VER-BAU: Elstartolt a Domby utcai Társasház értékesítése

A Kecskeméten már sokat bizonyított és a minőségi építésben elismert VER-BAU saját kivitelezésű projektbe kezdett a Széchenyivárosban. A napokban indult el a Domby Lajos és az Illyés Gyula utca sarkán épülő új társasházban lévő 34 lakás értékesítése.

A jellegzetes zöld-fehér konténerek megjelenése a Széchenyivárosrészben azonnal felkeltette az érdeklődést a projekt iránt. A VER-BAU a tőle megszokott minőségben, a legkorszerűbb műszaki tartalommal kínálja új lakásait az 5 szintesre tervezett épületben. A Domby Társasházban összesen 10 féle lakástípusból választhatnak a vásárlók, hiszen a kivitelező céljai szerint a legszélesebb körben kívánták megszólítani az érdeklődőket, az egyedülállóktól, a fiatal párokon keresztül, a nagycsaládosokig.

Nagy hangsúly került a tervezés során a “minél élhetőbb” lakóterek kialakítására, ezért rendelkezik a társasház lifttel és valamennyi lakáshoz tartozik majd erkély. Természetesen az épülő lakások megfelelnek a CSOK és egyéb hitelkedvezmények feltételeinek is.
A kivitelező a korábbi ígéretének megfelelően a napokban elindította a már épülőfélben lévő lakások értékesítését, amelyről az információkat a www.verbau.hu oldalon lehet megtalálni az Eladó ingatlanok címszóra kattintva.

Forrás: https://kecskemetilapok.hu/hirek/ver-bau:-elstartolt-a-domby-utcai-tarsashaz-ertekesitese

Hónapok óta folyt a szennyvíz egy szolnoki társasház pincéjébe

– Ez a mi kis Gangeszünk – mutatta a Sebestyén körút 6. szám alatti társasház pincéjét az egyik lakó, Lévai Zsolt. Az alagsorban a talaj most is nedves, van, ahol még mindig áll a víz.

A falakon hatalmas foltok éktelenkednek, csaknem a földszinti lakásokig át van ázva. Iszonyatos a bűz! A pincékben tárolt értékek mind tönkrementek, ugyanis a tárolókba is befolyt a csapadékkal kevert szennyvíz. Tavaly októberben is volt már probléma vele, március óta pedig folyamatosan. Vasárnap például kritikus volt a helyzet, amikor leesett a nagy eső.

Egy éppen sétából hazatérő fiatal anyuka arra panaszkodott, hogy hónapok óta a negyedikre kell fel- és lecipelnie a nehéz babakocsit, mert a fertőzésveszélyes pincében nem hagyhatja.

– Állt itt egy ötvenéves, hatalmas fenyő, a vizsgálatok során kiderült, ennek a gyökérzete törte össze a szennyvízcsövet – bökött a közvetlenül a ház előtt álló kis kert felé egy másik lakó, Füzes Tamásné.

Előbb a fát, később a gyökérzetet is eltávolították a megbízott vállalkozók, de az új csövet április vége óta nem tették le, így a csapadékvíz a lakók szennyvizével keveredve azóta folyamatosan elönti a pincét.

Az árok, vagyis a leendő szennyvízcső helye ottjártunkkor is üresen tátongott, a szépen gondozott kiskert közepén. Miközben beszélgettünk, éppen kijött a házból Göcző Bálintné, a társasház számvizsgáló bizottságának elnöke.

– Értesítettek, hogy írjam ki, az érintett oldalon lakók ne használják a vizet csütörtökön, mert akkor végzik el a munkálatokat. Bekötik az új csövet és visszarendezik a terepet is. A társasháznak van biztosítása, a közös helyiségekben keletkezett károkat kifizetik. A kivitelező vállalkozó azt is megígérte, hogy a már meglévő károkat, vagyis a pincét is rendbe teszik a munkálatok után – mondta.

Bár a probléma úgy tűnik megoldódik, az ügy több kérdést is felvet. Miért húzódott hónapokig a csőcsere, ki fizeti meg a lakók kárát, hiszen a pincében tárolt értékeik mind tönkrementek. Kérdéseinkkel megkerestük a ház kezelésével megbízott Szollak Kft.-t.

Lévai Zsolt, a társasház egyik lakója azt mutatja éppen, hogy több mint egy méter magasan áztatta el a falat a szennyvíz. Fotós: Molnár-Révész Erika

– Az első hibabejelentés 2019 márciusában történt, a dugulást a kirendelt szakemberek elhárították, ekkor derült fény a kamerás csővizsgálat során arra, hogy a csőtörést a vezetékszakasz fölé ültette fa gyökérzete okozta. Erről a helyszínen egyeztettünk a város képviselőjével, a fakivágási engedélyt április 1-jén megkértük.

A fakivágás engedélyezése miatt hiánypótlásként kérték a tulajdonosok hozzájárulását, ezt a nem egyhangú döntéssel született aláíróívet április 10-ig pótolta a társasház. Ekkor ismét helyszíni bejárás volt a város részéről.

A házon belüli egyet nem értést jól mutatja, hogy a vezetékszakasz fölé időközben virágokat ültettek a tulajdonosok – válaszolta az ügy elhúzódására vonatkozó kérdéseinkre Pintérné Kónya Magdolna, a Szollak Kft. cégvezetője. Hozzátette, a kivitelezővel a szerződést április ­16-án végül megkötötték, ezen a napon a fát is kivágták, és ismét kitisztították a vezetékszakaszt a működés fenntartása érdekében.

– Az azóta szinte folyamatosan kedvezőtlen, csapadékos időjárás miatt a biztonságos munkavégzés – a társasházi vezetékszakasz üzemének fenntartása mellett – nem volt lehetséges.

– Továbbá a rendkívüli időjárás miatt a városi elvezető rendszer is túlterhelődött. Ennek tisztítása is folyamatban van. A csőszakasz cseréje az időjárás függvényében június 6-án, csütörtökön kezdődik – magyarázta a cégvezető.

Mint megtudtuk, a csővezeték javításának költségeit a társasház viseli. A káreseményt bejelentették a társasház részéről a biztosítónak, a közös szerkezetekben keletkezett kárt a biztosító megtéríti. A külön tulajdonokban keletkezett károkat a tulajdonos és a biztosító külön eljárásban rendezi.

Forrás: https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/1729001-1729001/

Pécsi társasház tervével lett díjazott a műszaki kar hallgatója

Milyen kreatív megoldások vannak a szálcement homlokzatburkolati anyag változatos felhasználásában? Milyen jó példákkal szolgálnak nekünk a tervezők?

Az EQUITONE építészek és építészhallgatók számára hirdet minden évben pályázatot azzal a céllal, hogy bemutassa a homlokzatburkolati anyag építészeti minőségét tekintve is figyelemre érdemes példáit.

Ezen a pályázaton ért el II. díjat a PTE Műszaki és Informatikai Kar (MIK) építész hallgatója, Tarr Zsuzsanna, konzulens: Dr. Rétfalvi Donát.

Forrás: https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/pecsi-tarsashaz-tervevel-lett-dijazott-a-muszaki-kar-hallgatoja-1880906/

Kigyulladt egy társasház a IV. kerületben

Tűz ütött ki egy társasházi lakásban, Budapest IV. kerületében, a Virág utcában – írja a Katasztrófavédelem.hu.

Tűz ütött ki egy társasházi lakásban, Budapest IV. kerületében, a Virág utcában. A tízemeletes épület negyedik emeletén ég több helyiség. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, és megkezdték a ház kiürítését.

Forrás: https://m.origo.hu/itthon/20190610-kigyulladt-egy-tarsashaz-a-iv-keruletben.html

Társasház és lakásszövetkezet? Segítünk rendbe tenni a fogalmakat.

Mindenekelőtt el kell oszlassunk egy tévhitet, amely szerint minden emeletes házat látva társasházat is látunk.

Akkor beszélhetünk ugyanis társasházról, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kerül létesítésre és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

A több helyiséget (lakást vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget) tartalmazó házakat azonban lakásszövetkezeti jogi formában is létre lehet hozni. Ilyenkor a már említett Ptk. szabályain kívül a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Mi azonos a társasház és a lakásszövetkezetek között?

Mindkét forma azt a célt szolgálja, hogy minden olyan épületben, ahol több helyiség található a tulajdonlás és használat ne az általánosan szabályozott közös tulajdoni szabályok szerint történjen meg, valamint létrejöjjön egy, a tulajdonosok személyétől elkülönülő képviseleti és ellenőrzési, valamint egy szabályozott döntéshozatali szerv (közgyűlés), amely a hatékony és törvényes működést biztosítja.

Mi a különbség a társasház és a lakásszövetkezetek között?

A lakásszövetkezet a lakóépületek építésére és fenntartására létrejött gazdálkodó szervezet, így önálló jogi személynek minősül. A lakásszövetkezetek létrehozásához az szükséges, hogy hét tag a szövetkezet létrehozásáról megállapodjon, és az általuk elfogadott alapszabály alapján a gazdasági társaságokhoz hasonlóan a lakásszövetkezetet a cégbíróság nyilvántartásba vegye. Természetesen a lakásszövetkezet létesítését követően az is elengedhetetlen, hogy a felépült ház a földhivatalnál is regisztrálásra kerüljön, hogy az egyes helyiségek (lakások, nem lakás célját szolgáló helyiségek) önálló jogi identitása létrejöjjön.

Ezzel szemben társasházat akár egy személy is alapíthat, és a társasház alapítását célzó alapító okiratot kizárólag a földhivatalhoz kell benyújtani. A társasház alapításnál a lakások tulajdonosaitól elkülönült önálló szervezet nem jön létre, a társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: közösség) az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit.

A lakásszövetkezetek esetén a képviseletet az igazgatóság, illetve a szövetkezet elnöke látja el – akik alapesetben a lakásszövetkezet tagjai –, míg társasház esetén a közös képviselő, aki a legtöbb esetben a társasházban tulajdonnal nem is rendelkező gazdálkodó szervezet.

Az ellenőrző szerv lakásszövetkezet esetén a felügyelő bizottság, míg társasháznál a számvizsgáló bizottság.

Lakásszövetkezetek esetén az épület alatti telek és az épület közös részei minden esetben a lakásszövetkezet, mint önálló jogi személy tulajdonában állnak. Ezzel szemben a társasházaknál a telek is általában a lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek tulajdonosainak közös tulajdonában van.

Míg a lakásszövetkezet felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság, addig a társasház felett a jegyző látja el.

A közgyűlésen gyakorolható szavazati jogok, így az ingatlan sorsát érintő kérdésekben való beleszólás tekintetében is óriási különbség van a két forma között. Addig, míg a társasháznál a szavazati jog nagysága a tulajdonolt lakás vagy más helyiség nagyságának egymáshoz viszonyított arányában kerül meghatározásra, addig a lakásszövetkezeteknél minden egyes használati egységnél csak 1 szavazat vehető figyelembe.

A fentiek miatt ne lepődjünk meg, ha a megvásárolni kívánt lakás tulajdoni lapján nem találjuk a társasház megnevezést, hanem lakásszövetkezet van feltüntetve. Az sem jelent problémát, ha a tulajdoni lapon nem szerepel a társasházi közös tulajdoni hányad, hiszen a lakásszövetkezetek esetén ilyen megjelölésre nincs szükség.

Abban az esetben, ha egy helyiséget szeretnénk bérbe venni a lakásszövetkezettől vagy a társasháztól és előzetesen megtekintjük az ingatlan tulajdoni lapját, azt fogjuk látni, hogy míg a lakásszövetkezetnél a „közös” helyiség a lakásszövetkezet 1/1 tulajdonában lesz nyilvántartva, addig a társasháznál a tulajdoni lapon a társasház összes tulajdonosának nevét fel fogjuk fedezni.

A lakásszövetkezet a társasházi formától tehát alapvetően abban különbözik, hogy van saját vagyona, jogi személy és nem csak egy adott ingatlanon felépülő vagy felépült ház kezelését, fenntartását jogosult végezni. A lakásszövetkezet alapvető feladata, hogy működtesse a tulajdonában lévő házakat. Mint önálló jogi személy nem kizárt, hogy vállalkozási tevékenységet is folytasson, akár új lakásokat is építsen azzal a megkötéssel, hogy a vállalkozási tevékenységből megszerzett profitot az alaptevékenységre kell felhasználni.

A közvélemény által kevésbé ismert lakásszövetkezeti formában működött 2013-ban a teljes lakásállomány 7,5%-a, amely arány a jelenlegi gyakorlati társasház alapítási tendenciának köszönhetően jelentősen csökkent.

Lakásszövetkezeti formában nemcsak lakások, hanem üdülők, nyugdíjasházak, garázsok, műhelyek is létesíthetők és működtethetők.

A lakásszövetkezeti formában történő ingatlanhasznosítás jogi jellegénél fogva akár a hitelezés során is nagyobb biztosítékot jelenthet, hiszen nemcsak az egyes tulajdonosok, hanem akár maga a lakásszövetkezet is kötelezettként szerepelhet a jogviszonyban.

A Lakáskultúra Online ott van a Facebookon is! Klikkelj ide, és lájkolj minket a legújabb lakberendezési trendekért, kreatív ötletekért és a magazinnal kapcsolatos friss infókért, valamint látogass vissza a www.lakaskultura.hu-ra, ahol új lakásokkal, tippekkel várunk minden nap!

 

 

Forrás: http://www.lakaskultura.hu/hirek/nem-minden-tarsashaz-ami-annak-latszik/

Bedrogozva vert szét mindent egy 18 éves fiatal egy győri társasházban

A tegnapi nap folyamán bejelentés érkezett a rendőrségre egy győri társasházból, ahol egy fiatal férfi törni-zúzni kezdett.

Egy győri társasházból jelentették azt a 18 éves fiatal férfit, aki a társasház lépcsőházában törni-zúzni kezdett. A ház lakói megfékezték a férfit, aki ekkorra több ablakot is kitört az épületben. A zavart állapotban lévő fiatal a kiérkező rendőröknek bevallotta, hogy kábítószert fogyasztott az esetet megelőzően.

A férfit előállították, majd a rendőrségen drogtesztet végeztek, amely pozitív értéket mutatott. A Győri Rendőrkapitányság nyomozói a 18 éves helybéli férfit kábítószer birtoklása és garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

 

 

Forrás: https://www.blikk.hu/aktualis/krimi/bedrogozva-vert-szet-mindent-egy-18-eves-fiatal-egy-gyori-tarsashazban/hdwex9q

Befejező szakaszában a győri nagyberuházás

Heteken belül megkezdik a lakások átadását Győr egyik legizgalmasabb társasházi beruházásán.

A Móricz Zsigmond rakparton épülő Rakpart22 társasház lakásainak nagy része már a tervezőasztalról elkelt, de néhány – a csok új építésű lakásokra szabott feltételeinek is megfelelő – otthon még várja a gazdáját.

A nyüzsgő belváros rengeteg ember számára vonzó. A vidéki és a kertváros által garantált nyugalommal szemben sok család dönt úgy, hogy ezt az életformát választja, amelynek oka elsősorban a jó infrastrukturális ellátottság. A Rakpart22-ben otthonra találó családoknak sem a nyugalomról, sem a kényelemről nem kell lemondania.

A 114 lakásos társasház egyik legfőbb előnye − a környék kiváló infrastruktúrája mellett −, hogy a városközponthoz közel helyezkedik el, így néhány perc sétával elérhető a klasszikus belváros, a Dunakapu tér és a közeli Duna-part is.

A társasház tervezői arra törekedtek, hogy élhető, funkcionálisan hatékony és átgondolt alaprajzokat hozzanak létre, hogy mindenki megtalálja az élethelyzetének leginkább megfelelő otthont.

A két, rakpartra merőleges épülettest a Duna felé megnyílik, közrefogva az 1.200 m2alapterületű belső, zárt udvart. A lomblevelű örökzöldekkel, törpefákkal beültetett díszkert a lakók kényelmét hivatott szolgálni.

A társasház alatt került kialakításra a 100 db gépkocsi befogadására alkalmas mélygarázs, amelyet a Türr István utca felől lehet majd megközelíteni.

Az épület egyediségét a többi között az adja, hogy minden egyes lakáshoz tartozik – többségében a belső kertre néző – erkély. „Ezek kialakításakor az intimitásra, az épület belvárosi elhelyezkedéséből fakadó nyüzsgés feloldására törekedtünk. Lodzsákat terveztünk, amelyek szuverén módon működnek: átlátásoktól és áthallásoktól mentesen tölthetünk időt a szabad levegőn” – mondta el Ruppert András, a társasház terveit készítő ZIP Architects vezető építész tervezője.

Az épület fiatalos dizájnját − a falfülkék színezése, a korlátok anyaga, a közös használatú helyiségek arculati megjelenése mellett − a belső udvar oldalában kialakított privát biciklitároló is erősíti, amely a társasházba költöző lakók kényelmét szolgálja.

 

 

Forrás: https://m.kisalfold.hu/pr/befejezo_szakaszaban_a_gyori_nagyberuhazas/2598115/

Végső Stádium: fizetniük kell a lakóknak

Helyben hagyta a Szegedi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét, ezért ki kell fizetnie a Stádium utcai társasháznak a kivitelező követelését. Mint arról korábban beszámoltunk, a közösség bankszámláit 160 milliós inkasszóval terhelték, mert a 2010-es szigetelést végző vállalkozó beperelte a házat a keletkezett többlet költsége miatt. A társasház fellebbezésében perújrafelvételt kért, mert saját szakértői véleményüket első fokon a bíróság korábban sem vette figyelembe.

Kifizetik a Stádium utcai társasház lakói a szigetelést végző cég 80 milliós követelését, ugyanis nem fogadta el perújrafelvételi kérelmüket a Szegedi Ítélőtábla. A bíró döntésének indoklásában rámutatott, az újító alperesek oldalán önhibaként állapítható meg az, hogy az előterjesztett magánszakvéleményt az alapperben nem csatolták. Korábban beszámoltunk róla, hogy a társasház homlokzati hőszigetelése közben a kivitelező szerint többletmunkát jelentett, hogy kétszer olyan vastagon vitték fel az anyagot. Ennek bizonyítására saját szakértői véleményt készíttetett a cég tulajdonosa. Azonban a Stádium utca korábbi közös képviselője, Hoffer Zoltán késlekedése miatt nem kértek fel saját szakértőt, és nem adták be az igazukat alátámasztó mérési eredményeket. A cég jogi úton szerette volna megkapni a kikalkulált 20-25 millió forintot. A pereskedéssel telt évek alatt, a kamatokkal együtt nőtt 80 millió forintra a perelt összeg. A közösség a napokban szeretne megegyezni a vállalkozóval és ügyvédjével a pontos összegről. A Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú bírósági döntést, tehát nem engedélyezik a társasháznak a perújrafelvételt. Ráadásul közben hitelrontás miatt is beperelte a kivitelező a társasházat, amely kamatokkal és végrehajtási díjjal együtt szintén közel 80 millió forint kifizetésére kötelezte volna a lakókat. Azonban a Kecskeméti Törvényszék úgy döntött, hogy a társasház nem lehet fél ilyen perben. A 160 milliós inkasszó ugyan megszűnt a számlákon, de még így is nagyjából 60 millió forint maradt, amit ki kell fizetniük. Májusi közgyűlésen döntöttek úgy a lakók, hogy a ház számlájáról további 20 milliót törlesztenek, a maradékot pedig elosztják. Így körülbelül 250 ezer forintnyi adósság jut a 168 lakásra külön-külön, azért a szigetelésért, amit már egyszer kifizettek.

 

Forrás: https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/vegso-stadium:-fizetniuk-kell-a-lakoknak

Valóra vált rémálom: tíz centiméter magasan állt a bűzös szennylé a balatonfűzfői társasházban

Rémálomba is beillik az a jelenet, amikor a fürdőszobai lefolyókból, a vécéből, a zuhanytálca-lefolyóból és a fürdőszobai padló-összefolyóból feltör a szennyvíz, majd a küszöbökön áttörve tíz centiméter magasan elönti az egész lakást. Rémálomként élték meg a múlt vasárnapi eseményt a fűzfőgyártelepi négylakásos társasház lakói is.

– Éppen Siófokon voltam a családomnál, amikor kaptam egy telefont, hogy haza kéne menjek, mert az ajtó alatt dől ki a szennyvíz a lakásból – meséli a névtelenséget kérő egyik lakó. Nemcsak az ő lakását érintette a szennyvízfeltörés, hanem a társasház mind a négy lakásában megtörtént a baj, a két felsőbb lakásban az áradatot a szobákon kívül tudták tartani, a két alsóbb lakásban viszont mindenhol tíz centiméteren állt a bűzös szennylé.

– Mindenem tönkrement – meséli a hölgy –, a szőnyegeim eláztak, a parketta több helyiségben feljött, a bútorok alja felszívta a szennyvizet, több könyvem is szétázott.

A szennyvízelöntés oka valószínűleg egy hibás csatornabekötés, melyet tavaly karácsony előtt végeztek el.

– Önkormányzati területen volt a korábbi csatorna­rákötésünk, ezért kellett egy új rákötést csinálni. Szakember tervezte meg és végezte el a kivitelezést. Mi a megrendelők vagyunk, mi úgy tudjuk, hogy végig megvolt a kommunikáció a DRV szakemberével – tette hozzá a lakó.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a DRV-t is, a következő közleményt kaptuk: „…A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét vissza­áramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítja. (…) A törzs­hálózatra való rákötéshez a kivitelezőnek be kellett volna nyújtania társaságunknak egy kivitelezői nyilatkozatot, továbbá szakfelügyeletet kellett volna megrendelnie, hogy munkatársaink felügyelhessék a munkálatokat. Sajnos ez csak a kiépítést követően, utólagos felszólításunkra történt meg, így társaságunk már csak a kész bekötést tudta átvenni.”

A DRV az üggyel kapcsolatban jótállási igény érvényesítését javasolja.

 

 

Forrás: https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/valora-valt-remalom-tiz-centimeter-magasan-allt-a-buzos-szennyle-a-balatonfuzfoi-tarsashazban-2882984/

Kigyulladt egy mosógép egy négyemeletes társasház egyik földszinti lakásában Mosonmagyaróváron

A tűzeset a Széchenyi István utcában történt.

A helyszínre a mosonmagyaróvári és a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A tűz nem terjedt át a berendezési tárgyakra. A rajok megkezdték az ingatlan átszellőztetését – írja a katasztrófavédelem.

 

 

Forrás: https://m.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/kigyulladt_egy_mosogep_egy_negyemeletes_tarsashaz_egyik_foldszinti_lakasaban_mosonmagyarovaron/2598276/