Mit tehetnek a társasház lakói, ha elvégzetlen a munka?

A tulajdonostársak indítványozhatják a közös képviselő leváltását.

A közös képviselő feladatainak ellenőrzésére kijelölt szervek és személyek objektív módon meg tudják ítélni, hogy a közös képviselő munkája megfelel-e az előírásoknak, vagy sem, tudhattuk meg dr. Réder Erika ügyvédtől, ingatlanforgalmi szakjogásztól. – Ha a közös képviselő nem végzi a munkáját megfelelően, a tulajdonostársak a közös képviselő felmentése mint napirendi pont és határozati javaslat, valamint a felmentés indítványozása okának a megjelölésével kérhetik írásban a közgyűlés összehívását, ahol döntenek erről a kérdésről. Természetesen, ha a közös képviselő nem intézkedik a közgyűlés összehívásáról, akkor a fenti szabályok szerinti, harmincadik napot követő 15 napon belüli időpontra a közgyűlést össze lehet hívni az ő közreműködése nélkül is – tájékoztatta a Naplót.

A kötelezettség elmulasztása

– A közgyűlés tehát erre irányuló döntés esetén gyakorlatilag bármikor felmentheti a közös képviselőt. Éppen ezért a közös képviselővel megkötendő megbízási szerződés feltételrendszerét annak megfelelően kell kialakítani, hogy a közös képviselő felmentése esetén a megbízási szerződésből eredően ne származzon esetleges kára a társasháznak. A közgyűlésnek azonnali hatállyal fel kell mentenie a tisztségviselőt, visszavonnia a társasházke­zelői, az ingatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást, ha a közös képviselő a közgyűlés írásbeli felszólítástól számított 15 napon belül nem igazolja és nem bizonyítja, hogy e kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye, hogy vele szemben a törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, illetve ha a kizáró ok fennállását a közgyűlés az igazolás céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja – fűzte hozzá.

Kizáró okok

A szakember elmondta, nem lehet közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, tagja, és nem láthat el társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenységet, aki büntetett előéletű, illetve aki hasonló tevékenység folytatását kizáró eltiltás hatálya alatt áll. – Az a személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Üzletszerűen végzett társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenység esetén az, aki nem rendelkezik az e törvényben meghatározott szakképesítéssel, és nem tesz eleget az e törvény szerinti nyilvántartásba vételre vonatkozó bejelentési kötelezettségének – folytatta annak felsorolását, ki nem töltheti be az említett tisztségeket.

– A felmentett közös képviselő a közgyűlés határozata alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését. Ha a közös képviselőt a közgyűlés e megbízatása alól felmenti, köteles az új közös képviselő részére a megválasztásától számított harminc napon belül, írásbeli jegyzőkönyv alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot, az erről szóló teljességi nyilatkozattal együtt átadni – emelte ki végül.

Forrás: https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/mit-tehetnek-a-tarsashaz-lakoi-ha-elvegzetlen-a-munka-3759696/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük