Továbbra sem lesz könnyű megtalálni a közös képviselőket

Egyelőre nem kell adataikat bejelenteniük a földhivatalhoz a közös képviselőknek – az új előírás bevezetésének határidejét bő egy évvel kitolták. A társasházi közgyűléseknek viszont itt az ideje – a lakók érdeke, hogy ezeken minél többen részt vegyenek.

Mégse kell ez év januárjától szerepeltetni az ingatlan-nyilvántartásban a társasház törzslapján a közös képviselő, vagy az intézőbizottság elnökének adatait – az új előírást ez év január 1-jétől vezették volna be a vonatkozó törvény szerint, a határidőt azonban egy tavaly decemberi döntés szerint kitolták 2020. május 1-jéig. Jóllehet, az érintettek és az érdekképviseletek is nagyon várták a módosítás bevezetését.

– Sok esetben hosszas „nyomozás” során lehet csak kideríteni, ki az adott társasház közös képviselője, ami akár egy lakás adásvétele, vagy bármilyen egyéb intézendő teendő során megnehezíti, lassítja az ügyintézést – vázolta a helyzetet Nagy Emil, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Szövetségének baranyai elnöke. – Jóllehet a járási hivataloknak eddig is be kellett jelenteni ezeket az adatokat, ennek azonban nem mindenki tett eleget, a szigorítás többek közt ezért is vált szükségszerűvé. Ha a földhivatali nyilvántartásban minden ház törzslapján szerepel majd, hogy ki az adott épület tisztségviselője, jelentősen egyszerűsíti a helyzetet, ezért vártuk nagyon az előírás hatályba lépését – tette hozzá az elnök, kiemelve, hogy a határidő hosszabbításának oka az érdekképviselet előtt nem ismert.

Ez év május 1-ig a közgyűlés által elfogadott és a számviteli szabályok szerint készített pénzügyi beszámolót is be kellett volna nyújtani az ingatlanügyi hatósághoz – ennek bevezetése is jövő év májusára tolódott.

Nagy Emil a társasházakat érintő aktualitások kapcsán elmondta, a közgyűléseket minden év május 31-ig kell megtartani, a meghívókat az elkövetkezendő hetekben kapják meg a lakók. – A tapasztalat szerint a lakástulajdonosok részéről jellemzősen csekély az érdeklődés, pedig saját érdekük, hogy minél többen részt vegyenek ezeken a megbeszéléseken.

 

Forrás: https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/tovabbra-sem-lesz-konnyu-megtalalni-a-kozos-kepviseloket-1668568/?fbclid=IwAR2KtNtM_ptpEADPnXLeHj2S_SYuO5LgHQq2gNsIJlF_4m6lPLbtKHFhjhE

160 millió forintos botrány a Stádium utcában

160 milliós inkasszóval terhelték a kecskeméti Stádium utca egyik társasházának számláit, amely 168 lakást érint. A közösséget egy vállalkozó perelte be egyebek mellett azért, mert szerinte többlet költsége keletkezett egy plusz munka miatt. A közös képviselő szerint azonban az alapszerződés része volt az állítólagos pótmunka, így nem jogos a kivitelező kérése. A bíróság a kivitelező javára döntött, a társasház perújítást adott be. A lakók sem a per folyamatáról, sem pedig az adósságról nem tudtak semmit.

A Stádium utca 1-12 társasház lakói nagy bajba kerültek. 2010-ben egy pályázat során támogatást nyert a ház a Panelprogramban hőszigetelésre. Egy harmadrészt az állam, a másik harmadrészt az önkormányzat támogatta, a harmadik harmadot pedig önrészként fizették meg a lakók. Azonban a kivitelező csúszott az átadással, így a ház kötbért tartott vissza. A kivitelező eljárást indított. Jelenleg a lakástulajdonosoknak ingatlanonként 1 millió forintos adósságuk keletkezett, mivel a ház elveszítette a pert. Azonban sem az eljárás folyamatáról, sem pedig a gyorsan tornyosuló adósságról a lakók mit sem tudtak, azt mondták, hogy Hoffer Zoltán közös képviselő nem tájékoztatta őket a fejleményekről.

– Ha mi egy másik társunkkal, tulajdonostárssal nem megyünk be ehhez a kecskeméti ügyvédhez, hogy kérje meg az anyagot, akkor még a mai napig is abban élne itt 167 család, a Hoffer családot leszámítva, hogy minden rendben van, ki van fizetve a beruházó, megnyertük a pert. Mi ezt nem hagytuk annyiban, mindenkinek lefénymásoltuk, bedobtuk a papírt a 65 millió forintról. Akkor kinyílt a szeme a többi lakónak is- mesélte az egyik tulajdonos.

Úgy tudjuk, hogy amikor a tulajdonosok a perről érdeklődtek, Hoffer Zoltán válasza mindig az volt, hogy minden rendben van. Pedig közel sem volt így.

A május 31-ei közgyűlés volt az, amikor a tulajdonosok újra az ügy fejleményeiről kérdezték a közös képviselőt, de Hoffer Zoltán ismét nem adott érdemi választ. Ekkor a lakók leváltották őt. A képviselőváltáskor derült ki, hogy valójában mekkora a baj. A ház pert vesztett a szigetelő vállalkozó ellen.

– Amikor átvettük a társasház anyagát, akkor derült ki, hogy van egy ilyen felújítással kapcsolatos per. A társasházat képviselő ügyvéd hívott fel tudomást szerezve arról, hogy a közös képviselőt leváltották, hogy van egy ilyen folyamatban lévő per, amit visszamenőleg a bíróság január 21-i dátumra jogerősített. Még hozzá olyan okból, hogy a másodfokú eljárásra befizetett illeték az sajnos rossz helyre került megfizetésre – mesélte Léber György, az új közös képviselő.

De mi is történt pontosan 2010-ben? Miért keletkezett 160 millió forintos adóssága a háznak? A hőszigetelési munkálatokkal nem végzett a kivitelező időben, így nem tudta átadni a kész épületet.

– Az építkezés kezdete az június 10-re volt megjelölve. A kivitelező megadta azt, hogy szeptember 24-én az egyik épületet, a másik épületet pedig október 8-ig befejezi. Benne volt a szerződésben, amit nem én fogalmaztam, hanem ez egy keretszerződés volt. Minden pályázó társasháznak ez volt a keretszerződése. Hogyha bármelyik fél hibájából csúszik az építkezés, főleg a kivitelező hibájából, akkor naponta 300 ezer forintot nem lehet, kell felszámolni – mondta  Hoffer Zoltán.

A szerződés 15 napban maximálta a kötbér kiszabását, így a közösség megszavazta a lépcsőházankénti 4,5 millió forint visszatartását. A vállalkozó szerint viszont a pluszként megrendelt munkálatok miatt csúsztak.

-2011. május 31-én volt egy közgyűlésünk, ahol napirendi pontként szerepelt az, hogy véget ért a kivitelezés, éppen tegnapelőtt megkaptuk ezt az összeget és én a tulajdonosokat megkértem arra, hogy jegyzőkönyvezzük azt, hogy a projektben a kötbért kell érvényesíteni. Megtehettük volna azt is, hogy nem érvényesítjük, de én ebben egy személy voltam, nem volt hatásköröm és a tulajdonosok egyhangúan, ez le van jegyzőkönyvezve, megszavazták azt, hogy nem fizetünk. ​Bennünket nem a kötbérért perelt be a kivitelező, mikor mi átutaltuk a teljes összeget, ők még 20-25 millió forintot kértek az épületre, mert azt mondták, hogy nekik többlet költségük volt, amit előtte évben ők kalkuláltak – mondta  Hoffer Zoltán.

A vállalkozó azt állítja, hogy nem is 8 cm, hanem átlagosan 16,12 cm-es, azaz dupla szigetelést tettek a házakra. Megkerestük a kivitelező Argo-Bau Kft. ügyvezetőjét, Dobozi Istvánt, akinek ügyvédje válaszolt a kérdésinkre. Mint nyilatkozatukban írták: a társaság pótmunkadíj, visszatartott vállalkozói díj, jogosulatlanul visszatartott kötbér, téves ÁFA elszámolás, illetve kártérítés jogcímen adott be keresetet a társasházak ellen. Megtudtuk, hogy a per elindítása előtt, de még az eljárás folyamán is próbáltak szóban többször is megoldást találni, de nem sikerült megegyezni. Megírták azt is, hogy a síkpontosságú szigetelés pedig nem volt bele foglalva a szerződésbe. Az általános szabályok alapján lett szigetelve.

Ezzel ellentétben nemcsak Hoffer Zoltán, hanem az új közös képviselő, Léber Györgyis azt állítja, hogy a szerződésnek része volt a kifogásolt plusz munka.

– Ezt a síkpontosságot a szerződésben megkövetelték a vállalkozótól, és erre nem kérhetett volna pótmunkadíjat, ami amúgy az iratokból szerintem egyértelműen kiderül. De mivel nem volt más szakértői vélemény a perben előállítva, a kivitelező hozott egy saját szakértőt, aki természetesen az ő véleményét támasztotta alá, ellenvélemény nem volt. A bíróság a rendelkezésre álló adatokból döntött – mondta Léber György.

Úgy tudjuk, hogy a szigetelést végző vállalkozó a szerinte elvégzett pluszmunkák költségét és a kamatokat is perelte a társasháztól. A Kecskeméti Tv 2010-ben két alkalommal, 2010.11.03-án és 2010.11.16-án is foglalkozott az üggyel. Akkor egyszer sem említették azt, hogy pótmunkák miatt csúszott volna a kivitelezés. A vállalkozó ügyvédje azt a választ adta, hogy a média felé a társaságnak nem lehetett nyilatkoznia, mivel a szerződésben megtiltották. A kivitelező kérdésünkre, miszerint milyen anyagi és erkölcsi kára keletkezett, mekkora összeget követel a társasháztól, és az milyen tételekből tevődik össze annyi választ adott, hogy a kártérítési per jelenleg is folyamatban van, arról a jogerős ítélet megszületéséig nem szeretne nyilatkozni. Az összeg azonban óriásira duzzadt. Információink szerint a vállalkozó összesen 80 millió forintot követel, további 60 millió forintra pedig kártérítési perben tart igényt, mivel a vállalkozó ráadásul hitelrontás és becsületsértés miatt is beperelte a házat. A másik 20 millió pedig a kamatot és a végrehajtási díjakat tartalmazza. Ezért inkasszózták a ház számláit.

A felkért szakértő véleményére alapozták az összeget, amely szerint a házra átlagosan több mint 16 cm-es szigetelést helyeztek.

-Végeztek egy ilyen fúró mozgást, ahol kihozták, hogy 18 cm. Én ott voltam a fúrómester mellett, aki csak így hasra ütésre számokat diktált be egy segédmunkással fúratta a falat. És akkor azt mondta: mester 18 centi, mester 16 centi. Ennyit kell beírni, és akkor a titkárnőjének ennyit diktált le. Én mondtam, hogy ez nem hiteles, mivel hallottam, hogy a falba fúrt bele. De erre csak az volt a válasz, hogy itt ő a szakértő, azt kell leírni, amit ő mond.

Három épületen összesen 715 helyen fúrtak. A társasháznak lett volna korábban lehetősége saját szakértő felkérésére, hogy az igazát bizonyítsa.

– Az elsőfokú eljárásban is lehetősége lett volna a társasháznak ezt a szakértőt már előállítani és egy olyan ellenvéleményt formálni, produkálni, amivel a szakértő által végzett fúrásos módszert megcáfolhatta volna- mondta Léber György.

– Mi tiltakoztunk beadványban, hogy ezt a műszaki szakértőt nem fogadjuk el. Hát, ő végezte a munkát, és ebben a fúrós munkában a 18 centi, a 16 centi és ezzel nem tudtunk mit csinálni. Ő beadta, megcsinálta a táblázatát. Bíróság pedig elbírálta eszerint – mesélte Hoffer Zoltán.

– Digitális felvételt készítettünk ott, ahol befúrtunk, a szakértő, akit kirendelt a bíróság lényegében kibontotta azt a részt, és kamerával megnéztük, hogy a fúrás helye mennyi, és kiderült, hogy 8 cm.  Mi ezt 6-8 helyen megcsináltuk. Aláírta 2-3 tanú, megcsináltuk a felvételt, becsatoltuk a felvételt, és lényegében lesöpörte az asztalról az eljáró bíró, azt mondta, hogy ő ezzel az üggyel nem foglalkozik. Ez volt december 7-én és ő december 21-én végzést fog hozni a házra- mondta Hoffer Zoltán.

A bíróság azonban a felperes, vagyis a kivitelező javára döntött 2017. december 21-én, mivel a társasház a fellebbezési illetéket rossz helyre fizette, így eljárási hibát vétett. Ezt követően a perújítást az új közös képviselő adta be, ekkor kértek fel egy új szakértőt, aki megnézte, hogy mekkora szigetelés van a házon.

– Kerestünk egy országos hírű igazságügyi szakértőt, aki eljött, elvégezte ezt a roncsolásos szigetelés vizsgálatot, amiben kiderült, hogy a korábban felkért szakértő által megvizsgált fúrásos módszerrel egy 21 centis lyuknál 8 centi szigetelés van a társasházon, mert hogy egyszerűen belefúrt a falba – mesélte Léber György.

A perújítást az alperes, vagyis a ház arra hivatkozva adta be, hogy bár eddig nem volt saját szakvéleménye a társasháznak, azonban most már van, és azt is kifogásolták, hogy bíróság december 21-én „rögtönzéssel” hozta meg az ítéletet. A bíróság azonban elutasította a beadványt első fokon azzal az indokkal, hogy a már mintegy 6-7 éve húzódó eljárásban számos alkalommal módja lett volna az alperesnek arra, hogy ú szakértő bevezetését kérje a perben. A bíróság pedig egyebek mellett azért is utasította el a beadványt, mert „2017. július 3-án előterjesztett igazságügyi szakértői véleménnyel szemben, érdemi ellenkérelmet nem terjesztettek elő, más bizonyítékra, más szakértői véleményre nem hivatkoztak egészen az eljárás első fokon való lezárása időpontjáig, azaz 2017. december 21 napjáig.” Tehát a bíróság szerint a ház kicsúszott a határidőből.

A ház fellebbezett az első fokú ítélet ellen, így most a perújítási kérelem a Szegedi Ítélőtáblára került, melynek elbírálása folyamatban van.

Az inkasszó jelenleg a ház számláit érinti, azonban a lakók félnek, hogy a perelt összeget ráterhelik a lakásukra, holott egyszer már kifizették a szigetelést. Az elmúlt 8 év alatt van olyan tulajdonos, aki már eladta a lakását, így olyanokat is érinthet ennek az összegnek a megfizetése, akik a szigetelés idejében nem is laktak ott. A társasház közössége szeretné, ha a bíróság belátná, hogy az igazságügyi szakértőjük új tényt tárt fel, amely igazolja a hőszigetelés valódi vastagságát. A lakók remélik, hogy a Szegedi Ítélőtábla jóváhagyja a perújrafelvételi kérelmüket, mert ezen felül más probléma is van a házban.

 

Forrás: https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/160-millio-forintos-botrany-a-stadium-utcaban?fbclid=IwAR1Fmy0GD4spkwgMn28u0A11cbTUr5DdYaJ7qEJf0djozIlRgYyYHMJUimc

Jönnek a milliós négyzetméterárak

A válság előtti szinteket közelítve, nagyjából 8400 új társasházi lakást adtak el tavaly Budapesten, s mivel az 5 százalékos áfával hirdetett lakások belátható időn belül elfogyhatnak, idén sem várható, hogy érezhetően alábbhagyna a kereslet. Az OTP Budapesti Újlakás Értéktérkép legfrissebb adatai szerint 2019-ben tetőzhet a lakásátadások száma, miközben egyre több területen haladhatják meg az új lakások négyzetméterárai az egymillió forintot.

Az elmúlt évben mintegy 8,5 ezer  új társasházi lakást adtak el Budapesten. Bár ez néhány százzal kevesebb az egy évvel korábbi mennyiségtől, a legutóbbi, novemberi áfa-bejelentésnek köszönhetően idén is maradhatnak a már-már válság előtti időket idéző keresleti szintek. Jelen állapot szerint ugyanis azoknak a projekteknek a lakásait, amelyek 2018. november 1. előtt jogerős építési engedélyt szereztek, 2023. végéig 5 százalékos áfával lehet értékesíteni. Az ilyen ingatlanok száma persze véges, így biztos, hogy az alacsonyabb árakon megvásárolható lakások iránt továbbra is élénk marad az érdeklődés az OTP Jelzálogbank előrejelzése szerint.

A novemberi döntés annak idején keltett némi felzúdulást a beruházók körében. Gondoljuk csak meg: akár csak egy napos különbséggel megkapott építési engedély is okozhat olyan helyzetet, hogy extrém esetben két szomszédos telken 5 százalékos, illetve 27 százalékos áfával is kínálhatnak új lakásoka – mondja Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank vezető elemzője. “A piaci realitás – és nem csak szomszédos, közeli fejlesztések esetében, hanem összpiaci szinten – az lesz valószínűleg, hogy a 27 százalékos áfás lakások nettó árát még elfogadható nyereséget hozó szintre csökkentik a fejlesztők, miközben az 5 százalékos áfával kínált lakásokét bátrabban megemelik az érintett beruházók. Így összességében a jelenlegihez képest emelkedő árszintet kapunk majd, de az valószínűleg kisebb lesz, mint a két áfa közötti különbség – latolgatja Valkó Dávid.

Új nagyságrenddel barátkozhatunk

Mindenesetre, míg jelenleg már négy kerületben, az I., a II., az V. és a XII. kerületben is meghaladja az egymillió forintot az új lakások átlagos négyzetméterára, egy-két éven belül a város más részein (a VI., a VII., a VIII., a IX. és a XI. kerületben, illetve a III. és a XIII. kerület bizonyos részein) ugyancsak általánossá válhat a hét számjegyű négyzetméterár. Az OTP Jelzálogbank statisztikája alapján idén átlagosan nagyjából 750 ezer forintot, jövőre azonban már átlagosan 850 ezer forintot kérhetnek négyzetméterenként az új lakásokért.

Mivel nem mindenhol lehet majd a magasabb árakat érvényesíteni, várhatóan csökken az eladásra kínált lakások mennyisége, ám ennek mértéke egyelőre nem becsülhető. Idén mindenesetre bő évtizedes csúcsot érhet el a lakásátadások száma. Az OTP Budapesti Újlakás Értéktérképe 2019-es átadással 13,5 ezer, kétlakásosnál nagyobb projektben megépülő lakást tartalmaz, ami több, mint a tavalyi szám duplája. Ebből az idén januári állapot szerint közel tízezer már gazdára is talált. Emellett 5600 olyan ingatlant is lehet már látni, amit várhatóan 2020-ban adnak át, s ezeknek csaknem fele már szintén elkelt.

Valkó Dávid szerint a 27 százalékos áfa mellett a piac érezhetően koncentrálódik majd, s a tőkeerősebb, illetve már több korábbi sikeres referenciával bizonyított beruházók vélhetően könnyebben adhatják el a megemelt árszinten is a lakásokat, mint az ismeretlen, az elmúlt évek boomjára alakult kis cégek.

Eshet a hozam

A kereslet ráadásul egyértelműen visszaesik majd a már tavaly megindult, de idén és jövőre tovább pörgő tömeges átadások miatt, közvetetten is. Az elmúlt időszakban ugyanis az újlakás-piac vonzotta a befektetési, kiadási céllal vásárlók tömegét. Idén és jövőre rengeteg ilyen lakás jelenik majd meg bérletre kínálva, ami lenyomhatja a frekventált területeken, a lakásárhoz viszonyítva nemzetközi szinten is igen magas lakásbérleti-díjakat. Még ha a csökkenés nem is lenne drasztikus, a hideg fejjel kalkuláló befektetőket elkedvetlenítheti, hogy így akár 4 százalék alá is eshet a tiszta bérleti hozam – sorolja várakozásait Valkó Dávid. A vezető elemző ugyanakkor nem vizionálja az újlakás-piac befagyását, véleménye szerint egyszerűen csak valamelyest szűkebb és kevesebb szereplős lesz a piac.

Kerületi szinten amúgy nincs meglepetés a fő piaci mutatóknál mért dobogós helyekben. Továbbra is a XIII. kerület a legnépszerűbb mind a vevők, mind a beruházók körében. Míg a tavaly átadott 6400 lakás 20 százaléka épült meg itt, a 2019-re előre jelzett 13,5 ezer ingatlan csaknem egyharmada lehet XIII. kerületi. A beruházók lelkesedése jogos: a tavaly a fővárosban eladott 8400 új lakás 28 százaléka talált itt gazdára.

A dobogó második fokán mindkét fő mutatóban a XI. kerület áll, ahol tavaly 1300 lakást adtak el, idén pedig 2700 átadása várható. Újbudát a IX. kerület követi. A 2016 óta tartó fellendülés hozadékaként emellett mostanra olyan peremkerületek is felkerültek Budapest újlakás-térképére relatíve nagy beruházásokkal (a XV., a XIX., a XXI. vagy akár a XXIII. kerület), ahol eddig csak elvétve vagy még bőven a válság előtt épült új társasház. Ez a folyamat pedig a városszéli kerületekben is felfelé húzza az árakat – állapítja meg az OTP Budapesti Újlakás Értéktérkép elemzése.

 

 

Forrás: https://www.google.com/amp/s/www.napi.hu/ingatlan/millios-negyzetmeterarak-a-lakaspiacon.678524.html/amp?fbclid=IwAR1YrlC-L3SzUxix2p9vfAa07_2MoZdHoxu9H0dMLNDrEoIgXHQ8BUAYtA0

Szúrós, fojtó bűz miatt evakuálták egy társasház lakóit Dunaszerdahelyen

DUNASZERDAHELY – Ismeretlen eredetű szivárgás miatt kellett evakuálni egy társasház lakóit hétfőn este az Északi Lakótelepen.

A Sport utcán található társasház lakói este kilenc óra körül rendkívül kellemetlen, szúrós szagot észleltek, minek következtében többen is elhagyták az épületet, majd a segélyhívót tárcsázták.

Az elviselhetetlen, fojtó szag miatt a kiérkező rendőrök és tűzoltók evakuálták a 24 lakás mintegy 85 lakóját – köztük gyermekeket, időseket, és egy mozgásképtelen, lélegeztetőgépet és speciális ellátást igénylő tinédzsert is. Őt az egyik földszinti lakás ablakán kellett kiemelni, majd a mentők a dunaszerdahelyi kórházba szállították. Mások elsősegélyben, helyszíni ellátásban részesültek.

A rendőrség munkatársai kikérdezték a lakókat, és azokat, akik a helyszínen maradtak, a tűzoltóság fűtött autóbuszában helyezték el. Volt, aki munkából hazatérve szembesült a helyzettel, és a tűzoltók segítségével kellett kihozni a lakásában lévő kutyáját.

A tűzoltók egy mérőberendezéssel vizsgálták át a társasházat, és a műszer észlelt is egy bizonyos anyagot, amiről egyelőre nem tudni pontosan, mi lehetett. A házból mindenesetre egy hűtőszekrényt kivittek, és kiszellőztették az épületet.

Fél tizenkettőkor megérkezett Nagyszombatból a tűzoltóság speciális egysége is, egy másik műszerrel újra átvizsgálták a társasházat, ahol ekkor már nem észlelték veszélyes anyag jelenlétét – értesültünk a helyszínen Lelkes Istvántól, a Dunaszerdahelyi Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat igazgatójától.

A szivárgás oka vizsgálat tárgyát képezi.

Miután a hatóságok éjfélkor biztonságosnak ítélték meg a helyzetet, a lakók visszamehettek otthonaikba.

A tűzoltók az egyik lakásban magas szén-monoxid értéket mértek. Ezt követően ventillátorok segítségével az egész épületet átszellőztették – tájékoztatta kedden reggel a TASR hírügynökséget Zuzana Farkasová, a Tűzoltó- és Mentőszolgálat szóvivője.

(db)

 

 

Forrás: https://parameter.sk/szuros-fojto-buz-miatt-evakualtak-egy-tarsashaz-lakoit-dunaszerdahelyen?fbclid=IwAR2jpATeoSCQSO84L8ppMOFqY-F9YJwW1ZAmjePuvB753–c9Ky4vPWC3Do#null

Tolatás közben ütközött egy autós egy győri társasház falának, majd elhajtott

A Győr-Moson-Sopron Megyei rendőr-főkapitányság három, anyagi kárral járó baleset szemtanúinak jelentkezését várja.

Ismeretlen személy, ismeretlen hatósági jelzésű és típusú gépjárművel közlekedett január 26-án 20 óra, illetve január 27-én 09 óra 58 perc közötti időben Öttevény felől Kunsziget irányába a Szabadság utcán. Közlekedése során ismeretlen okból nekiütközött a menetiránya szerinti jobb oldalon, Kunszigeten az Új utca és a Szabadság utca kereszteződésében kihelyezett “Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtáblának, majd a helyszínről ismeretlen helyre távozott. A baleset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.

Ismeretlen személy, ismeretlen hatósági jelzésű és típusú gépjárművel közlekedett 2018. december 21-én a Győr, Zöld utca 5-7. szám előtt található belső szervízúton. Közlekedése során az ismeretlen gépjármű vezető oly módon hajtott végre hátra menetet, hogy az ott található társasház falának ütközött. A közlekedési baleset során, a fenti címen található társasház külső szigetelése megrongálódott. Az ütközést követően az ismeretlen okozó adatai hátrahagyása nélkül a helyszínről eltávozott.

Ismeretlen személy az általa január 26-án 0 óra 2 perc körüli időben vezetett ismeretlen típusú személygépkocsival közlekedett Győrben, a Móricz Zsigmond rakparton, a Kossuth híd felől a Bástya utca irányába. Haladása során a Dunapart Rezidencia Dunakapu tér felé eső oldala előtti jobbra ívelő kanyarban ismeretlen okból balra tért és a szalagkorlátnak ütközött, majd azt követően adatai hátrahagyása nélkül a helyszínről járművét hátrahagyva elfutott. A baleset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.

 

 

Forrás: https://m.kisalfold.hu/gyori_hirek/tolatas_kozben_utkozott_egy_autos_egy_gyori_tarsashaz_falanak_majd_elhajtott/2587413/?fbclid=IwAR3B39daKNw6KBsnTY6X00DDXe0cP5WP6A18zPFYzbdFAW4zYrbdhvGvfKw

Sok társasházban okoznak problémát az öntörvényű lakók

Ha sok ember él együtt, ott óhatatlanul kialakulhatnak problémák. A társasházakban is rendszeresen gondot okoz a folyosóra lelakatolt kerékpár, a lakásajtó elé kirakott ruhaszárító. Az öntörvényű lakókat a büntetés lehetősége sem riasztja el, néha a közös képviselő is tehetetlen.

– Az egyik szomszédunk úgy döntött, az emeleten lévő közös tárolót egyedül ő használja, és telepakolta a holmijaival – panaszolta Katalin.

– Amikor az egyik gyűlésen szóba került, miért nincs lehetősége a lakóknak valahova elhelyezni a kerékpárokat, babakocsikat, ő csak annyit mondott, hogy neki nem szólt senki, hogy használni szeretné. A gond ezzel csak az volt, hogy rajta kívül senki más nem tudott a közösen használható tárolóról.

Szolnokon több társasházban is problémát okoznak az öntörvényű lakók. István a folyosón elhelyezett kerékpárokat említi.

– Az csak a probléma egyik része, hogy útban vannak, de tudomásom szerint a katasztrófavédelem meg is büntetheti a házat, ha akadályt talál a menekülési útvonalon – mondta a férfi.

Egy megyebeli, új típusú társasházban a közös képviselőnek sincs egyszerű dolga. Elmondta, hiába szól a problémás lakóknak, hogy tartsák be a szabályokat, fittyet hánynak a különböző jelzésekre.

– Elfoglaltak egy tárolót, és nem partnerek abban, hogy mások is oda pakoljanak. Emiatt a többi lakó vagy az erkélyére, vagy a folyosóra szorul a kerékpárjával, babakocsijával. Ami egy újabb problémát szül – mondta a közös képviselő.

Szolnokon az egyik Ady Endre úti társasházban is vannak visszatérő kellemetlenségek.

– A lakók almát, krumplit, kerékpárt vagy szánkót pakolnak ki, de az is előfordul, hogy ruhát szárítanak a folyosón. Ez pedig tűzvédelmi szempontból nagyon veszélyes. Ugyanis ha már a szomszéd is kirakja a szétnyitható ruhaszárítóját, a kettő együtt teljesen elzárja a menekülési útvonalat – mondta Fehér Sándorné, a társasház közös képviselője.

Hozzátette, a legtöbb lakó megérti, hogy csak virágot lehet kirakni a közös helyiségbe, vannak azonban renitensek.

– Olyanok is, akik a folyosó végén található közös porolóerkélyre teregetnek, vagy az álmennyezettartó rúdra akasztják a vállfára rakott, mosott ruhát. A liftnél pedig az szokott gondot okozni, hogy a házi kedvencek odapiszkítanak, és ezt a gazda nem takarítja el – sorolta a problémákat a közös képviselő.

Csak az előírások szerint használhatják

A társasházakban nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak a tulajdonosoknak, az ott élőknek. Ennek érdekében az országgyűlés megalkotta a társasházi törvényt. Ez alapján a tulajdonosokat érintő jogok és kötelezettségek alapvetően két nagy csoportra oszthatók, a külön-, illetve a közös tulajdont érintőekre. A lakások birtokosait a saját tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga.

A külön tulajdonban lévő lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának szabályait a szervezeti-működési szabályzat határozza meg. Ennek értelmében minden tulajdonos jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára. Ám fontos kiemelni, ez nem sértheti a többi tulajdonos jogát és jogos érdekeit.

 

Forrás: https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/sok-tarsashazban-okoznak-problemat-az-ontorvenyu-lakok-1504819/?fbclid=IwAR1Tg4aV0-Q4MMtdi0plS_DUl5Sv2POTOJ9bjcCeM3NnDSJ449ZydWVxwz0

Milliókra pályázhatnak a társasházak – itt vannak a feltételek

Idén is vissza nem térítendő támogatással ösztönzik a társasházak felújítását. 15 lakóközösséget, összesen 12 millió forinttal támogatnak.

2006 és 2016 között a magyarországi lakások csupán 64 százalékában végeztek korszerűsítést célzó felújítást – olvasható a legutóbbi mikrocenzusról tavaly bemutatott KSH-kiadványban. Részben ezért is hirdeti meg újra a lakóközösségeket vissza nem térítendő támogatással segítő pályázatát az OTP Business.

Az idén 11 éves kezdeményezés célja a társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése és szépítése, a közösségi élet kialakításának, illetve fenntartásának támogatása, valamint a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések ösztönzése. A lehetőség egyaránt nyitott az ország bármely társasháza vagy lakásszövetkezete számára. A pályázók 2019. február 11-e és 2019. június 16-a között, az itt található űrlap kitöltésével nevezhetnek, három kategóriában: Ezermester, Biztonság és Közösségépítés.

Az Ezermester kategória a társasház vagy lakásszövetkezet üzemeltetésének hatékonyságát támogató pályázatokat foglalja magába. Így ide tartoznak egyebek mellett a szigetelési, korszerűsítési, felújítási és építési munkálatok, valamint a környezettudatos életvitellel kapcsolatos beruházások (például a szelektív hulladékgyűjtés és tárolás megoldása vagy a megújuló energetikai eszközök telepítése). Emellett idén már a lakóközösség mindennapjait megkönnyítő fejlesztésekre is kiterjed a kategória, mint a közösségi terekben ingyenesen elérhető wifi szolgáltatás kiépítése.

Biztonság kategóriába azokat pályázatokat várja az OTP Business, amelyek a lakók biztonságát és védelmét szolgálják. Ebben tehát például lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítésére, az épületek akadálymentesítésére, esetleg tűz- és vagyonvédelmi beruházásokra nyerhetnek támogatást a pályázók.

A közös használatú szabadtéri területek fejlesztését, például a kertépítést, parkosítást, dísznövények telepítését, esetleg kerti sütő hely kialakítását a Közösségépítés kategória támogatásai szolgálhatják.

A szakmai zsűri kategóriánként öt pályázatot díjaz. Emellett a nyertes társasházak vagy lakásszövetkezetek pályázatainak benyújtói 100 ezer forint értékű ajándékutalványt kapnak. Egy lakóközösség több kategóriában is adhat be külön-külön pályázatot, és több célra is nyerhet támogatást egyszerre.

 

 

Forrás: http://m.privatbankar.hu/ingatlan/milliokra-palyazhatnak-a-tarsashazak-itt-vannak-a-feltetelek-324528?fbclid=IwAR1Jvm6ZYPfvbjH25nsmw_M6XSueEIpB6zZTEn7BkJTJ9I6YZ7Mdz6sG7Jw

Tűz ütött ki egy VII. kerületi lakásban Budapesten

Lángok csaptak fel egy lakásban Budapest belvárosában, a tűzoltók megfékezték a tüzet.

Tűz ütött ki egy többemeletes társasház egyik lakásában Budapest VII. kerületében, a Wesselényi utcában. A tűzesethez a főváros hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral eloltották a lángokat, majd megkezdték az épület átvizsgálását és átszellőztetését.

Az első hírek szerint az eset során senki nem sérült meg.

(Katasztrófavédelem)

 

 

Forrás: http://www.blikk.hu/aktualis/veszhelyzet/tuz-utott-ki-egy-vii-keruleti-lakasban-budapesten-wesselenyi-utca/0q3t37z?fbclid=IwAR389M6wMElwWJeO6jNaV5ScshwfzA1UEaHxa5g7YHjaCGBjbWU1i8lwO_k

Társasház tetején termesztette a kábítószert egy tatabányai férfi

Termesztéssel elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat a Tatabányai Járási és Nyomozó Ügyészség azzal a 27 éves férfival szemben, aki egy tatabányai lakóház tetején marihuánát termesztett.

A vádlott 2018 májusában marihuána hatóanyagú magvakat szerzett, majd azokat cserépbe ültette. A férfi a magvakat a társasház tetején hajtásdugványozással szaporította, és 7 tő, 10-14 cm magasságú növényegyedet termesztett. A nyomozó hatóság a kannabiszt 2018. július 12-én lefoglalta – közölte közleményben az ügyészség.

A férfi által termesztett kábítószer a csekély mennyiséget meghaladta, mivel a Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint a kábítószer akkor csekély mennyiségű, ha a kannabisz növény egyedek száma legfeljebb öt.

A vádlott által elkövetett bűncselekmény egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A férfi büntetőjogi felelősségéről a Tatabányai Járásbíróság fog dönteni.

 

 

Forrás: http://m.infogyor.hu/hirek/olvas/tarsashaz-tetejen-termesztette-a-kabitoszert-egy-tatabanyai-ferfi-2019-01-17-115659?fbclid=IwAR3H6y91JI-Z-xLm6_DaCH2Ta0wknyxU4X5RoDDTW9XtfLXm7EZjrVHosto

Több mint egy hónapja nem tudnak sütni-főzni egy pécsi társasházban

Kétségbeesetten telefonált szerkesztőségünkbe egy pécsi hölgy, azt nehezményezte, hogy már több mint egy hónapja nincs használati gáz abban a tizenhat lakásos házban, ahol él. Elmondása alapján a Vargha Damján utcában lévő ingatlanban december 20-án gázmérőóra- cserét akart elvégezni egy az E.ON-nal szerződésben lévő alvállalkozó. Az óra leszerelése kapcsán gond merült fel, szivárgás jelentkezett. A generálszolgáltató az I.-es és II.-es lépcsőházban kikapcsolta a gázt, arra hivatkozva, hogy nincs szerelő.

– A mai napig nem oldódott meg a probléma, az érintett tizenhat család a karácsonyi ünnepeket sem tudta nyugodt körülmények között eltölteni, nem tudtunk főzni, rezsót kellett venni, mikróban melegíteni. Laknak három-négy gyerekesek is a házban, számukra különösen nagy érvágást jelent az egy hónapja tartó kimaradás – fogalmazott csalódottan olvasónk.

Az eset kapcsán lapunk megkereste a szóban forgó áram- és gáztársaságot. Kőrösi Gábor szóvivő, vállalati kommunikációs szakterület-vezető tájékoztatásából kiderült, a késlekedés nem a társaságnak felróható okokból történik.

– December 20-án érkezett bejelentés az érintett ingatlanból. A helyszínre érkező gázhálózati szerelőink megállapították, hogy az épületen belül lévő csatlakozó vezetéken szivárgás van, ezért az épületet közterületi elzáróval kizárták a fogyasztásból. A csatlakozó vezeték a társasház tulajdonában van, annak karbantartása a tulajdonos felelőssége.

Hozzátette, a társasház közös képviselőjét kollégái tájékoztatták a további teendőkről. Tudomásuk szerint a javítással megbízott jogosult gázszerelő vállalkozó a vezeték javítására a megbízást január 7-én kapta meg a társasháztól, a csatlakozó vezeték javítása folyamatban van.

És hogy mikor kapcsolják vissza a gázt a társasházban? Sajnos konkrét válasz még nincs a kérdésre. Az E.ON-tól kapott információk alapján elmondhatjuk, amennyiben a vállalkozó elvégzi a szükséges munkálatokat és a megfelelő dokumentációt a társasághoz benyújtja, valamint a közterületi elzáró nyitását megrendeli, ezután történhet meg az épület csatlakozó vezetékének gáz alá helyezése, valamint a mérők felszerelése. Biztosítják a lakókat arról, soron kívül intézkednek, amint a kivitelező jelzi, hogy elkészült a munkával.

 

 

Forrás: https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-mint-egy-honapja-nem-tudnak-sutni-fozni-egy-pecsi-tarsashazban-1666828/