Ennyire fájhat, ha nem tartja be a társasház a tüzvédelmi szabályokat

Nem mondom, hogy ez a legizgalmasabb téma, amiről beszélhetnénk, de a biztonság mindannyiunk érdeke. Más kérdés, hogy a Trombi és a Tűzmanó rajzfilmsorozat egy teljes generáció számára lehetetlenítette el a témáról való közös gondolkodást. Egyszerűen annyira félelmetes volt a Mikó István hangján megszólaló gonosz lángcsóva, hogy azóta tömegek rettegnek a tűzvédelem témájától. Ígérjük, mi most nagyon bátran szembenézünk a kérdéssel.

Fogunk beszélni majd az egyéni felelősségről és arról is, hogyan tudod biztonságosan tárolni a “raktárban lenne a helye” típusú cuccaidat, de most nézzük meg elég konkrétan, mi a helyzet, ha nem tartjuk be a tűzvédelmi szabályokat és milyen összegű büntetésekre számíthatunk.

Tűzvédelem: hitek és tévhitek + néhány fontos szabály

A lakók érdekeit szolgáló szigor 1996 óta van életben, mégis csak pár éve került terítékre a társasházak biztonságának és büntethetőségének témaköre. Azóta viszont egyre több az ellenőrzés és bizony komoly tízezrek ugranak ki a pénztárcánkból szinte maguktól, ha épp nem dugtuk el az egyébként a folyosón tárolt faszekrényünket. (Mi maradék csempét tároltunk kint a folyosón papírdobozban – ez nekünk 60 ezrünkbe fájt.)

Most jársz nálunk először? Ne menj el, amíg nem olvasod el legalább pár cikkünket, kérlek! 😉 Ha tetszik, amit látsz, gyere és kövess minket facebookon!

Bár lehetne egy munkaközösség neve is a TMMK, de nem! Ez a fura mozaikszó bizony egy Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Könyvrövidítése, melyet azOrszágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XXI. fejezete vezetett be.

Ha érdekel, mi az a TMMK

A TMMK egy olyan irat, amely összegyűjti egy épület tűzvédelmi feltételeit, melyek bármely módon összefüggnek a használattal és már magával a létesítéssel is. Elsősorban a megfelelő műszaki állapotok meglétének ellenőrzéséhez nyújt segítséget. A szöveg tartalmazza az építmény (pl. társasház) tűzvédelmi és létesítési követelményeit, a különböző berendezések (tűzjelző, tűzoltó, vészhangosítási) és veszély (hő és füst) elleni védelem kialakítását, természetesen a rajzokat és a felülvizsgálati (5 évente kötelező!) dokumentumokat, valamint a mozgólépcsők, liftek, és egyéb speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását is.

Közérthetőbb nyelven tehát az építmény létesítésekor fennálló tűzvédelmi állapotokat rögzíti, amelyeket a tulajdonos majd a kézikönyv segítségével tud karbantartani, illetve elsősorban ellenőrizni.Ha mondjuk egy társasházban tűzjelző berendezés is elhelyezésre kerül, ezt a kézikönyvben is rögzíteni kell és a későbbiekben kötelező szinten karbantartani (és persze nem is szedhetjük le, csak mert nekünk már nem tetszik).

A kézikönyvvel rendelkeznie kell:

(egyéb tárolási, ipari és mezőgazdasági épületeken kívül)

  • az 5 szintesnél magasabb lakóépületeknek, és
  • az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületeknek.

A létesítmény használatba vétele után legkésőbb 60. napon a kézikönyvnek el kell készülnie!

Azok a társasházak, amelyeket 2015. március 5. előtt vettek használatba, nem kötelesek ilyen iratot készíttetni. A TMMK-val azoknak a társasházaknak kell rendelkeznie, amelyek 5 szintesnél magasabbak és 2015. március 5. után kerülnek használatba.

Tűzvédelmi bírságok – “a muskátli szabály”

2015. március 5-től az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat ( 54/2014. BM rendelet) alapján kell atársasházak tűzvédelmi szabályzatát, tűzvédelmi házirendjét elkészíteni. Új előírás a Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplófelállítása és vezetése a ház tűzvédelmi berendezéseinek nyilvántartásáról, rendszeréről, ellenőrzési, karbantartási rendjéről.

A tűzvédelmi bírságról szóló – jelenleg érvényben lévő – jogszabály 2012. január 1-jével lépett hatályba. Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy amíg a korábbi években a tűzvédelmi hatóság mérlegelésére volt bízva a bírság kiszabása, addig a mostani előírás bizonyos pontokbankötelezővé teszi a büntetést a hatóság számára. A 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendeletmeghatározza, hogy mely szabálytalanságok azok, amelyek esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, valamint megadja a büntetés minimális és maximális összegeit.

Lássuk a szabálytalanságokat és a hozzájuk tartozó összegeket!

Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/
Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő. 100 000 1 000 000
Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges. 200 000 3 000 000
Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő. 100 000 1 000 000
Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított. 30 000/
kijárat
45 000/
kijárat
Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított. 60 000/
kijárat
90 000/
kijárat
Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal. 200 000/
kijárat
300 000/
kijárat
Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal. 300 000/
kijárat
400 000/
kijárat
Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése. 60 000 500 000
Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) 60 000 500 000
A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése. 100 000 3 000 000
Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása. 60 000 200 000
Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított. 50 000 1 000 000
Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 50 000 1 000 000
Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása. 30 000 2 000 000
A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése. 100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy
Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):
– készenlétben tartás hiánya 50 000/készülék
– karbantartás hiánya 30 000/készülék
Jogszabály, vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m2alapterületű: 100 000/
rendszer
400 000/
rendszer
b) 101–500 m2alapterületű: 200 000/
rendszer
1 000 000/
rendszer
c) 500 m2feletti alapterületű: 400 000/
rendszer
2 000 000/
rendszer
Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya. 150 000/
rendszer
1 500 000/
rendszer
Jogszabály, vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző, vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. 60 000 1 000 000
Jogszabály, vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya. 40 000 1 000 000
Jogszabály, vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása. 30 000 1 000 000
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása. 100 000/fő
Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért. 100 000/eltiltott fő
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság). 100 000 1 000 000
Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 100 000 1 000 000
Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott. 60 000 1 000 000
Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt. 100 000/munkavállaló
Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt. 100 000/munkavállaló
Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről. 100 000 500 000
Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el. 60 000 250 000
Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza. 60 000 200 000
Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket. 60 000 2 000 000
A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya. 100 000/rendszer 1 000 000/rendszer
A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya. 50 000/
rendszer
300 000/
rendszer
Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el. 60 000 130 000
A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé. 30 000 1 000 000
Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte. 100 000 1 000 000
A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése. 100 000 1 000 000
Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét. 300 000 3 000 000
Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén. 20 000 60 000
A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése. 100 000 1 000 00
A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik. 60 000 200 000

Persze legyinthetünk, hiszen javarészt a közös képviselő feladata ezen szabályok betart(at)ása. Kicsit úgy vagyunk az egésszel, hogy ez nem a mi feladatunk. Majd megoldja más. De egyrészt egy ennyire életbevágó dolog kapcsán nem árt a tájékozódás (már csak a felesleges pénztárcanyitogatás miatt sem), és az sem baj, ha felkészülünk egy esetleges katasztrófahelyzetre, amelyben akár többünk túlélése múlhat a szabályok betartásán.

Szóval ne! Ne hagyjuk a közös képviselőre -és ezzel nem azt mondjuk, hogy ne bízzunk meg benne-, hanem figyeljünk egymásra és főleg ne vegyük félvállról!

Olvassuk egyszer végig a vonatkozó rendeletet, vagy kérjük meg megbízott képviselőnket, hogy szedje össze számunkra a legfontosabb tudásmorzsákat, amelyek akár később életet is menthetnek.

Írd meg, nálatok mi a helyzet, mert egy igazán kíváncsi medvével hozott össze a sors! Várjuk leveledet a hello@hazmestermedve.hu e-mail címre és ne felejts el lájkolni!
Ha pedig nálatok pont közösképviselet-váltás van, akkor hadd ajánljam, khm, MAGAM. Itt tesztelheted a saját képviseleted, hogy mennyire jók, itt pedig olvashatsz rólunk. Küldj egy mailt, hogy szívesen látnál magatoknál, a többi már az én dolgom! 😉
Forrás: http://hazmestermedve.blog.hu/2017/02/04/tuzvedelmi_tevhitek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük