösségi kihíváshoz választották vakmerő módon a magas ház tetejét.

Utánajártunk, hogy mennyire szabályos a közel 15 méter magas társasházak tetején napfürdőzni, netán fotózkodni. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság azt válaszolta érdeklődésünkre, hogy a társasház házirendje szabályozza az ott tartózkodási és viselkedési feltételeket. Így lényegében ezzel szabálysértést nem követtek el a fiatalok, azonban, ha a rendőrök felpillantva meglátják őket a háztetőn, felszólítják a távozásra, mivel, mint arra már rámutattunk roppant balesetveszélyes oda felmenni. Megkerestük a témával a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, ők is hasonló választ adtak. 

Szabad vagy sem, ezt a négy fiatalt nem zavarta meg sem a magasság, sem a szabályok. Mindazonáltal óva intünk mindenkit attól, hogy hasonló veszélyes cselekedetre szánja el magát. Inkább ajánljuk az áprilisi időjárás kiélvezéséhez a Városligetet, a Desedát vagy éppen a Töröcskei tó környékét, ahol a gravitáció sem fordulhat ellenünk.

Forrás: https://www.sonline.hu/kozelet/2022/04/a-tarsashaz-teteje-nem-belvarosi-plazs

Bokrétával koronázták a szekszárdi Városkapu Lakópark lakásfejlesztését

A Szekszárd kertvárosi részén épülő, 114 lakásos társasház generálkivitelezésén a TG Real Estate Kft. megbízásából a 2F-Bau Kft. dolgozik.

Újabb jelentős mérföldkövéhez érkezett a tolnai megyeszékhely elmúlt húsz évének legjelentősebb ingatlanberuházásaként számon tartott Városkapu Lakópark építése. Elérte ugyanis legmagasabb pontját az első két épület tartószerkezete, amelyet bokrétaünnepség keretében ünnepelt a beruházó TG Real Estate Kft. és a kivitelező 2F-Bau Kft.

A tásaság lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményéből kiderül, a kivitelezés az előzetes ütemterveknek megfelelően halad, ahol két ütem részeként, hat épületben, összesen 114 darab, magas minőségű lakás épül.

A projekt során olyan korszerű és előremutató megoldásokat is alkalmaznak, mint a teljes körű okosotthon-előkészítés, vagy akár az energiatakarékos, hőszivattyús hűtés-fűtési rendszer.

Hamarosan az első ütem műszaki átadására is sor kerül

Ahogyan arról lapunk korábban már beszámolt, a kivitelezés 2021. októberében kezdődött meg, a Csatári és a Vitéz utca által határolt kisvárosias lakóterület szomszédságában. A lakóparkban számos közösségi funkció is megjelenik: az épületek között sétányokat alakítanak ki, melyek színes szabadiős tevékenységeknek biztosítanak majd helyet, a családok számára pedig a tömb közepén egy játszóteret is átadnak.

Már az ingatlanok tervezése során is kiemelt figyelmet fordítottak az élhető lakókörnyezet kialakítására, ezért

mind a két ütem házai egységes séma szerint, egyetlen koncepció részeként, sakktábla-szerű elrendezésben épül meg, ami maximalizálja az épületek közti távolságot, szellős tereket, remek kilátást és kellemes életteret biztosítva a leendő beköltözőknek.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a munkálatok a beruházás kezdetén lefektetett menetrend szerint zajlanak, az I. ütem műszaki átadására pedig 2022. IV. negyedévében fog sor kerülni. Hozzátették, ehhez az is hozzájárult, hogy az építkezéshez szükség nyers-, és alapanyagok már mind a szakemberek rendelkezésére állnak, köszönhetően azok időben történt beszerzésének.

A bokréta ünnepségen többek között rész vett:

– Tóth Gergely, a TG Real Estate Kft. ügyvezető igazgatója,
– Wiedemann Viktor, a 2F-Bau Kft. projektvezetője,
– Hefner Gábor a 2F-Bau Kft. projektfelelőse,
– Posta Zoltán, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, és
– Máté Péter önkormányzati képviselő.

Tóth Gergely, a TG Real Estate Kft. ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében az előzetes alapanyagbeszerzés sikeres organizációját hangsúlyozva elmondta, a projekt azon kevés kivételek közé tartozik a magyarországi újlakás-piacon, amelyekre nincs hatással az építőipart is sújtó áruhiány és áremelkedés.

Kitért arra is, hogy már az első körben megvalósul a társasház játszótere is, amelynek köszönhetően a beköltöző családok biztonságosan tudnak majd időt tölteni gyermekeikkel.

„Azt gondolom, hogy ez a lakópark nem csak a családosoknak szól, hanem olyan embereknek is, akik közösségben szeretnének élni, egy olyan városban, ahol jó élni”

– fejtette ki az ügyvezető. Végezetül háláját kifejezve hozzátette:

„Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy idáig eljuthassunk, és bízom benne, hogy mind az érdeklődők, mind a vásárlók megtalálják majd azokat az előnyöket, amelyeket beleterveztünk, és megépítettünk az elmúlt hónapokban.”

Forrás: https://magyarepitok.hu/mi-epul/2022/04/bokretaval-koronaztak-a-szekszardi-varoskapu-lakopark-lakasfejleszteset