TÁRSASHÁZI EGYÜTTÉLÉS ÉS AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Sokak előtt ismert probléma, hogy a társasházi együttélés bizony távolról sem konfliktusmentes. Sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy ütköznek a tulajdonosi érdekek és egy-egy kérdésben való döntéshozatal végén lesznek elégedetlen tulajdonostársak. Így értelemszerűen merül fel a kérdés, hogy mit tehetnek, azok a tulajdonosok, akik úgy érzik, hogy a társasház közgyűlése nem megfelelő döntést hozott? Vajon biztosít-e számukra a jogalkotó bármilyen jogorvoslati lehetőséget?

A kérdésre a választ a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény tartalmazza, mely akként rendelkezik, hogy ha a közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti-működési szabályzatba ütközik vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül.

A szabályozás alapján láthatjuk, hogy a véleményükkel kisebbségben maradt tulajdonostársaknak lehetőségük van bíróság előtt megtámadni a közgyűlés határozatát, ahol kérhetik annak hatályon kívül helyezését és a közgyűlés új határozathozatalára utasítását is. Nagyon fontos követelmény azonban, hogy ez a jogosultság nem korlátlan, mivel csak és kizárólag a sérelmezett határozat meghozatalától számított 60 napon belül van lehetősége az érintettnek bírósághoz fordulni. Ez a határozat jogvesztő, ami azt jelenti, hogy annak elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelem benyújtásának a bírósághoz. A jogszabály alapján a határozat bírósági felülvizsgálatát a jegyző is kérheti a bíróságtól, mivel törvényességi felügyeletet gyakorol a társasházak működése felett.

A társasházi törvény alapján a társasház közössége a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogával, vagy másként eladási jogával az alapító okirat felhatalmazása alapján szabadon élhet az önálló ingatlanként kialakítható ingatlanrész kapcsán, valamint azzal a résszel kapcsolatban, amellyel a meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető.

Abban az esetben, ha az alapító okirat módosításával a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségének a hozzájárulása szükséges, a határozatban fel kell hívni a kisebbségben maradt tulajdonostársakat a közös képviselő részére – a határozat meghozatalától számított 60 napon belül – történő írásbeli nyilatkozat megtételére arról, hogy kívánnak-e élni a fentiekben részletezett megtámadási jogukkal. Ez esetben a közgyűlés határozata alapján bármely tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, hogy a közös tulajdonban álló olyan épületrészre, amely önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető, megszüntesse a közös tulajdont, ha az a kisebbség méltányos érdekét nem sérti.

Amint az látható a jogalkotó több eszközt is biztosít a döntéshozatal során kisebbségben maradó tulajdonostársak részére, minden esetben figyelni kell azonban arra, hogy a sérelmezett határozat ellen a határidőben éljünk jogorvoslattal.

 

dr. Fekete Klaudia

 

 

Forrás: http://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/tarsashazi-egyutteles-es-az-erdekervenyesites/

Mi lesz a magyar biztosítókkal 2018-ban?

A legnagyobb hazai biztosítók első emberét arra kértük év végén, értékeljék a mögöttünk álló esztendőt és adjanak előrejelzést 2018-ra. Alábbi kérdéseinkre válaszoltak:

1. Hogy értékeli 2017-et saját biztosítója és a biztosítási piac szempontjából?
2. Mit tekint saját biztosítója és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2018-ra?
3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést 2018 saját biztosítójánál, illetve a biztosítási szektorban?

Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató, Allianz

A magyar gazdaság erősödése 2017-ben tovább folytatódott, mely egyértelműen kedvező hatást gyakorol a biztosítási szektor működésére és további bővülésére is, ami a gépjármű-biztosítási piac gyarapodásán túl többek között a lakásbiztosítási piac fellendülésében, a vállalati -és a nyugdíjbiztosítási konstrukciók folyamatos térnyerésében öltött testet. Az Allianz Hungária Zrt. az egyre virágzó magyar biztosítási piac vezető biztosítótársaságaként újabb eredményes évet zárt, díjbevétel-növekedésünk az egész évet tekintve meghaladta a tervezettet is, ugyanígy működési eredményünk is terv felett bővült, mely profitábilis növekedésnek és egyben kimagasló eredménynek tekinthető. Számainkat és teljesítményünket tekintve külön kiemelném még, hogy az idei évben kiegyensúlyozottan növekedtünk minden biztosítási szegmensben, ezek közül is hangsúlyos növekedésről tudok beszámolni a lakossági gépjárműszerződéseink terén, ahol jelentős a növekedésünk az előző évhez képest is, így még több ügyfél bizalmát tudhatjuk a magunkénak. Piacvezető biztosítóként ekképpen az is a célunk, hogy ügyfeleink lojalitásáért cserébe a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk, így éllovasai legyünk olyan átfogó, rendszerszintű fejlesztéseknek, amelyeknek a bevezetésével és használatával a megszokottnál is gyorsabbak és egyszerűbbek a kárrendezési folyamataink. 2017-ben ezáltal több olyan újítást is bevezettünk, amely jelentősen növelte az ügyfeleinknek és partnereinknek nyújtott szolgáltatási élményét, így például decembertől kezdve a magyar biztosítási piacon elsőként az Allianznál már a legnépszerűbb közösségi oldal chatjéből is könnyedén meg tudjuk kötni az utasbiztosításunkat.

2. A nemzetközi szabályozási környezet 2018-ban is kihívások elé állítja a biztosítási szektor egészét: 2018 februárjában kerül bevezetésre az új európai uniós biztosítás értékesítési direktíva, az IDD, májusban pedig hatályba lép az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), így az ezekre való felkészülés és a megfelelés a jövő év egyik nagy feladata lesz számunkra. 2018-ra nézve továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az Allianz Hungária egyet jelentsen a biztonsággal és a stabilitással. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor arra is törekszünk, hogy ügyfeleink az innovatív jelzőt is egyre inkább hozzánk tudják társítani, továbbá igényeiket a digitális kornak, valamint elvárásaiknak megfelelően beépítsük működésünkbe. A jövőben is követjük a fogyasztói trendeket, figyeljük az új lehetőségeket, majd ezeknek megfelelően optimalizálunk, fejlesztjük termékeinket és szolgáltatásainkat, mindemellett folyamatosan invesztálunk a digitalizációba, melyet alapvető eszköznek látunk mind ügyfeleink, mind pedig partnereink életének könnyedebbé és biztonságosabbá tételéhez, ily módon a nagyobb ügyfélélményhez. Innovatívnak maradni, folyamatosan digitális újdonságokkal a piacra lépni és kiváló ügyfélélményt nyújtani ugyanakkor valódi kihívást is jelent nem csupán nekünk, de a biztosítási piac egészének is, hiszen azt érzékeljük, hogy a korábbinál gyorsabb ütemben változnak az ügyféligények, így egyre rövidebb időtávra szükséges stratégiai döntéseket hoznunk a digitalizációt és az innovációt érintő, valamint az ügyfélélményt jelentő szolgáltatások bevezetésével kapcsolatosan.

3. A gazdasági növekedés jótékony hatása társaságunknál 2017-ben a nem-életbiztosítások területén az ipari vagyon- és felelősségbiztosítások, valamint a mezőgazdasági biztosítások, azon belül is a díjtámogatott növénybiztosítások jó teljesítményében mutatkozott meg leginkább, míg az életbiztosítások területén továbbra is jelentős szerepe volt az évben a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarításoknak, melyek jelenleg is az Allianz Hungária Zrt. értékesítési fókuszában állnak. A motor szegmenst vizsgálva is érzékelhető növekedésről tudok beszámolni a naptári évben, köszönhetően a használt gépjárművek importjának folytatólagos sikere és az új típusú támogatott gépjárműbeszerzési lehetőségek megjelenésének is. Úgy vélem, hogy a tendencia 2018-ban is hasonló lesz és a már említett területek további dinamikus fejlődését irányozzuk előre a magunk számára. Ami a biztosítási szakma egészét illeti, a fent említetteken túl a növekvő öngondoskodási hajlandóság nyomán a nyugdíjbiztosítások értékesítésének további erősödésére, valamint az életbiztosítási piac növekedésére számítok a 2018-as évben. Mindemellett az építési beruházások az utóbbi években tapasztalt ugrásszerű növekedése és a lakásbiztosítások piacán továbbra is jelentős alulbiztosítottság fennállása folytán a jövő évre nézve is sok lehetőséget látok a növekedésre a lakásbiztosítási piacon. Végül jelentős növekedési potenciált érzékelek az infokommunikációs vívmányoknak a biztosítási szektor szolgálatába állításában a legkülönbözőbb területeken, kiemelten pedig a gépjármű-és a lakásbiztosítások kapcsán, melyekkel kapcsolatban tapasztalatunk szerint egyre nagyobb igényt támasztanak a fiatalabb generációk tagjai.

Erdős Mihály elnök-vezérigazgató, Generali

Ha csak két szóban foglalhatnám össze az elmúlt évet, a változás és a megfelelés szavakat választanám. Hosszú története során a biztosítási szektor megélt jó és rossz időszakokat egyaránt, volt már mélyrepülésben és szárnyalt is: képes volt átalakulni, alkalmazkodni és megfelelni. Most mégis úgy látszik, a legnagyobb transzformáció előtt állunk; ennyire volatilis még nem volt a változás, és soha nem volt ilyen gyors sem – felvesszük a versenyt. 2017-ben elindultunk egy egyszerűbb, okosabb és gyorsabb úton. Például a jogi környezet változására gyorsan reagálva társaságunk az elsők között lépett piacra az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítással január elsejével. A termék kialakításánál a gyorsaság mellett fontos volt az is, hogy minél egyszerűbben megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak. Egy kiváló ár-érték arányú termékkel tudtunk megjelenni, amit a kiváló értékesítési teljesítmény, az ügyfelek fokozott érdeklődése is visszaigazolt. Az etikus életbiztosítási koncepciónak megfelelő új termékcsaládunk rajtja némiképp elmaradt az előzetes várakozásainktól, de ez megfelel a referenciának tekintett piaci tendenciának. A tavaly év végi kiváló teljesítménynek köszönhetően, valamint a nyugdíjbiztosítások jó megmaradási arányából fakadóan azonban nőtt az élet állománydíjunk, ennek következtében a folyamatos életbiztosítási díjbevételünk is magasabb. A gépjármű- és lakásbiztosítások körében mind a lakossági biztosítások, mind a flotta illetve társasházi szerződéseink körében darabszám és díjbevétel-növekedést realizáltunk. Kihasználva a kínálkozó piaci lehetőségeket biztosítónk egy újabb eredményes év zárása előtt áll. Kitűzött céljainkat elértük, mind a tervezett eredmények, mind a cégcsoportunk stratégiája mentén megfogalmazott fejlesztések tekintetében – egyszerűbben, okosabban, gyorsabban működünk: fontos lépéseket tettünk például az önkiszolgáló tranzakcióink bővítése, illetve az ügyfelek naprakész tájékoztatása terén is.

2. A már említett felgyorsult transzformáció, a gyors változás mentén a digitalizáció adta lehetőségeket említeném a szektorunkra váró kihívásokról szólva. Várakozásaink szerint a digitalizáció a biztosítási szektort is ki kell, hogy mozdítsa a komfortzónájából. Hiszen a jövőben arra számíthatunk, hogy új szereplők is megjelennek a szektorunkban, merőben új megoldásokkal. Ugyanakkor a biztosítás továbbra is egy személyes üzlet, ami a bizalomra épül. Így a technológia adta lehetőségeket annak a szolgálatába kell állítanunk, hogy tovább erősítsük az ügyfeleink bizalmát és munkatársaink elhivatottságát. Az új technológia megoldások mellett azonban azt is látjuk, hogy az egyes generációk elvárásai eltérők, és nekünk tudnunk kell minden igénynek megfelelő megoldásokat kínálunk. Így például az önkiszolgáló online tranzakciók, vagy a chat funkciók fejlesztése mellett a személyes és telefonos ügyfélszolgálati területen is törekednünk kell a legmagasabb szintű ügyfélkiszolgálásra, párhuzamosan fejlesztve a területeket.

3. Változás és megfelelés: vállalatunk működésének kulcsa egyértelműen az ügyfélközpontúság, ügyfeleink elvárásainak való megfelelés. Büszke vagyok arra a szemléletbeli változásra, amelyet ez a fókusz az elmúlt időszakban eredményezett minden területünkön. Ügyfél-elégedettségi felmérésünk keretében immár több mint 43 ezer ügyfelünket kérdeztünk meg, hogy pontosabban megértsük a vállalatunkkal kapcsolatos vélekedésük okait. A kapott visszajelzések alapján már számos fejlesztést indítottunk el, és ezt a dinamikát a továbbiakban is szeretnénk megőrizni. Fő törekvéseink között szerepel az ügyfeleinkkel való kommunikáció további egyszerűsítése és gyorsítása. Termék oldalon azt látjuk, hogy a moduláris, egyedi igényekre szabható módozatok nagyon népszerűek az ügyfelek körében, mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben. Továbbá egyre nagyobb a különböző asszisztencia típusú megoldások iránti igény, és ez a tendencia a várakozásaink szerint erősödni fog, hiszen az anyagi segítségnyújtáson túl az ilyen típusú termékekkel azonnali, gyors vészhelyzet-elhárítással állhatunk ügyfeleink rendelkezésére. A kiegészítő magán-egészségbiztosítási piacban óriás potenciál van: itt az egyre fokozódó kereslethez kell a biztosítóknak vonzó ár-érték arányú megoldásokat kidolgozniuk mind a lakossági, mind a vállalati szegmens számára. És ezekkel a termékekkel szintén edukációs hatásunk lehet, hiszen a megelőzés, a prevenció, az egészséges életmód jutalmazása meg kell, hogy jelenjen ezekben a biztosítási megoldásokban.

Bertrand Woirhaye vezérigazgató, Groupama

2017 sikeres év volt a Groupama Biztosító és az egész biztosítási piac számára. Az egyéni személy-, és vagyonbiztosítások területén is erősíteni tudtuk helyzetünket. A vállalati biztosítások területén a javuló növekedési számok is visszaigazolták azon erőfeszítéseinket, amellyel fejlesztettük a kockázatvállalási képességinket és az értékesítési csatornák és partnereink kiszolgálási színvonalát. Mivel életbiztosítási termékeinket már tavaly az etikus termékkoncepciónak megfelelően alakítottuk át, így számunkra 2017 inkább igazolása volt annak, hogy helyes volt az irány, amit tavaly választottunk, azaz a teljes transzparencia és termékeink megemelt értéke ügyfeleink számára. Ennek a korai döntésünknek is köszönhető, hogy az értékesítési partnereink is felkészülten várták a változást, és ezeket visszaigazolták értékesítési eredményeink is. A pénzügyi folyamatokat tekintve elmondható, hogy a károk növekedését figyelhettük meg piaci szinten és társaságunknál is. A megfelelően diverzifikált biztosítási portfoliónknak köszönhetően még így is tartani tudtuk magas szolvencia megfelelésünket és továbbra is szolid, biztos pénzügyi hátteret nyújtunk ügyfeleink számára.

2. 2018-ban a biztosítási piac további fejlődését várjuk, amelyet egyrészt a gazdasági növekedés táplál, másrészt a személyes biztonság iránti növekvő igény (nyugdíj, előtakarékosság, egészség). A Groupama szándéka az, hogy növelje piaci szerepét és erősítse ismertségét azáltal, hogy 1. magas minőségű tanácsadást és szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára, illetve 2. megbízható és innovatív partnere marad értékesítési csatornái számára. A fő kihívást jövőre az jelenti számunkra, hogy biztosítsuk munkavállalóinknak azt az ideális munkakörnyezetet, amelyben ők minden energiájukat és tehetségüket arra tudják fordítani, hogy társaságunk megfelelő megoldást adjon a személyes, családi és üzleti biztonságukat megteremteni kívánó ügyfeleink igényeire. Az IDD irányelvek hatályba lépése 2018-ban ismét egy igazolása lehet annak a stratégiánknak, amelyben a magas színvonalú személyes tanácsadást tűztük ki célunkként minden ügyfelünk számára.

3. 2018-ban nem számítunk a piacot gyökeresen megváltoztató innovációra vagy változásra. A kihívás ehelyett az lesz, hogy miképpen fogják a piaci szereplők elsajátítani és használni a már rendelkezésre álló új technológiákat, annak érdekében, hogy minél jobban leírják és leképezzék az egyéni ügyféligényeket, és ezáltal jobb tanácsadást adjanak, és megfelelőbben mutassák be az ügyfelek számára javasolt és részükre összeállított biztosítási megoldásokat. A Groupama Biztosító 2018-as új termékeit és szolgáltatásait már mind ennek megfelelően alakítottuk és meggyőződésem, hogy ügyfeleink ugyananolyan nagy kedvvel fogják fogadni őket, mint amilyennel mi fejlesztettük azokat számukra.

Zatykó Péter elnök-vezérigazgató, Aegon

A biztosítási piacon az elmúlt években nagyon enyhe bővülést tapasztalhattunk, de ezzel együtt most vagyunk ott, ahol a válság előtt voltunk. A növekedés lehetséges okai között mindenképpen meg kell említenünk a megváltozott fogyasztói magatartást, amely a vagyon- és élet- (elsősorban nyugdíj) biztosítások tekintetében egyaránt megjelent. A biztosítótárasságok folyamatos edukációs programjainak, kampányainak is köszönhető, hogy társadalmi szinten fokozott tudatosság, tudatosabb tervezés és előrelátás érzékelhető. Kockázati életbiztosítások tekintetében még mindig alulbiztosítottak vagyunk, erre érdemes jobban koncentrálnunk. A vagyonbiztosítási piac bővülését tapasztalatunk szerint a gfb biztosítások díjkorrekciója, valamint a meglévő vagyonbiztosítások (lakossági és vállalati egyaránt!) esetében a biztosítási fedezetek növekedése vagy új kockázatok fedezése – úgy, mint szakmai felelősségbiztosítások, D&O, kiterjesztett garancia biztosítások – együttesen okozták. Meg kell említenünk még az egyszerű, online köthető termékek folyamatos előretörését, különösen a fiatalabb generációk esetében, ami mindenképpen iránymutató a jövőre nézve. Az Aegon Magyarország ismét nagyon jó évet zárt. Szinte minden termékeladás tekintetében növekedtünk. A legnagyobb növekedést a vállalati vagyon-, és utasbiztosításból hoztuk, de életbiztosításból is a piaci átlagnál jobban teljesítettünk. Annak kifejezetten örülünk, hogy évek óta tartani tudjuk vezető pozíciónkat a lakásbiztosítások piacán. Nagy előnyünk, hogy miénk az ország legnagyobb hálózata. Ugyanakkor az alternatív csatornák – alkuszi /banki partnerek, áruházláncokkal való együttműködések, call-center, online – szintén nagyon jól teljesítenek.

2. Körülbelül 10 éve indult el a pénzpiacokon a szabályozói környezet folyamatos változása, ami a biztosítási piacot is egyre kiélezettebben érinti. A Solvencia I., II. után most itt a GDPR, IDD, PRIIPS, és még sorolhatnám a mozaikszavakat. Az tisztán látszik, hogy ezek az új, kockázatalapú szabályok radikális változást eredményeznek, de összetettségük okán nagyon nehéz előre felmérni, miként befolyásolják majd üzleti folyamatainkat, hogyan hatnak az ügyfélkapcsolatainkra. Az előírások miatt szükséges fejlesztések iszonyatos mennyiségű erőforrást kötnek le, hiszen általában rendkívül kevés idő áll rendelkezésünkre a felkészülésre és az átállásra. A mennyiségi szempontokra való összpontosítás miatt sokszor úgy érezzük, hogy kevesebb idő jut a szabályozások valódi céljának megértésére. A legtöbb szabályozás ugyanis az üzletmenet szempontjából hasznos, kockázatalapú szemlélet átvételére ösztönöz, növeli a transzparenciát, ami hosszú távon minden piaci szereplő számára előnyös.

3. A jövő évben a nyugdíjbiztosítás mellett a kockázati életbiztosítások piacára érdemes jobban koncentrálnunk. Számtalan példát tudnék hozni arra, amikor egy-egy kockázati életbiztosítás életet ment, illetve hozzásegíti a családokat egzisztenciájuk megőrzéséhez egy sajnálatos tragédia után. Ebben a tekintetben tovább kell folytatnunk azt az edukációs tevékenységet, amelyet pár éve a biztosítók közösen indítottak. A lakásbiztosítások terén piacvezetőként szinte kötelességünk évről évre megújulni és ezzel utat mutatni a versenytársainknak. Folyamatosan frissítjük lakástermékünket, újabb és újabb kiegészítőket ajánlunk, jövőre pedig új termékkel jövünk ki, amitől a piac élénkülését várjuk. A világ arra halad, így a hosszú távú ügyfél-kiszolgálási stratégiai célunk is a digitális átállás folyamatának elősegítése, és áttérés a kézi vezérelt folyamatokról a teljesen automatizált, de személyre szabott szolgáltatásokra. Ehhez teljesen átalakítjuk az informatikai rendszerünket, illetve továbbfejlesztjük az ügyfélkiszolgálás minőségére ható folyamatainkat. Az ügyfelekkel való jobb kapcsolattartás és az ajánlataink differenciálása érdekében nagy lehetőséget látunk az IoT-ben. Európa vezető biztosítóinak többsége már “connected-” megoldásokat is kínál, ami feltétlenül iránymutató számunkra. Arra készülünk, hogy először a gépjármű biztosítások piacán fog megjelenni ez az innováció.

Sztanó Imre elnök-vezérigazgató, NN

Az NN Biztosítónál sikeres évet zárunk mind pénzügyi, mind stratégiai szempontból. Majdnem két éve köteleztük el magunkat a digitalizáció mellett, mert hisszük, hogy ezáltal még relevánsabbá válhatunk az ügyfeleink szemében. Nagy öröm számomra, hogy a digitalizációs programunk első gyümölcsei beértek az idei évben. Számos, a piacon jelenleg egyedülálló megoldást vezettünk be. 2017-ben az értékesítés folyamat során az ajánlatok mintegy 90%-át már papírmentesen, elektronikus aláírás segítségével vettük fel. Nagyot léptünk előre a kockázatelbírálás automatizálásban is. Ma már minden ötödik életbiztosítási ajánlat esetében emberi beavatkozás nélküli a kockázatelbírálás, melynek eredményeként az ajánlat elfogadása után akár öt perc alatt is megkaphatja ügyfelünk a kötvényét. Ezeknek – és számos egyéb kezdeményezésnek – köszönhetően ügyfeleink elégedettsége jelentősen nőtt a 2017-es évben. Az innováció szempontjából meghatározó lépés volt idén a Sparklab nevű inkubátor programunk elindítása is. Olyan ötleteket és együttműködéseket keresünk, amelyek hozzájárulnak az emberek életminőségének javításához. Szélesre tártuk az ajtókat az innováció előtt; az inkubátor programban ugyanúgy szívesen látjuk a startup-ok kezdeményezéseit, mint a nagyvállalati együttműködéseket és a saját kollégáink ötleteit.

2. A legfontosabb kihívás, hogy hogyan tudjuk szélesebb tömegekhez eljuttatni az üzenetet az öngondoskodás szükségességéről. Különösen a fiatalokhoz kell hatékonyabban szólnunk, hiszen minél korábban kezdi valaki az öngondoskodást, annál könnyebb dolga van. Ehhez nem csak érthetőbbé és átláthatóbbá kell tennünk a szolgáltatásainkat, máshogy is kell megszólítanunk a fiatalokat. Számos lépést tettünk ezen a téren már az idei évben is. Például májusban léptünk piacra a runaddict mobilalkalmazással, amely a futók számára kitűzött kihívások teljesítését vásárlási kedvezményekkel és ingyenes biztosítással jutalmazza. Az applikáció mára huszonkétezer letöltésen van túl. De említhetném üzleti szimulációs versenyünket, az NN InsuRace-t is, amellyel szintén újfajta módon igyekszünk közelebb hozni a biztosítási iparág működését a fiatalokhoz. A 2018-as év további nagy kihívása (és egyben lehetősége) a saját működésünk átalakítása. Az ügyfélközpontú, digitális megoldások létrehozásában nem elsősorban az új technológia jelenti a kihívást. Sokkal inkább az, hogy olyan szervezetet és belső működést kell kialakítanunk, amely valóban képes a mai technológia által teremtett lehetőségeket kihasználni. Ehhez a jelenleginél gyorsabb, rugalmasabb, az ügyfelek igényeit mindenkor szem előtt tartó működésre van szükségünk. Ezért kezdtük el 2017-ben az agilis munkamódszer bevezetését, amelyből rengeteget tanultunk. A jövő évben ezen tapasztalatokat felhasználva szeretnénk az agilis módszertant szélesebb körben kiterjeszteni. Hiszem, hogy ezáltal – a jobb, hatékonyabb működésen túl – vonzóbb munkahely is leszünk.

3. Az NN Biztosító hagyományosan nagy fókuszt helyez a kockázati életbiztosításokra. Ebben továbbra is nagy lehetőséget látunk. Számos olyan kezdeményezésünk van, amely reményeink szerint jelentős növekedést hozhat a kockázati életbiztosítások terén. Emellett a növekedéshez véleményünk szerint továbbra is stabilan hozzá fognak járulni a nyugdíjbiztosítások. Növekedésünk másik motorja a már nagyjából két éve zajló digitális átállásunk további kiterjesztése lesz. Egyrészt a jelenlegi működésünk digitalizációjában szeretnénk tovább lépni. Szélesítjük az automatikus kockázatelbírálást, valamit nagyságrendileg egyszerűsítjük fő folyamatainkat, például a kárrendezési folyamatot. Emellett ügyfeleink számos új funkcióval találkozhatnak majd NN Direkt személyes oldalukon. Rengeteget invesztálunk adatelemzési képességeink fejlesztésébe is. Ezzel összefüggésben például partnereinket teljesen új címanyag mechanizmussal támogatjuk. Tovább folytatjuk kezdeményezéseinket az ügyfelek új módon történő megszólítására. Ebben a “dolgok internete” rengeteg új lehetőséget kínál. Jó példa erre a prototípus fázisban lévő – Vodafone-nal közösen fejlesztett – Diablog mobilalkalmazásunk, amely a cukorbetegséggel élők életét könnyíti. A célunk az, hogy azok a cukorbetegséggel élők, akik megfelelősen karbantartják állapotukat és a Diablog applikáció segítségével rögzítik mérési eredményeiket, ne fizessenek magasabb biztosítási díjat, mint nem diabéteszes társaik. További innovatív kezdeményezéseket várunk a Sparklab februárban induló következő inkubációs programjától is. Itt már javában folyik a résztvevők toborzása. Bár a jelentkezési határidő még nem zárult le, már eddig is ígéretes ötletekkel találkoztunk.

Pandurics Anett elnök-vezérigazgató, Posta Biztosító

A piac az idei évben organikusan fejlődött, sőt, a nyugdíjbiztosítások terén az új kötésekkel (az év végére 250 ezer darab felett lehet a szerződéses állomány) és a közel 220 ezer forint/éves átlagdíjjal a szektor bebizonyította, hogy nem alaptalanul érvelt amellett, hogy messze a legszélesebb rétegeket tudja majd elérni az öngondoskodási termékek közül. Jól sikerült az átállás az etikus életbiztosítási koncepcióra: a termékek száma ugyan megfeleződött, de az MNB-vel közösen kidolgozott új koncepció valóban növelte a bizalmat a termékek iránt, s így az átlagdíj-növekedés ellensúlyozta a szerződések számában tapasztalt visszaesést. A nem életágban a kgfb-piacon megszűnt a 100% feletti combined ratio – az üzletág immár nem okoz szektor szintű veszteséget. A fentiek ellenére nem lehetünk teljesen elégedettek: a díjbevétel-növekedés dinamikája még mindig csak alkalmi jelleggel haladja meg a GDP bővülését, ami azt mutatja, hogy a szektornak magasabb fokozatra kell kapcsolnia. A Posta Biztosító szempontjából komoly fegyverténynek tartom, hogy idén is sikerült túlteljesítenünk a terveinket, és számos új termékkel léptünk piacra. Megújítottuk a lakásbiztosításunkat, a PostaÉdesOtthon a piac egyik legkorszerűbb terméke lett, és emellett a kárrendezés területén is sok ügyfélkényelmi megoldást kínál. A mobilapplikáción keresztüli fotós kárbejelentés és a videós kárrendezés mellett ehhez a biztosításunkhoz a piacon egyedülálló 5 napos kárügyintézési garanciát is bevezettünk. A PostaGyógyír termékünkkel az egészségbiztosítás irányába tettünk egy lépést. Ez a biztosításunk a rákos megbetegedések esetén nyújt anyagi segítséget ügyfeleinknek. Az utolsó negyedévben nagy sikerrel debütált PostaNyugdíj Prémium éves díjfizetésű nyugdíjbiztosításunk. Idén indítottuk útjára a kerékpárosoknak szánt baleset-, vagyon- és felelősségbiztosítást kínáló, Hello Bringás termékünket. A Hello Bringás biztosítás az ugyanezen a néven futó mobilapplikáción és weboldalon köthető. Az appban a biztosításon kívül más funkciók is megjelennek, amelyek segíthetik a kerékpárosok mindennapi életét, pl. bringakereső, kárbejelentő, vagy szervizkereső szolgáltatás.

2. A legnagyobb kihívások talán nem is piaci jellegűek: az épphogy átélt Szolvencia II. szabályozás gyakorlatba állítását követően 2018-ban újabb uniós elvárások teljesítése köti majd le a szektor kapacitásainak jelentős részét. Az üzleti oldalon egyértelműen az alacsony kamatkörnyezet jelenti az egyik fő kihívást. Különösen nehéz ebből a szempontból a hazai környezet, hiszen az MNB jelezte: hosszú évekig akár negatív maradhat a reálkamat. Ahogy idén is, jövőre is folyamatos téma lesz a digitalizáció kérdése, ami akár új termékeket, új szolgáltatásokat hozhat a piacra. Ezek a változások a mi mindennapjainkra is hatással lesznek.

3. Természetesen a nyugdíjbiztosításban hiszünk – meggyőződésem, hogy a piac legtranszparensebb és az átlagdíjra vetítve egyik legolcsóbb konstrukcióját alkottuk meg és vezettük be novemberben. Szeretnénk növekedést elérni a kockázati biztosítások terén is, itt is készülünk meglepetéssel. A lakáspiac élénkülésével párhuzamosan lakásbiztosítási piacon is növekedést várok. Sokan kérdeznek bennünket az Insurtech lehetőségekről is: igen, teret nyer a digitalizáció, de látni kell, hogy a biztosítási piac eddig is jól teljesített ezen a téren. Ugyanis nálunk már korábban is lehetővé vált az online szerződéskötés, a kárakták már minden biztosítónál elektronikusak, és azt se felejtsük el, hogy mind a mai napig a biztosítás az a termék, ahol érdemi díjkedvezmény jár az elektronikus szerződésért és díjfizetésért. Ha a digitalizáció szempontjából keresünk kitörési pontot a piacon, akkor azt gondolom, az ügyfélélmény javításában nagy lehetőségek rejlenek, így mi is több újdonság bevezetését tervezzük 2018-ban ezen a téren.

Lehel Gábor elnök-vezérigazgató, Union

Az idei év egyrészt kedvező környezetet biztosított a gazdasági szereplők számára, másrészt januártól az etikus életbiztosításokkal új szabályozás lépett életbe, ami év elején még nehezen prognosztizálhatóvá tette az üzleti eredmények alakulását. Összességében a biztosítási piac kedvező évet tudhat maga mögött: az MNB adatai szerint a szektor díjbevétele szeptember végéig több mint 6 százalékkal bővült. Ráadásul mind az életbiztosítási, mind a nem-életbiztosítási ág kiegyensúlyozott növekedést mutatott, ami azt jelenti, hogy nem csupán egyszeri hatások eredményeképpen fejlődött a terület. Az Union Biztosító ebben a környezetben sikeresen tudta kihasználni az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményét, és várhatóan a teljes évet is a piaci átlagot meghaladó eredménnyel zárja. Természetesen 2018-ban kiemelt feladat számunkra a három hazai VIG biztosító várhatóan áprilisban megvalósuló egyesülése.

2. A teljes piacot tekintve elmondható, hogy az elmúlt időszakban a működésünk szabályozása egyre inkább szigorodott, folyamatosan egyre több és egyre komplexebb elvárásnak, előírásnak kell megfelelnünk. Ez a tendencia tovább folytatódik a következő években is. Lesznek olyan új szabályozások, amelyeknek már 2018-ban meg kell felelnünk. Emellett várhatóak olyanok, amelyeket ugyan később kell teljesíteni, ám az üzleti modellekre, a működésre gyakorolt jelentős hatásaik miatt már most komoly elemzéseket, előkészületeket és nem utolsósorban stratégiai döntéseket igényelnek. 2018-ban meg kell felelnünk például az IDD és a PRIIPSs előírásainak, ugyanakkor már foglalkoznunk kell többek között az IFRS17 bevezetésével is, amely újraírja szinte az összes játékszabályt. A megfelelés, bevezetés komoly erőforrásokat köt le, ugyanakkor a nagy kihívások, projektek, háttérmunka közben sem felejthetjük el egy percre sem, hogy a fő fókuszba az ügyfélnek kell kerülnie. Az új, integrált Union biztosítónak arra kell törekednie, hogy a vele kapcsolatba lépő ügyfél egyre magasabb színvonalú kiszolgálást kapjon az értékesítéstől kezdve a kapcsolattartáson át egészen a szolgáltatásnyújtásig. Ez folyamatos és tudatos igényfelmérést, termékfejlesztést, sok esetben a core-tevékenységen túlmutató szolgáltatásokat, folyamatoptimalizálást, és minden téren megjelenő ügyfélközpontú kultúrát jelent. Az idei év kulcsfeladata számunkra a Vienna Insurance Group (VIG) három hazai biztosítótársasága egyesülésének előkészítése volt. Az Erste Biztosító, az UNION Biztosító és a Vienna Life Biztosító együttesen mintegy egymillió ügyfelet szolgál ki, így az erőforrások egyesítése és az új, optimalizált értékesítési struktúrának a sikeres megteremtése különös gondot igényel valamennyi egyesülő tagvállalat részéről.

3. A jelenlegi pozitív piaci tendenciák folytatódása a nem-életbiztosítási ágon mind lakossági, mind vállalati szinten kedvez a vagyonbiztosítások gyarapodásának. Emellett a privát egészségbiztosítások jelenthetnek továbbra is kitörési pontot. Mi ezen a területen újabb termékmegoldásokat illetve a háttérterületek folyamatainak optimalizálását tervezzük. Személybiztosítási területen továbbra is a kockázati, valamint a folyamatos díjas termékekre helyezzük a hangsúlyt, és jövőre is szeretnénk hatékonyan kielégíteni a nyugdíjbiztosítási területen érzékelhető keresletet. Mindkét nagy területen erőteljesen igyekszünk támaszkodni a biztosítási piacon is felhasználható technológiai fejlesztésekre, megoldásokra. Folyamataink optimalizálásának keretében – kihasználva a VIG-cégek egyesülése kapcsán amúgy is jelentkező átalakítási lehetőségeket – új lendületet adtunk a digitalizációs fejlesztéseknek a működés legkülönbözőbb területein.

 

 

Forrás: http://magyartarsashaz.hu/2017/12/29/mi-lesz-magyar-biztositokkal-2018-ban/

Hajléktalanok zavarják a társasházak lakóit

A társasházakban keresnek menedéket a hideg idő beköszöntével a hajléktalanok. Egyre több helyen fordul elő, hogy hontalanok költöznek be a lépcsőházakba, és gyakran teleszemetelik vagy összepiszkítják a társasházak folyosóit. A lakók azonban a legtöbb esetben tehetetlenek, így a rendőrség segítségét kérik.

Számos kecskeméti társasház lakóját bosszantja, hogy hajléktalanok költöznek be a lépcsőházakba, akik teleszemetelik és összepiszkítják a lépcsőházakat. Általában a felsőbb szinteken, radiátorok közelében, vagy olyan zugokban húzzák meg magukat, ahol kevésbé észrevehetőek.

Dr. Tóth Gábor, a KIK-FOR Kft. ingatlangazdálkodási vezetője elmondta, hogy ez egy általános probléma Kecskeméten. A társasházkezelők és a lakóközösségek általános jelleggel szembesülnek azzal a problémával, hogy a hideg idő beköszöntével, tehát jellemzően téli időszakokban hajléktalanok, egyéb rossz társadalmi helyzetben lévő emberek birtokba veszik a lépcsőházakat.

A kép illusztráció.

 

A nincsteleneknek türelmesen várják, hogy nyitva maradjon egy ajtó, néha zárakat is felfeszítenek, de sokszor könnyen bejuthatnak a kaputelefon segítségével is, mivel sokan a postást, vagy a futárt vélik a csöngetés mögött. A lakosok nyugalmát aztán hangoskodással zavarják, viselkedésükkel pedig megbotránkoztatják a őket.

Kecskeméti Mária, az egyik társasház lakója arra panaszkodott, hogy az épületben, ahol lakik, ittas állapotban alszanak fent az emeleten. Ha rájuk szólnak, akkor is van magyarázat: azt mondják, hogy a közös képviselő engedi be őket.

Az emberek többségének azokkal az elesett embertársainkkal egyáltalán nincs baja, akik csak melegedni térnek be és nem piszkítják össze a környezetet.

Dr. Tóth Gábor szerint nem az jelenti a legnagyobb problémát, hogy hajléktalan személyek éjszaka idején meghúzzák magukat egy lépcsőfordulóban, hanem az a fajta életmód és viselkedés, helyenként, ami sokszor a lakóközösség életét megkeseríti, egészen botrányos körülményeket okozva.

Nem csak a csendháborítás és rongálás róható fel egyeseknek, hanem az alkohol és a droghasználat is. Az elhagyott injekciós tűk is bizonyítják, hogy némely hontalanok komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek. Legtöbbször a lakók hiába szólítják fel őket távozásra, ilyenkor a lakosság a rendőrség segítségét kéri. Sajnos azt a kiérkező járőrök sem tudják garantálni, hogy a hajléktalanok nem jutnak vissza.

Szilágyi József, rendőrhadnagy beszélt arról, hogy kollégái hogyan lépnek fel a zavaró hontalanokkal szemben. Ha jogsértéssel találkoznak, ennek tipikus megvalósulása a csendháborítás, vagy a köztisztasági szabálysértés, akkor természetesen minden esetben fellépnek a jog által előírt keretek között és a jog talaján állva megteszik a kellő intézkedést. Szabálysértési eljárást indítanak az igazoltatott személlyel szemben vagy helyszíni bírságot szabnak ki. Ez több mindentől függ. Ezt a rendőrség az arányosság és a differenciáltság elveinek figyelembe vételével határozza meg a helyszínen.

A hatóság kiemelte, hogy minden esetben intézkednek a járőrök. A legcélravezetőbb megoldás a hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek, a rendőrség és a lakosság együttműködése lenne. Sokan azonban közülük betegek vagy alkoholisták, ezért nem mehetnek hajléktalanszállóra sem.

 

 

Forrás: http://magyartarsashaz.hu/2018/01/05/hajlektalanok-zavarjak-tarsashazak-lakoit/

Őrületes hibák lehetnek az új lakásoknál

Végre épülnek új építésű lakások hazánkban, így a vásárlók könnyen válogathatnak a pénztárcájuk és preferenciájuk szerint közöttük. A lakás lefoglalása után azonban rögtön újabb problémával találhatják szembe magukat a vevők. A jelenlegi munkaerőhiányos környezetben, ahol egyszerre számos építkezés terheli meg az építőipari és építőanyag kapacitásokat vásárlóként nem dőlhetünk egyszerűen hátra, várva a lakás elkészültére. A kockázatokra már a szerződés aláírásakor is figyelni kell, a fejlesztők ugyanis igyekeznek minden eshetőségre felkészülni, és a bizonytalanságok zömét a vásárlókra hárítani. A sor aztán folytatódik a finanszírozással, nagyon nem mindegy ugyanis, hogy mikor és mennyit kell fizetnünk a lakás elkészülte előtt. A műszaki kivitelezés pedig szinte végeláthatatlan kérdéssort vethet fel, kezdve a beépülő anyagok minőségével, a megfelelő szakértelemmel elvégzett munkákon át, a későbbi minőségi garancia érvényesítéséig. A következő évek nagy kérdése az újlakás-piacon már nem az lesz, hogy mennyi lakás épül, hanem hogy azokat mikor és milyen minőségben sikerül elkészíteni.

 Magyarországon ma rengeteg új lakás épül, ezek jelentős részét pedig már el is adták a fejlesztők. Így a vásárlók jelentős része számára az árak alakulása helyett inkább az lesz a fontos, hogy a még tervasztalról megvásárolt lakásuk mikor, és milyen minőségben készülhet majd el. A vásárlókat ugyanis jogi, műszaki és fizetési oldalról is több veszély fenyegetheti

Jogi problémák

A fejlesztő jellemzően egy ügyvéd által alaposan átgondolt és átnézett szerződést tesz a leendő vevők elé, ami értelemszerűen a saját érdekeit védi. A beruházók igyekeznek minimalizálni a jelenlegi piaci körülményekből fakadó kockázatokat. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy ezek a kockázatok így a vásárlókhoz vándorolnak. Korábbi írásunkban már foglalkoztunk ezzel a témával részletesen, mint írtuk, így kerülhet például a vis major kategóriába az időjárás kedvezőtlen alakulása mellett manapság a jolly jokernek számító munkaerőhiány. Mert arról ki ne hallott volna, hogy jelenleg munkaerőhiány van a hazai építőiparban, így pedig minden fejlesztés csúszása indokolható ezzel a tényezővel. Így a vevőknek a lakás elkészültére nem csak sokat kell várni, sok esetben már több mint 1 éves csúszásokkal is találkozni a piacon – de lényegében kötbér sem illeti meg őket nagyon-nagyon sok esetben.

Az apró betűs részeket azért is érdemes átnézni, mivel abban akár komoly plusz költségek is szerepelhetnek. Ilyen lehet, hogy vevőként nekünk kell fizetni például a közüzemi bekötések (szennyvíz, víz stb) díját, ami többszázezer forintra is rúghat. Arra is mindenképpen figyeljünk, hogy sok esetben a lakáshoz kötelező tárolót és garázshelyet, vagy legalább autóbeállót vásárolni, ami szintén jelentősen meglódíthatja a költségeket. Itt pedig már el is érkeztünk a következő problémás területhez, a fizetés körüli gondokhoz.

Nem mindegy, hogy mennyit, és mikor fizetsz!

Szintén már többször írtunk róla, hogy nagyon nem mindegy egy új lakás vásárlása során, hogy milyen fizetési ütemezés szerint kell teljesítenie a vevőknek a vételárat. Minél több pénzt kér el a fejlesztő még a tényleges használatba vételi engedély megszerzése előtt, a vásárlás annál kockázatosabbnak tekinthető. A nagy fejlesztők jellemzően 15-20 százalék előleggel is beérik, a következő összeget pedig a lakás tényleges elkészülte után kell csak kifizetni. De a kisebb beruházók sok esetben készültségi foknak megfelelő fizetést kérnek, így pedig a vételár 80-90 százalékát már azelőtt át kell utalnunk, mielőtt látnánk, hogy a lakás megfelelően elkészült. Bár a pénzünket a vállalkozó köteles visszaadni, ha a projekt bedől, azért még ebben az esetben is számos nehézséget okozhat. Nem beszélve azokról a konstrukciókról, mikor a néhány lakásos társasházak építési közösség keretében épülnek, vagyis a vállalkozó, aki a lakásokat meghirdeti, papíron csak kivitelező lesz. A fizetés ütemezése különösen nem mindegy, ha a korábbi ingatlanunkat el kell adnunk az út otthon megvételéhez. Ha előre sok pénzt kell kifizetnünk, ezt akár a tényleges elkészülés előtt 1 évvel meg kell tennünk, miközben ha a projekt csúszik, még sokkal hosszabb ideig kényszerülhetünk albérletbe. Ennek egyéb veszélyeiről még lesz szó a műszaki kockázatoknál.

Milyen minőségű lesz végül a lakás?

A műszaki kérdések több okból is komoly fejtörést okozhatnak a vásárlóknak. Az előbbiekhez kapcsolódik például, hogy a készültségi foknak megfelelő fizetés esetén, nem árt a saját szemünkkel is meggyőződni például arról, hogy a projekt valóban a megadottnak megfelelően áll. Előfordult már például, hogy a szerkezetkész állapot eléréséhez kapcsolódó fizetési felszólítást olyankor kapták kézhez a vevők, mikor az épület egyes főfalai még nem is épültek meg, annak ellenére, hogy az állapotot a műszaki ellenőr által aláírt papírral igazolta a beruházó.

Az építkezést laikusként is érdemes néha személyesen meglátogatni, bár a műszaki kérdésekről keveset tudunk, de vannak azért olyan dolgok, amik így is szemet szúrhatnak. A takart részek hibáját ugyanis csak az építés során van lehetőség még időben észrevenni, ráadásul ezek utólagos javítása már nagyon-nagyon nehézkes. Jó megoldás lehet például, ha a vásárlók közösen próbálnak meg fellépni, és együtt egy műszaki ellenőrt fogadnak fel pont a hibák elkerülése érdekébenA projektek műszaki ellenőre ugyanis a fejlesztő embere, így nem a vevők érdekeit képviseli. Ez a megoldás ugyan nem olcsó, de egy kevésbé megbízható fejlesztőnél sok bosszúságtól kímélheti meg a későbbi tulajdonosokat.

Bár a fejlesztőknek ma már sokkal magasabb műszaki követelményeknek megfelelően kell megépíteni a házakat, valamint a 2000-es évek eleje óta sokkal profibbá is váltak, azért most is akadnak veszélyek a kivitelezés minőségével kapcsolatban. Ez pedig részben a most komoly problémát okozó munkaerőhiányból fakadhat. Egyszerűen kevés a megfelelően képzett szakember, aki minőségi munkát képes végezni. Így előfordulhat, hogy a vállalkozó kevésbé kompetens embereket kénytelen alkalmazni, akik könnyebben ejtenek hibát. Ráadásul az is előfordulhat, hogy ezek csak utólag derülnek ki. Ilyen lehet például, ha a fürdőszoba vízszigetelését valaki nem megfelelően végzi el, amit aztán majd csak az új vevők vesznek észre penészedés formájában, vagy olyan esetről is hallani, hogy a csövezés során követnek el hibát, ami aztán később szétcsúszva komoly ázásokat okozhat.

Mindehhez még hozzájön, hogy a munkával iszonyatosan sietni kell, egyik projekt fut a másik mellett, és kapkodva kell az egyes munkafázisokat elvégezni, az ilyen ütemben zajló munka pedig mindenképpen növeli a hibázási lehetőséget. Szintén a nehézkes munkaütemezéshez kapcsolódik, hogy esetleg nem lehet megvárni az előírt száradási időt bizonyos munkafázisoknál, mivel csak akkor van ember a következő feladat elvégzésre. Erre is megoldás lehet például a vevők által alkalmazott műszaki ellenőr, aki a kritikus munkafázisokat ellenőrizni tudja.

A műszaki problémák másik körét a nem megfelelő anyagminőség képezheti. Az építőanyagok jelentősen drágultak az elmúlt 1-1,5 évben. Főként a 2015-2016 első felében tervasztalról eladott lakások esetében számoltak lényegesebb kisebb költségekkel a fejlesztők. Bár az áfacsökkenés kedvezően befolyásolta a profitot, az új lakásokat terhelő áfakulcs 27-ről 5 százalékosra mérséklődésének hatását ellensúlyozhatták az emelkedő költségek, a megfelelő profitszint fenntartása érdekében pedig előfordulhat, hogy az anyagminőségből hajlandóak engedni a beruházók. Ezért is fontos, hogy megbízható fejlesztőtől vásároljunk, mert sokkal kisebb eséllyel fordulhat elő esetükben, hogy a projektet alulárazták, ami a megvalósítást is veszélyezteti.

 

 

Forrás: http://magyartarsashaz.hu/2018/01/18/oruletes-hibak-lehetnek-az-uj-lakasoknal/

Fellépés a társasházi visszaélések ellen – a fehérvári szakemberek összefognak

„Társasházi visszaélések megelőzése” címmel tartott tájékoztató fórumot a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Gazdaság Házában.

Nem titkoltan a feol.hu-n és a Fejér Megyei Hírlapban megjelent,nagy port kavart társasházi panama adta a kezdő lökést ahhoz, hogy a közös képviselőkön kívül a lakástulajdonosokat is megszólítsák a szakemberek.

Fotó: Molnár Artúr

 

– Olyan fórumot szerettünk volna tartani, most először, ahol nem csak a közös képviselőket szólíthatjuk meg, hanem a társasházi ügyekben érintett többi szereplőt is. Például a számvizsgáló bizottságot, az ellenőrző bizottságot, illetve a lakókat, hogy elmondhassuk nekik, milyen lehetőségeik vannak, hogy egy társasház ne juthasson el oda, ahová a cikksorozatokban szereplők – árulta el lapunknak Kész Ottó, a szerdai székesfehérvári fórum moderátora. Hogy sikerült-e a szűken vett szakmán kívüli szereplőket is megszólítani, egyenlőre kérdéses, mindenesetre a terem megtelt érdeklődőkkel.

A fórumon előadó szakemberek szerint a társasházkezelés területén az egyik legnagyobb probléma, hogy nincs egy konkrét ellenőrző szerve a társasházi képviseletnek.

– Teljesen önállóak, szinte azt csinálnak, amit akarnak. Van egy társasházi törvény, amit be kell tartaniuk, van egy működési szabályzatuk, amit a társasházak megalkotnak maguknak, illetve létezik egy pénzügyi szabályzat, amit be kell tartaniuk. De hogy ezeknek megfelelően dolgozik-e a szakember, azt kívülről, felülről senki nem ellenőrzi – szögezte le Kész Ottó, aki gondolatindító javaslatként felvetette: akár helyi rendelettel szabályozva is, a társasházi beszámolókat, mérleget a székesfehérvári önkormányzatnak is le kelljen adniuk a kezelőknek. Így, hangsúlyozta a szakember, nem csak a társasház tulajdonosai felé tartoznának elszámolással, hanem egy hivatalos szervezet felé is.

Kész Ottó

 

A közös képviselői tevékenységre vonatkozó kontrollal Barabás Ferencné és Csárádi László ingatlankezeléssel foglalkozó szakemberek is egyetértettek.

– Talán az országban egyedüliként nálunk működik az iparkamarán belül az az épületüzemeltetési tagozat, ahol e témával foglalkozhatunk. Ez a tagozat össze szeretné fogni az ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat, így pedig akár a továbbképzéseket is tudná intézni. A szakmaiságot ugyanis csak a kamarán belül lehetne megfelelően biztosítani – vélekedett Csárádi László, aki szerint ehhez a társasházi törvényt is módosítani kellene. Egyrészt meg kellene határozni a felügyeleti szervet, ahol ellenőrizhetnék a közös képviselők munkáját, illetve, hogy ahol adott esetben a megtámadott képviselők jogi segítséget kaphatnak.

Csárádi László

 

– Korábban, 5 éve az ügyészség működött felügyeleti szervként, ám hamar kiderült, hogy ez az út nem járható. Oda is már csak akkor kerültek az ügyek, amikor jogi útra terelődtek. A normál napi munkát akkor sem vizsgálta senki – fűzte hozzá Csárádi. Barabás Ferencné ezt kiegészítve megjegyezte: a jegyzőhöz ugyan fordulhatnak ma is a társasházak, ám itt sem szakmai segítséget kapnak, inkább „adminisztratív” iránymutatást.

Barabás Ferencné

 

– Szakmai felügyeletet azonban nem látnak el. A társasház ugyanis egy nagyon speciális terület, ahol nem csak azt kell nézni, szakmailag jól van-e lekönyvelve valami, hanem hogy a törvényeknek megfelelően van-e adminisztrálva. Például egy könyvelő, ha nem foglalkozik speciálisan társasházi feladatokkal, nem feltétlenül nézi, hogy mellékletet csatoltak-e egy számlához vagy sem. Neki ugyanis nem az a feladata – világított rá Barabásné, hozzátéve, hogy szerinte, ha nem egy olyan közös képviselő végzi a feladatokat, akinek saját berkein belül van lehetősége könyvelésre, hanem kiadja egy könyvelő irodának a munkát, akkor még az is lehetséges, hogy társasházkezelői szempontból nincsenek rendben a számlák, esetleg nem ismeri a könyvelő a működési szabályzatot. Innen pedig már csak egy lépés a következtetés, amely a szakember szerint szinte minden társasházra igaz: nagy valószínűséggel senkinek nincs számviteli politikája vagy éppen pénzkezelési szabályzata. Ezért is lenne fontos egy olyan tanácsadás jellegű lehetőség, amely a közös képviselőknek épp úgy lehetőséget teremt a tisztánlátásra, mint egy egyszerű lakónak.

Nincs a közös képviselők megfelelő továbbképzése biztosítva. Csárádi László így fogalmazott: az, hogy valaki elvégez egy OKJ tanfolyamot, szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy  megfelelő módon ellássa a feladatokat. Ehhez a szakmához ugyanis szükségeltetik műszaki, jogi, valamint pénzügyi tudás is.  Ez az összetett ismeretanyag ritkán található meg egy továbbképzésben. Ezt vállalhatnák fel a kamarák, illetve azon belül a székesfehérvárihoz hasonló (ámde máshol még nem létező) épületüzemeltetési tagozatok, ha felhatalmazást kapnának rá.

A szakemberek szerint ugyanis ez a szakma is akkor állna megfelelően képzett képviselőkből, ha rendszeres, kreditpontokra épülő továbbképzésekkel kellene frissen tartaniuk a tudásszintjüket a területen dolgozóknak. A törvény azonban jelenleg azt mondja, hogy a saját házában, ahol él és lakással rendelkezik, bárki lehet közös képviselő.

Legtöbbször fogalma sincs egy átlagos társasházi lakónak arról, hogy egy árajánlatban szereplő vállalkozást ő is le tud ellenőrizni, akár az interneten, akár a cégbíróságon. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnának válaszokat, szakmai segítséget azok a lakók, illetve szakemberek, akik egy, a fogyasztóvédelemben már évek óta működő békéltető testülethez hasonlatos fórumhoz fordulhatnának kérdéseikkel. Ezt szorgalmazták a szerdai megbeszélésen is a székesfehérvári szakemberek, akik a kamarán kívül az önkormányzat támogatásában is bíznak. Ez lehetne az első lépés a társasházkezelés „kifehérítésében”, a következő pedig, ami nagyobb falat, egy törvénnyel megtámogatott szakmai kontroll felállítása lehetne.

 

Forrás: https://www.feol.hu/hirek/fellepes-a-tarsashazi-visszaelesek-ellen-a-fehervari-szakemberek-osszefognak-1841966/

A közös költség behajtás anomáliái

Szerintem ez a módszer nem követendő, indoklom is hogy miért!

Gyakorlatilag nem csak a tartozót korlátozzuk a közös tulajdon használatában, hanem minden tulajdonost kényelmetlen helyzetbe hozunk, azokat is, akik rendesen fizetik a közös költséget. Törekedni kell inkább azokra a megszorításokra, ha lehetséges, ami csak a tartozónak okoz kellemetlenséget a lakáshasználatban. Következetesen kell használni a jogi utat a behajtásban.

Mi lesz, ha az idős tulajdonos rosszul lesz, mentőt hív? Az orvos, vagy a mentős gyalog megy fel hozzá, mert a beteg nem tud lejönni elé a lifttel?

Ez nem is olcsóbb, mint a behajtási eljárás! A berendezést meg kell venni, az áramköltség, liftköltség megnő, mert a vendégekért le kell lifteznie a tulajdonosoknak, hamarabb tönkremegy a lift, nő a karbantartási költsége!
Mi lesz akkor, ha beszállok a liftbe és velem együtt be akar szállni a tartozó, én fogok vele vitatkozni, mint lakó, hogy nem használhatja a liftet?

A közös képviselő kötelessége, hogy a behajtás érdekében mindent megtegyen, és ehhez már jól használható törvényes eszközei is vannak. Továbbá lesznek olyan tartozások, melyeket soha nem fog megkapni a társasház, mivel ezek a tulajdonosok pénzügyileg tönkrementek. Itt csak a magáncsőd eljárás segíthetne, kiegészítve egy „családi magáncsőd” eljárással, ami azt jelentené, hogy a csődeljárásba be lehessen vonni mindenkit, aki a lakásban életvitelszerűen lakik.

A riportra felkészülés során készítettem egy kis statisztikát, ami nem reprezentatív, budapesti társasházakat tartalmaz, vegyesen (panel, tégla, házközponti fűtéssel, lifttel, stb.).

A következő eredményeket kaptam:

1, Átlagos közös költség: 13.148,- Ft/hó
2, Egy lakásra eső átlagkövetelés (bruttó, göngyölített követelés): 32.496,- Ft
3, Közös költség tartozás éves változása, ott ahol a követelés növekedett, ott az éves költségvetés 3,65%-át teszi ki az éves növekedés, ahol csökkent (több volt a befizetés, mint a közös költség előírás) a közös költség tartozás, ott a csökkenés az éves közös költség 1,97%-át tette ki.
4, A társasházak 64,52%-nál éves növekedés volt a közös költség tartozásban, 35,48%-nál csökkent a tartozás mértéke.
5, A tulajdonosok 10-15%-nak nincs közös költség tartozása, vagy túlfizetése van.
6, Egy havi közös költséget kitevő tartozással a tulajdonosok 45-55 %-a rendelkezik.
7, 100.000,- Ft alatti tartozása van a tulajdonosok 4-5%-nak.
8, 100.000-1.000.000,- Ft közötti tartozása van a tulajdonosok 0,5-1,5%-nak.
9, Egymillió forint feletti tartozással a tulajdonosok 1,5-3%-a rendelkezik.

A közös költség behajtásában a közös képviselő eredményesen és viszonylag gyorsan tud eredményesen fellépni az egy millió forintot nem meghaladó tartozások esetén. Az igen nagy tartozók esetében kicsi a megtérülés valószínűsége (15-20%).

A fennmaradó tartozók esetében törekedni kell az árverezésre, annak érdekében, hogy új tulajdonosa legyen a lakásnak, aki már nem fog tartozást felhalmozni.

A behajtási munka egy örök körforgás. Aki csak időszakosan tud fizetni (munkahelyi, egészségi, család vagy más problémák miatt) az sokszor visszaesőként, mindig újra halmozza a tartozását. A behajtás során rendezi tartozásait, majd újra nem fizet. Ezért a behajtási munkát következetesen és folyamatosan kell végezni.

Napjainkra már vannak cégek, akik ebben tudják segíteni a közös képviselő munkáját.

Ne felejtsük el, hogy a tulajdonosok gazdasági helyzete folyamatosan változik, ha minden tőlünk elvárhatót megteszünk, akkor is a közös költség 2%-nak megfelelő összegű közös költség tartozással (bevételi hiánnyal) fog rendelkezni a társasházak döntő része, ezzel mindig számolnunk kell. Ha nem lesz tartozás, akkor az óvatosságunk csak alapnövekedést fog eredményezni, nem pedig hiányt.

Kaplonyi György
MTOSzSz elnöke

Forrás: http://www.mtoszsz.hu/hirek/kozos-koltseg-behajtas

Milyen kazánra lehet cserélni régi központi fűtéses kazánunkat

Megérkezett a Warmhaus!
Az Sr-therm kft megkezdte a Warmhaus kondenzációs gázkazán magyarországi forgalmazását.
A kiváló minőségű kazánok, a legkorszerűbb technológia szerint készülnek. Kompakt méretének köszönhetően elhelyezésük a legszűkebb helyen is kivitelezhető.
A C-63-as minősítésének köszönhetően bármilyen égéstermék-elvezető rendszerrel telepíthető, így nem okoz gondot már meglévő rendszerhez történő illesztése.
Optimális fogyasztás – egyszerű kezelés.
Emelt használati melegvíz hozam melynek köszönhetően a konyhában és a fürdőben is egyszerre lehet melegvíz. .
A Warmhaus kazánok Enerwa és Enerwa Plus kivitelben vásárolhatok meg.
A 24/31, 28/35, 33/40 kW teljesítménnyel minden szükségletnek megfelelnek.
Mintaboltunk a 1142 Budapest Erzsébet Királyné útja 98/a címen található meg.
Látogasson el a hamarosan megújuló honlapunkra a www.srtherm.hu melyen bővebben tájékozódhat a készülékeinkről – cégünkről és szolgáltatásainkról.
Nyugalom és kényelem mind ez kedvező áron.

Elérhetőségünk:
Simkó Róbert Ügyvezető: +36 30 934 54 20
Mihályi András Üzletkötő: +36 70 410 2917
E-mail címünk: srtherm@srtherm.hu

A tájékoztató anyagot az MTOSzSz díjtalanul tette fel a hírek oldalára, mivel a társasházak, közös képviselők,lakók részére fontos információkat tartalmaz az anyag. Ezt a szolgáltatást mindenki részére biztosítjuk, ha az általa leadott anyagok kapcsolódnak a társasházak mindennapjaihoz.

Kaplonyi György
MTOSzSz elnöke

Forrás: http://www.mtoszsz.hu/hirek/kazancsre

Mikorra várható és milyen lesz a panelprogram?

Tisztelt Kollégák!

Nagyon sokan kérdezik, hogy mikor indúl az új panelprogram?
Mint az MTOSzSz elnöke részt veszek a Panelházak megújításával kapcsolatos feladatokat egyeztető bizottságban.
Jelenleg ia az asztalomon van a “A panelházak megújításával kapcsolatos vitaanyag”, az anyagot az MTOSzSz múlt heti elnökségi ülésén átbeszélte, véleményezte, mai összegzem az elhangzott véleményeket és leadjuk a miniszterelnökségnek.
A legutóbbi konferenciánkon (Lurdy Ház, 2017. szeptember 28.) kicsit részletesebben ismertettem az eddigi egyeztetések eredményét. A november 2-i konferencián (Lurdy Ház, 7-es terem, 14:00-tól kezdődik). Szintén beszélni fogok a közben eltelt eseményekről. A konferenciát ezzel a kérdéssel indítjuk, annyi időt fordítunk rá, amekkora érdeklődés lesz a kérdés iránt, a programot is tudjuk csúsztatni.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez nem egy energetikai célú felújítás (de tartalmazza azt), hanem egy épület és annak környezetét érintő (parkosítás, parkolás, közösségi terek, stb.) teljes megújítását célzó program.

Mindenképpen mintaprojektekkel fog kezdődni, mivel más-más városban mások lehetnek a közvetlen célok, és csak a mintaprojektek megvalósulása után tud érdemi pályázat indulni. Ha korábban kezdik akkor sok lesz a fejetlenség a programban.
Tehát a mintaprogram év elehet a 2018-as év, és a mintaprogramok tapasztalatai alapján indulhat a szélesebb panelprogram.

Saját javaslatainkat, észrevételeinket, anyagunkat a következő konferencián fogjuk bemutatni, akit érdekel, kérem jöjjön el.

Kaplonyi György
MTOSzSz elnöke

Forrás: http://www.mtoszsz.hu/hirek/panelprogram

Mit kell tudnunk a lakáskiadásról?

Szeptemberrel beindul az albérletszezon, megkezdődik az oktatás a felsőoktatásban is, az egyetemi városok megtelnek hallgatókkal, akik sokszor többedmagukkal vesznek ki egy társasházi lakást. Mit tegyünk, ha a lakóközösségnek problémája akad a bérlőnkkel? Mit tegyünk, ha nem fizet? Elmondjuk, mit lehet tenni ilyen esetekben!

Amit mindenképp érdemes megjegyezni, hogy az albérlő viselkedéséért, esetleges kihágásaiért a tulajdonos a felelős. Ha tehát a bérlővel szemben bármi probléma, elégedetlenség merül fel, azt a tulajdonosnak kell kezelnie.

Kisebb problémák a bérlővel
Gyakori probléma például, ha a bérlő nem fizeti a közös költséget. Ebben az esetben az a tulajdonos költsége lesz. Ha a bérlő nem veszi ki a részét a közös takarítási feladatokból, szintén a tulaj felelőssége ez. Éppen ezért minden a lakását kiadó tulajdonos számára javasolt pontosan letisztázni a számlafizetési és egyéb kötelezettségeket a bérlővel. A költségekből viszont ki kell venni a részünket, úgyhogy legegyszerűbb, ha a tulajdonos fizeti továbbra is a számlákat, amelyeket aztán behajt a bérlőktől. Ugyanígy a takarításban való részvételt is rendezni kell, hogy a bérlő feladata lesz-e vagy maga a tulaj tesz eleget ennek. Ezért nem mindegy milyen bérlőt választunk.

Súlyosabb esetben
Az már nagyobb problémát jelent, ha a bérlőnk nem fizeti a lakásbérleti díjat sem. Ebben az esetben mindenképpen kerülnünk kell az önbíráskodó megoldásokat, ugyanis hiába diktálna zárcserét vagy más drasztikus lépést az igazságérzetünk, jogilag ezek az eszközök egyáltalán nem támogatottak. Úgyhogy ha azon gondolkozik, hogy lecseréli a zárat, amikor nincs otthon a bérlő, a személyes tárgyaitól pedig rövid úton megszabadulna, felejtse el!

Ugyanis a tulajdonos a bérleti szerződésben arra vállalt kötelezettséget, hogy a tulajdonát képező lakás használatának jogát biztosítja a bérlő részére, vagyis amíg a bérleti szerződés hatályban van, ön nem gyakorolhatja ezeket a jogokat. Természetesen attól még a bérlőnek kötelessége ezekért a jogokért cserébe a havonta megállapított bérleti díjat megfizetni, ha pedig ezt elmulasztja, akkor szerződésszegést követ el. A tulajdonosnak ennek ellenére biztosítania kell azt, hogy a bérlője zavartalanul használhassa a lakást.

A jog a bérlőt védi
A Ptk. szerint a lakásban lévő birtokost, azaz a bérlőt, a birtokvédelem eszköze a tulajdonossal szemben is megilleti. Amennyiben a tulajdonos zavarja az albérlőjét a használatban, vagy akár a megfosztja a birtoklástól, az magánlaksértést jelent. A bérlő ebben az esetben akár a jegyzőtől, akár a bíróságtól kérheti a birtoklás zavarásának megszüntetését vagy a birtokállapot helyreállítását, azaz joga van visszatérni a lakásba.

Megoldás a felmondás
A Lakástörvény szerint, ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt írásban felszólítani a fizetésre. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.

A felmondás a szerződés egyoldalú megszüntetését jelenti. Ettől kezdve pedig már egészen mások a játékszabályok, hiszen a használati jog innentől ismét a tulajdonoshoz kerül vissza a bérlőtől.

 

 

Forrás: https://www.hazforum.hu/mit-kell-tudnunk-lakaskiadasrol/

Energetikai projektre fordították a pályázati támogatást Pécsett

A 2017-es Társasházi Pályázat Ezermester kategóriájában harmadik helyezést és 500 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Nagy Imre út 100-102-es társasház. A napelemrendszer bővítéséről és a plusz energia hatékony felhasználási lehetőségeiről Gálfi Zoltán közös képviselőt kérdeztük.

Hogyan mutatná be röviden a társasházat, mit érdemes tudni róla?

Gálfi Zoltán: Én magam 5 éve vettem át a ház kezelését, mikor az előző közös képviselő sajnos elhunyt. Ő nagyon jól takarékoskodott a ház vagyonával, viszont nem valósultak meg a szükséges fejlesztések. Neki köszönhető ugyanakkor, hogy volt pénzünk ezek elvégeztetésére később. Mivel én magam is itt lakok, pontosan tudom, mik az igények és a problémák a házban. Ráadásul mivel ezt az egyetlen házat kezelem, ezért több időt és energiát tudok ebbe fektetni, mint aki 20-30 házért felel. És nyilván elhivatott is vagyok a fejlesztés iránt, hiszen engem is éppúgy érintenek az itteni előnyök és gondok.

Mik azok a fejlesztések, amelyeket sikerült a korábbi megtakarításból megvalósítani?

G.Z.: Főleg az energetikai felújításokra koncentráltunk. Így például mozgásérzékelős ledes világításra váltottunk, szélturbinákra cseréltük az elavult szellőzőket és nem utolsó sorban 2×5 kW-os napelemrendszert építettünk ki a lakástakarékunk felhasználásával. Mindezeknek köszönhetően gyakorlatilag nullára csökkentettük a ház villanyszámláját, ami óriási megtakarítás.

A megtakarításnak köszönhetően így már olyan projektet is véghez vihettünk, mint egy közös helyiség kialakítása, festése, berendezése, ahol közgyűléseket és egyéb megbeszéléseket, közösségi eseményeket tarthatunk.

Hogyan jött az ötlet, hogyan találtak rá a pályázatra?

G.Z.: Minden évben pályáztunk, mindig a lehető legkülönfélébb projektekkel, például egészségügyi szobakialakításával is.

És mi volt az idei projektterv?

G.Z.: A napelemrendszer kibővítésére pályáztunk. Az volt a célunk, hogy az ezzel megtermelt plusz energiából egy olyan megoldást működtessünk, amely a ház előtti járdaszakaszt tudja fűteni télen. Ezzel ugyanis akadálymentesíteni tudjuk a főbejáratokat télvíz idejére úgy, hogy fűtőszálas megoldást helyezünk a kőburkolat alá. Egy hő- és csapadékérzékelős rendszer a csúszás- és balesetveszély elhárításában segítene, ráadásul anélkül, hogy a napelemnek köszönhetően a lakóknak egy forintjába is kerülne az így felhasznált energia. Erről készítettem egy kimutatást a lakóknak, akik belátták, hogy a megtakarítás és a biztonság miatt ez igenis megéri.

Honnan jött az ötlet? Mert azért Magyarországon még nem bevett megoldás ez.

G.Z.: Külföldön, Amszterdamban találkoztam ezzel a lehetőséggel. Ott nagyon sok helyen alkalmazzák ezt, amit nem vettem volna észre, ha nem futottam volna bele valahol a munkásokba, akik épp ilyen fűtőszálakat helyeztek a feltört beton alá. Ott egész utcafrontok vannak így akadálymentesítve. Ráadásul mivel a házunk előtt egyébként is javítani kéne a burkolatot a sok gödör és göröngy miatt, ezért két legyet üthetnénk egy csapásra.

Hol tartanak jelenleg a munkálatok?

G.Z.: A napelembővítés már meg is valósult, így a korábbi 2×5 kW-os teljesítményt 2×6 kW-ra tudtuk növelni.

Sajnos a projekt végcéljának a megvalósítása elé azonban akadályok gördültek az utóbbi időben. A szolgáltatóval való előzetes megbeszélésekkel ellentétben kiderült, hogy nekünk magunknak kellene beszereznünk és intéznünk minden engedélyt az önkormányzatnál, hiszen a járda közterületnek számít. Ez egyfelől nagyban hátráltatja az összeállított tervet, másrészt kiderült, hogy kapacitáshiány is van a cégnél, ami időben még kijjebb tolhatja a megvalósítást. Ezek alapján most csak reménykedünk az önkormányzat és a cég partnerségében, hogy segítőkészen állnak a továbbiakban a dologhoz, hiszen ez egy példaértékű projekt lehetne a városban.

Addig is persze van haszna a napelemes fejlesztésnek, hiszen így is kettő az egyhez az energiatermelésünk és fogyasztásunk aránya, ami némi plusz bevételt garantál számunkra. A probléma, hogy nem rajtuk múlik jelenleg, hogy mikor tudjuk ezt az összeget elkölteni, felhasználni.

Reméljük, mielőbb sikerül beteljesíteni a projekt végcélját, hiszen ez a lakók és az összes járókelő biztonságához is nagyban hozzájárulhatna. Emellett van más felújítás tervbe véve a házban?

G.Z.: Természetesen, egy kétlépcsőházas 10 emeletes háznál mindig kellenek felújítások. Szeretnénk a teljes hideg vizes és szennyvizes csöveket lecserélni zajcsillapított rendszerre, mert nagyok az eltérések a fő és mellékmérők között, mert hát 30 évesek a csövek. Ez egy nagyjából 15 millió forintos beruházás. Ehhez az OTP Bank Thermo/Stílus hitelét gondolkozunk igénybe venni, mert ezzel az első 5 évben 70 százalékos kamattámogatást kaphatunk, ami rendkívül kedvező lenne számunkra. Illetve a lakástakarék lenne ebben még a segítségünkre, amit be is tudunk számíttatni önerőként a hitelbe.

 

 

Forrás: https://www.hazforum.hu/energetikai-projektre-forditottak-palyazati-tamogatast-pecsett/