EGYSZERŰBBÉ VÁLIK A TÁRSASHÁZI PARKOLÓHELYEK ELADÁSA

2022. május 2-tól lehetővé vált a társasházi teremgarázsban lévő gépjármű parkolóhelyek ingatlan-nyilvántartási nyilvántartásba vétele egyéb önálló ingatlanként, amely a jövőre nézve jelentősen könnyíti az adásvételüket és a kölcsönszerződés fedezeteként jelzálogjoggal való terhelésüket.

A bürokráciacsökkentés jegyében újabb jogszabályi változás segíti azon társasházi tulajdonosok mindennapjait, akik társasházi teremgarázsban lévő parkolóhellyel rendelkeznek. A teremgarázs az ingatlan-nyilvántartásban jellemzően a parkolóhelyek (ún. álláshely) tulajdonosai közös tulajdonában álló ingatlanként van nyilvántartva, amelyben a tulajdonos tulajdonában álló tulajdoni hányadot egy konkrét kijelölt parkolóhely – az arra vonatkozó használati jogosultsággal – testesíti meg. A parkolóhely eladásakor a tulajdonostársakat törvényes elővásárlási jog illeti meg. A társasházak esetében rendszeresen felmerülő probléma, hogy a parkolóhely értékesítésekor az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának beszerzése rendkívüli nehézségeket okoz. Ennek oka, hogy a tulajdonostársak száma – különösen a nagyobb városokban fekvő társasházak esetében – rendkívül nagy, lakcímadataik az ingatlan-nyilvántartásban sok esetben hiányosak, melyeket a jogi képviselő csak rendkívüli nehézségek árán vagy egyáltalán nem tud felderíteni. A probléma súlyát, valamint a parkolóhelyekre vonatkozó jogi szabályozás felülvizsgálata iránti társadalmi igényt érzékelve a Miniszterelnökség az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendeletének módosítása mellett döntött.

A korábban hatályos jogszabályi környezet nem tette lehetővé, hogy a teremgarázsban található parkolóhelyek az ingatlan-nyilvántartásban egyéb önálló ingatlanként nyilvántarthatóak legyenek. Az új szabályozás célja a társasházi teremgarázsban kialakított parkolóhelyek egyéb önálló ingatlannak minősítése, ekként a parkolóhelyek önálló helyrajzi számon, saját tulajdoni lappal szerepelhetnek a nyilvántartásban annak érdekében, hogy az egyes parkolóhelyek tekintetében 1/1 arányú tulajdonjoggal rendelkezhessen a tulajdonos.

A parkolóhely mint egyéb önálló ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban kétféle esetben jelenhet meg. Egyrészt új társasház alapításakor, amennyiben a társasházban van gépjárművek tárolására alkalmas helyiség, másrészt már bejegyzett társasházzal összefüggésben, az alapító okirat módosítását követően. A társasház gépjárműtároló helyiségében kialakított parkolóhely egyéb önálló ingatlanként történő nyilvántartásba vételéhez elegendő, ha az épületben lévő gépjárműtároló helyiség megléte igazolt. A teremgarázs meglétét igazolhatja, hogy már egyéb önálló ingatlanként szerepel (meglévő társasházak esetén egy önálló tulajdoni lapon, jellemzően teremgarázs rendeltetési jelleggel feltüntetve), de igazolhatja akár használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, a használatba vétel tudomásulvételéről szóló végzés vagy a lakóépület használatbavételéhez kiállított hatósági bizonyítvány is, amelyet – amennyiben az az ingatlanügyi hatóság okirattárában megtalálható –, az ügyfeleknek ismételten nem szükséges becsatolniuk. A hatósági okiratnak az egyes parkolóhelyek darabszámára, méretére vonatkozóan nem kell adatokat tartalmaznia, azoknak az alapító okiratból és a társasház alaprajzából kell kitűnniük.

Egyszerűsödik a teremgarázsban lévő tulajdoni hányad adásvétele is 

Az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendelete a közös tulajdonban lévő teremgarázsban meglévő tulajdoni hányad (amely természetben jellemzően egy beállóhelyre vonatkozik) eladása esetére, az elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak felé a vételi ajánlat közlésére és a közlés megtörténtének igazolására állapít meg könnyítő szabályokat. A vételi ajánlat közlését igazoló tértivevény vagy átvételi elismervény helyett elfogadható társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke; szövetkezeti háznál a szövetkezet képviseletére jogosult személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, hogy a vételi ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartamára a társasház vagy szövetkezeti ház közös használatú helyiségében (jellemzően lépcsőház, lift stb.), jól látható módon kifüggesztette. Az új szabályozás azon társasházak esetében egyszerűsíti a parkolóhelyek adásvételét, amelyekben a társasházi tulajdonközösség döntése alapján a teremgarázs közös tulajdonban marad. Ugyanezen szabályozás vonatkozik a jövőben a szövetkezeti házak közös tulajdonú teremgarázsaiban lévő parkolóhelyekre is.

Forrás: https://kormany.hu/hirek/egyszerubbe-valik-a-tarsashazi-parkolohelyek-eladasa

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük