Katona Akos összes bejegyzése

EGYSZERŰBBÉ VÁLIK A TÁRSASHÁZI PARKOLÓHELYEK ELADÁSA

2022. május 2-tól lehetővé vált a társasházi teremgarázsban lévő gépjármű parkolóhelyek ingatlan-nyilvántartási nyilvántartásba vétele egyéb önálló ingatlanként, amely a jövőre nézve jelentősen könnyíti az adásvételüket és a kölcsönszerződés fedezeteként jelzálogjoggal való terhelésüket.

A bürokráciacsökkentés jegyében újabb jogszabályi változás segíti azon társasházi tulajdonosok mindennapjait, akik társasházi teremgarázsban lévő parkolóhellyel rendelkeznek. A teremgarázs az ingatlan-nyilvántartásban jellemzően a parkolóhelyek (ún. álláshely) tulajdonosai közös tulajdonában álló ingatlanként van nyilvántartva, amelyben a tulajdonos tulajdonában álló tulajdoni hányadot egy konkrét kijelölt parkolóhely – az arra vonatkozó használati jogosultsággal – testesíti meg. A parkolóhely eladásakor a tulajdonostársakat törvényes elővásárlási jog illeti meg. A társasházak esetében rendszeresen felmerülő probléma, hogy a parkolóhely értékesítésekor az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának beszerzése rendkívüli nehézségeket okoz. Ennek oka, hogy a tulajdonostársak száma – különösen a nagyobb városokban fekvő társasházak esetében – rendkívül nagy, lakcímadataik az ingatlan-nyilvántartásban sok esetben hiányosak, melyeket a jogi képviselő csak rendkívüli nehézségek árán vagy egyáltalán nem tud felderíteni. A probléma súlyát, valamint a parkolóhelyekre vonatkozó jogi szabályozás felülvizsgálata iránti társadalmi igényt érzékelve a Miniszterelnökség az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendeletének módosítása mellett döntött.

A korábban hatályos jogszabályi környezet nem tette lehetővé, hogy a teremgarázsban található parkolóhelyek az ingatlan-nyilvántartásban egyéb önálló ingatlanként nyilvántarthatóak legyenek. Az új szabályozás célja a társasházi teremgarázsban kialakított parkolóhelyek egyéb önálló ingatlannak minősítése, ekként a parkolóhelyek önálló helyrajzi számon, saját tulajdoni lappal szerepelhetnek a nyilvántartásban annak érdekében, hogy az egyes parkolóhelyek tekintetében 1/1 arányú tulajdonjoggal rendelkezhessen a tulajdonos.

A parkolóhely mint egyéb önálló ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban kétféle esetben jelenhet meg. Egyrészt új társasház alapításakor, amennyiben a társasházban van gépjárművek tárolására alkalmas helyiség, másrészt már bejegyzett társasházzal összefüggésben, az alapító okirat módosítását követően. A társasház gépjárműtároló helyiségében kialakított parkolóhely egyéb önálló ingatlanként történő nyilvántartásba vételéhez elegendő, ha az épületben lévő gépjárműtároló helyiség megléte igazolt. A teremgarázs meglétét igazolhatja, hogy már egyéb önálló ingatlanként szerepel (meglévő társasházak esetén egy önálló tulajdoni lapon, jellemzően teremgarázs rendeltetési jelleggel feltüntetve), de igazolhatja akár használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, a használatba vétel tudomásulvételéről szóló végzés vagy a lakóépület használatbavételéhez kiállított hatósági bizonyítvány is, amelyet – amennyiben az az ingatlanügyi hatóság okirattárában megtalálható –, az ügyfeleknek ismételten nem szükséges becsatolniuk. A hatósági okiratnak az egyes parkolóhelyek darabszámára, méretére vonatkozóan nem kell adatokat tartalmaznia, azoknak az alapító okiratból és a társasház alaprajzából kell kitűnniük.

Egyszerűsödik a teremgarázsban lévő tulajdoni hányad adásvétele is 

Az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendelete a közös tulajdonban lévő teremgarázsban meglévő tulajdoni hányad (amely természetben jellemzően egy beállóhelyre vonatkozik) eladása esetére, az elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak felé a vételi ajánlat közlésére és a közlés megtörténtének igazolására állapít meg könnyítő szabályokat. A vételi ajánlat közlését igazoló tértivevény vagy átvételi elismervény helyett elfogadható társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke; szövetkezeti háznál a szövetkezet képviseletére jogosult személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, hogy a vételi ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartamára a társasház vagy szövetkezeti ház közös használatú helyiségében (jellemzően lépcsőház, lift stb.), jól látható módon kifüggesztette. Az új szabályozás azon társasházak esetében egyszerűsíti a parkolóhelyek adásvételét, amelyekben a társasházi tulajdonközösség döntése alapján a teremgarázs közös tulajdonban marad. Ugyanezen szabályozás vonatkozik a jövőben a szövetkezeti házak közös tulajdonú teremgarázsaiban lévő parkolóhelyekre is.

Forrás: https://kormany.hu/hirek/egyszerubbe-valik-a-tarsashazi-parkolohelyek-eladasa

Kizuhant a 14. emeletről egy fiatal nő Óbudán

Meghalt egy 34 éves nő Budapest III. kerületében, miután kizuhant egy társasház 14. emeletéről.

A holttestet az óbudai Madzsar József utcában találták meg kedd reggel. A Bors egy szemtanúra hivatkozva azt írja, hogy az áldozat egy 34 éves nő volt, aki nem abban a házban lakott.

Láttam a zuhanó testet, de hirtelen fel sem fogtam, mi történt. Azt hittem, hogy csak valaki ledobott egy csomagot. Aztán megpillantottam a szerencsétlen embert kiterülve, a kitárt végtagjaival. A hölgy pedig nem mozgott

– mondta a szemtanú a bulvárlapnak. Hozzátette azt is, hogy a helyiek azonnal hívták a mentőket, de a nő életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrség  közigazgatási eljárásban vizsgálja az esetet, egyelőre nem feltételezik, hogy gyilkosság történt volna.

Forrás: https://index.hu/belfold/2022/04/26/budapest-obuda-holttest-iii.kerulet-baleset-tragedia/

A legtisztább elszámolást a külön fogyasztásmérő biztosítja

A társasházakban a közműszolgáltatások igénybevétele speciális, mivel az egyes lakások, helyiségek tulajdonosai, valamint a társasház közössége is használja azokat. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakemberei összegyűjtötték a legfontosabb közszolgáltatási szabályokat.

A társasházak, valamint a la­kásszövetkezetek – néhány megkötéssel – általában lakossági fogyasztóknak minősülnek. Ez azt je­­lenti, hogy egyete­mes szol­gál­tatásként, kedvezményes áron jut­­hatnak villa­mos ener­giá­hoz, földgázhoz, valamint la­­kossági tarifa ellenében vehetik igénybe a víz- és szennyvízszol­gáltatást. 
 

A társasház és a lakók közötti elszámolásnál nagy jelentősége van az alkalmazott fogyasztásmérésnek. Ál­­talában kétféle fogyasztásmérő található. Az egyik a bekötési vagy főmérő, amely – többnyire – a közműszolgáltató tulajdona. Ez regisztrálja a társasház egészének vízfo­gyasztását, a távhő mennyiségét, a házközponti fűtés földgázfogyasztását, a közös világítást, valamint az egyes lakások, helyiségek villamos­energia-fogyasztását. 
 

A társasházon belül a lakások mérésére almérőket, illetve mellékmérőket szerelhetnek fel a szolgáltatók. Ideális, ha minden lakás fogyasztását ilyenek rögzítik. A legtisztább elszámolást az eredményezi, ha minden lakásnak és a társasháznak is külön fogyasztásmérője és szerződése van a szolgáltatóval. A társasház a számlán feltüntetett összegekhez – például a közös helyiségek világítása, fűtése, közös vízfogyasztása – a közös költségben kérheti a tulaj­donos­társaktól. 
 

A távhőszolgáltatásnál a központi hőmennyiségmérőn mért fogyasztást a társasház által megállapított díjmegosztási arányok alapján osztják szét a lakások tulajdonosai kö­zött. Ez történhet az épületrészek légtérfogata alapján, fűtési költségmegosztók alkalmazásával, de figyelembe vehetők a lakások más adottságai is. 
 

Fontos, hogy a közműszolgáltatók, az elosztók csak az úgynevezett csatlakozási pontig tartó vezetékszakasz karbantartásáért tartoznak fe­­lelősséggel. Utána már a társasház és lakás-, illetve helyiségtulajdonosok a „gazdák”. Probléma esetén a műszaki és szerződéses ügyekben az energiahivatal járhat el, míg a méréssel, számlázással, el­­számolással kapcsolatban fel­merülő vitás kérdésekben a kormányhivatalok dönthetnek. 

Forrás: https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/04/a-legtisztabb-elszamolast-a-kulon-fogyasztasmero-biztositja

5 lakópark, ahol a terasz is főszerepet kap

A lakások komfortszintjét nem csak a mérete, a berendezések, vagy a lokáció emelheti, hanem az is, ha külső tartózkodó is tartozik hozzá. Mai összeállításunkban 5 olyan lakóparki fejlesztést mutatunk be, ahol a kivitelezés során a pazar megjelenésen és az élhető környezet megteremtésén túl a terasz kialakítására is kiemelt figyelmet fordítottak.

Tükörhegy Residence

A Törökbálinti fejlesztés már a VI. üteménél tart, a lakások népszerűsége pedig nem a véletlen műve. A Tükörhegyen, a Balassi Bálint utcában épülő ingatlanok egyedülálló panorámával, privát, exkluzív lakóparki környezetben várják leendő lakóikat. Az ingatlanok hőszivattyús hűtés-fűtéssel, saját parkosított kerttel, garázzsal, felszíni beállóval rendelkeznek, valamint minden lakáshoz tartozik erkély és terasz is. A Tükörhegy Residence lakásait azoknak ajánljuk, akik Budapest agglomerációjában szeretnének színvonalas otthont vásárolni és élhető kisvárosi hangulatot keresnek közel a fővároshoz.

Furmint házak II.

A Naplás-tó tájvédelmi körzet közelében épülő Furmint házak igazán innovatív megoldással gondoskodnak a lakók maximális kényelméről. Az ingatlanok 100 százalékban megújuló energiaforrást használnak, ráadásul az okos otthon-megoldásoknak köszönhetően biztosítják a teljeskörű komfortérzetet. A különösen kedvező lokáció miatt az új tulajdonosok Budapest egyik legszebb zöld környezetében élvezhetik a természet közelségét. Ráadásul, ahogy listánk minden szereplőjénél, úgy a Furmint házaknál sem hiányozhat a reggeli kávézásoknak vagy a családi vacsoráknak tökéletes helyszínt nyújtó terasz sem.

Fregatt Lakópark

A Balaton szerelmeseinek kedveskednek ezzel a Siófokon épülő, közvetlen vízparti elhelyezkedésű lakóparkkal. A Liszt Ferenc sétányra megálmodott társasházakban egész évben élvezhetjük a természet és a vízpart közelségét. A tervezés során fontos szempont volt a praktikum, a használhatóság, a fenntarthatóság. Valamint a társasház tetején korlátozott számú exkluzív panorámás grill-és napozó tetőteraszt is kialakítanak, hogy a lehető legnagyobb privátszférát biztosítsák a leendő tulajdonosoknak.

ZöldPark100

Maradunk a Balatonnál, hiszen a balatonszemesi Semmelweis utca 100 szám alatti több mint 6000 négyzetméteres területen valósul meg a ZöldPark100 beruházás. A 13 darab villaház három sorban, egymástól függetlenül helyezkedik el, mindegyik ingatlan saját parkosított, öntözőrendszerrel ellátott kerttel rendelkezik. A villaházak tetejére napelemek kerülnek majd, hogy ezáltal is biztosított legyen a fenntarthatóság és az alacsony rezsiköltség. Minden villaház felső emeletén helyet kap egy több mint 40 négyzetméteres tetőterasz, statikus árnyékolással és balatoni panorámával. A teraszok födéme erősített, így alkalmas kisebb összejövetelekre, vagy akár kültéri pezsgőfürdők elhelyezésére is.

Madárdomb Residence

Az 55 lakásból, 3 üzletből és 7 irodából álló épület a kertvárosban valósul meg, a XVII. kerületi Borsó utca 66. szám alatt.  A tervezés és a majdani kialakítás során gondosan ügyeltek a lakások változatos elrendezésére. Így számos lakás két, akár három front felé is tekint és minden lakáshoz tartozik erkély, terasz vagy kertkapcsolat, illetve ezek kombinációja. A fenntarthatóság és az alternatív energia felhasználása is kiemelt szempont volt. Ennek keretében az épület üzemeltetése a meleg víz előállításáért felelős levegő-víz rendszerű hőcserélők segítségével valósul meg.

Forrás: https://tudastar.ingatlan.com/vennek/5-lakopark-ahol-a-terasz-is-foszerepet-kap/

A társasház teteje nem belvárosi plázs

Különös módját választották fiatalok a napfürdőzésnek kedd délután, Kaposváron. Egy olvasónk küldött fotókat, amelyek tanúsága szerint a tavaszimádó ifjak a Füredi csomópontnál található egyik társasház tetejére mentek fel, hogy ott múlassák az időt.

A fiatalok mit sem törődve azzal, hogy a háztetőn könnyen okostelefonok kameráinak kereszttüzébe kerülhetnek élvezték az áprilisi délutánt.

Persze az is elképzelhető, hogy tökéletes szelfihelyszínt kerestek a tinik, vagy éppen közösségi kihíváshoz választották vakmerő módon a magas ház tetejét.

Utánajártunk, hogy mennyire szabályos a közel 15 méter magas társasházak tetején napfürdőzni, netán fotózkodni. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság azt válaszolta érdeklődésünkre, hogy a társasház házirendje szabályozza az ott tartózkodási és viselkedési feltételeket. Így lényegében ezzel szabálysértést nem követtek el a fiatalok, azonban, ha a rendőrök felpillantva meglátják őket a háztetőn, felszólítják a távozásra, mivel, mint arra már rámutattunk roppant balesetveszélyes oda felmenni. Megkerestük a témával a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, ők is hasonló választ adtak. 

Szabad vagy sem, ezt a négy fiatalt nem zavarta meg sem a magasság, sem a szabályok. Mindazonáltal óva intünk mindenkit attól, hogy hasonló veszélyes cselekedetre szánja el magát. Inkább ajánljuk az áprilisi időjárás kiélvezéséhez a Városligetet, a Desedát vagy éppen a Töröcskei tó környékét, ahol a gravitáció sem fordulhat ellenünk.

Forrás: https://www.sonline.hu/kozelet/2022/04/a-tarsashaz-teteje-nem-belvarosi-plazs

Bokrétával koronázták a szekszárdi Városkapu Lakópark lakásfejlesztését

A Szekszárd kertvárosi részén épülő, 114 lakásos társasház generálkivitelezésén a TG Real Estate Kft. megbízásából a 2F-Bau Kft. dolgozik.

Újabb jelentős mérföldkövéhez érkezett a tolnai megyeszékhely elmúlt húsz évének legjelentősebb ingatlanberuházásaként számon tartott Városkapu Lakópark építése. Elérte ugyanis legmagasabb pontját az első két épület tartószerkezete, amelyet bokrétaünnepség keretében ünnepelt a beruházó TG Real Estate Kft. és a kivitelező 2F-Bau Kft.

A tásaság lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményéből kiderül, a kivitelezés az előzetes ütemterveknek megfelelően halad, ahol két ütem részeként, hat épületben, összesen 114 darab, magas minőségű lakás épül.

A projekt során olyan korszerű és előremutató megoldásokat is alkalmaznak, mint a teljes körű okosotthon-előkészítés, vagy akár az energiatakarékos, hőszivattyús hűtés-fűtési rendszer.

Hamarosan az első ütem műszaki átadására is sor kerül

Ahogyan arról lapunk korábban már beszámolt, a kivitelezés 2021. októberében kezdődött meg, a Csatári és a Vitéz utca által határolt kisvárosias lakóterület szomszédságában. A lakóparkban számos közösségi funkció is megjelenik: az épületek között sétányokat alakítanak ki, melyek színes szabadiős tevékenységeknek biztosítanak majd helyet, a családok számára pedig a tömb közepén egy játszóteret is átadnak.

Már az ingatlanok tervezése során is kiemelt figyelmet fordítottak az élhető lakókörnyezet kialakítására, ezért

mind a két ütem házai egységes séma szerint, egyetlen koncepció részeként, sakktábla-szerű elrendezésben épül meg, ami maximalizálja az épületek közti távolságot, szellős tereket, remek kilátást és kellemes életteret biztosítva a leendő beköltözőknek.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a munkálatok a beruházás kezdetén lefektetett menetrend szerint zajlanak, az I. ütem műszaki átadására pedig 2022. IV. negyedévében fog sor kerülni. Hozzátették, ehhez az is hozzájárult, hogy az építkezéshez szükség nyers-, és alapanyagok már mind a szakemberek rendelkezésére állnak, köszönhetően azok időben történt beszerzésének.

A bokréta ünnepségen többek között rész vett:

– Tóth Gergely, a TG Real Estate Kft. ügyvezető igazgatója,
– Wiedemann Viktor, a 2F-Bau Kft. projektvezetője,
– Hefner Gábor a 2F-Bau Kft. projektfelelőse,
– Posta Zoltán, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, és
– Máté Péter önkormányzati képviselő.

Tóth Gergely, a TG Real Estate Kft. ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében az előzetes alapanyagbeszerzés sikeres organizációját hangsúlyozva elmondta, a projekt azon kevés kivételek közé tartozik a magyarországi újlakás-piacon, amelyekre nincs hatással az építőipart is sújtó áruhiány és áremelkedés.

Kitért arra is, hogy már az első körben megvalósul a társasház játszótere is, amelynek köszönhetően a beköltöző családok biztonságosan tudnak majd időt tölteni gyermekeikkel.

„Azt gondolom, hogy ez a lakópark nem csak a családosoknak szól, hanem olyan embereknek is, akik közösségben szeretnének élni, egy olyan városban, ahol jó élni”

– fejtette ki az ügyvezető. Végezetül háláját kifejezve hozzátette:

„Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy idáig eljuthassunk, és bízom benne, hogy mind az érdeklődők, mind a vásárlók megtalálják majd azokat az előnyöket, amelyeket beleterveztünk, és megépítettünk az elmúlt hónapokban.”

Forrás: https://magyarepitok.hu/mi-epul/2022/04/bokretaval-koronaztak-a-szekszardi-varoskapu-lakopark-lakasfejleszteset

Kigyulladt egy társasház a Terézvárosban, egy férfi meghalt

Kigyulladt egy húszlakásos társasház egyik első emeleti lakása kedden Budapesten, a Terézvárosban.

Mukics Dánielnek, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjének a tájékoztatása szerint tíz tűzoltó érkezett ki a Rózsa utcában lévő helyszínre két járművel.

A harmincöt négyzetméteres lakásban egy kanapé és annak a környezete égett öt négyzetméteren. A tűzoltók néhány perc alatt eloltották a tüzet, oltás közben találták meg az ott lakó holttestét. Úgy tudjuk, hogy egy idős férfi az áldozat.

A leggyakrabban egyedül élő idős emberek válnak a lakástüzek áldozatává. Gyakori, hogy mire észreveszik a tüzet, már annyi mérgező füstöt lélegeztek be, hogy nem lehet megmenteni az életüket.

A legjobb megoldás az ilyen esetek elkerülésére, ha szerzünk otthonra egy füstérzékelőt, amit a szoba közepén a plafonra kell szerelni. Ez hangos, 85 decibeles sípolással a tűz kialakulása elején jelez, amikor még van idő kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.

Forrás: https://24.hu/belfold/2022/04/19/kigyulladt-egy-tarsashaz-a-terezvarosban-egy-ferfi-meghalt/

Csinos villa tűnik el Németvölgyből, háromlakásos társasház kerül a helyére

Öt éve még a kerület elővédelmi jegyzékében szerepelt, rövidesen azonban nyoma sem marad.

Ismeretlen Budapest sorozatunkban az elmúlt években sorra mutattuk be a főváros pusztuló, vagy eltűnő épületeit, amik közt egykor védett, vagy épp védelemre érdemes bérházak, villák, és középületek is szerepeltek.

Ezeket az ingatlanokat az esetek jó részében nagybefektetők radírozták ki a városképből, de olyan esetek is előfordultak, ahol magánszemélyek álltak a sokszor nehezen érthető bontási munkálatok mögött.

Hasonló eset történik most a BAH-csomóponttól az Apor Vilmos tér felé nyújtózó Jagelló úton is, ahol a 34. számú ház tűnik el épp az utca mellől, hogy a helyét egy háromlakásos társasház vegye át.

Olvasónk fenti fotóján jól látszik, hogy a bontási munkálatok már megkezdődtek, a kerítésen pedig az utód képe, valamint néhány fontos részlet is látható – a terveket eszerint a korábban irodaépületet és társasházakat tervező Dálnoky Tibor Károly (2PA Kft.) jegyzi majd, a tervezett átadási időpont pedig 2024 novembere.

A közel száz évvel ezelőtt felparcellázott, az akkor még létező, bár lezárt Németvölgyi temetőre néző terület 1926 januárjában Kunváry Aurélról a számos vállalatban pozíciót vállaló Riedl Antalra szállt, aki néhány hónappal később egy földszintes házra kért építési engedélyt. Ez végül sosem valósult meg, így 1930-ban továbbadta a földdarabot, aminek új gazdája Szilaveczky Árpád és neje lett.

Az első világháborút végigharcoló – az orosz és román fronton tizenhét hónapon át küzdő, az erdélyi Harasztosnál egy vonatkisiklás miatt sérüléseket szenvedett – férfi ekkor a Német utcai Községi Polgári Iskola (ez a ma Németh László Általános Iskola néven működik) történelemtanáraként működött, az év végén azonban előbb a X. Templom téri Polgári Fiú- és Leányiskola igazgatójává (1930-1932), majd a Simor (ma Vajda Péter) utcai Polgári Leányiskola vezetőjévé (1932-1934) nevezték ki.

A Néptanítók Lapjában hosszú éveken át a legcsúnyább írást is

meglepetésszerűen a legtökéletesebre szabályozó

szépírási irkákat árusító férfi vagyoni helyzete lehetővé tette tehát, hogy nyaralót építsen magának: a Székesfőváros 1932 májusában engedett zöld utat egy vitéz Lukóy Emil (később a Tiszti Kaszinó margitszigeti klubházért is ő felelt) által jegyzett tervcsomagra, az azonban legfeljebb a telken ma még álló épület alapját jelenthette, hiszen az engedély egy földszintes családi ház megszületését tette lehetővé.

A Neveléstudományi Társaság tagjaként tanulmányok egész sorát jegyző tulajdonos és felesége az új otthon megszületése után az Üllői út elejéről nyilvánvalóan a budai oldalra költözött, sőt, a kertben 1937 elején egy autógarázst építtettek. A Bucsi Károly által jegyzett épület gyorsan elkészülhetett, ugyanabban az évben Szilaveczky ugyanis már újsághirdetésekben keresett egy használt Fiat Balillát.

Az autó talán még beállt a garázsba, a házaspár közös életének 1938 októberében, az akkor hatvanhárom éves férj halálával azonban vége szakadt.

A ház vélhetően nagyobb gond nélkül élte túl Budapest ostromát, sőt, az utcáról látható képét a szocializmus évtizedei sem formálták át. Talán ezért is gondolta úgy a XII. kerületi Önkormányzat, hogy 2017-ben

a házat, a kertet, illetve a kerítést egyaránt szerepelteti az ekkor született elővédelmi jegyzékében, a helyi védettséget azonban végül nem terjesztették ki rá,

sőt, az utód terveit látva nyilvánvalóan pozitív településképi véleménnyel támogatták a projektet.

Az ismeretlen műszaki és statikai állapotú ház bontásának így nem volt akadálya, az építési engedélyezési kérés azonban egy fokkal bonyolultabb úton jutott el a kívánt célig: első nekifutásra nem kapott engedélyt, a második és harmadik tervcsomag azonban eljutott a jogerős építési engedélyig, az építtető, illetve az építész azonban negyedszerre is nekifutott, mire 2021 októberében megszületett a számukra kívánt végeredmény.

A készülő épület a beépítési határokat maximálisan kihasználja majd:

  • 19,99%-os terepszint feletti beépítéssel jár (a felső határ 20%) majd,
  • a szintterületi mutató 0,45 (az elérhető maximum 0,45) lesz
  • a zöldfelületi arány 65,15%-nál áll meg (a minimum 65%)
  • az építménymagasság pedig 6,48 m (a korlát 6,5 m)

lesz, a munkáknak köszönhetően pedig a környék egy olyan épülete tűnik majd el, ami

hozzájárult annak sokszínűségéhez, egy néhány évvel ezelőtti döntés értelmében pedig akár kerületi védettséget is élvezhetne.

Felmerült kérdéseinkkel a XII. kerületi Önkormányzatot is megkerestük, válaszukat új cikkben tesszük majd közzé.

Forrás: https://24.hu/kultura/2022/04/27/villa-jagello-ut-ismeretlen-budapest-bontas-haromlakasos-tarsashaz-vitez-lukoy-emil-epiteszet-dalnoky-tibor-karoly/

Zárul az OTP Társasházi Pályázata

Május 15-ig várja a társasházak zöldítési, fenntarthatósági pályázatait az OTP Business.

Szorít a határidő, a társasházaknak és lakásszövetkezetnek már csak néhány hetük maradt arra, hogy jelentkezzenek az OTP Business pályázatára. A hitelintézet idén is két, de a korábbiakhoz képest megújított kategóriában várja a jelentkezéseket. A „Zöldebb lakókörnyezet” kategóriában elsősorban a társasházak szabadtéri területeinek megújítására pályázhatnak az érdeklődők, a „Fenntarthatóbb otthonok” esetében pedig a közösen használt helyiségek energiahatékonyságát szolgáló beruházásokra lehet támogatást nyerni.

Abban nincs változás, hogy idén is 20 társasházi, lakásszövetkezeti közösség juthat összesen 15 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz. A nyertesek olyan felújításokat is megvalósíthatnak, amelyekre a háznak egyéb forrásból nem, vagy csak jóval később lenne fedezete. A támogatást pedig akár egy nagyobb beruházás finanszírozására is felhasználhatják.

„Már tavaly is nagyon sokan nyújtottak be pályázatot lakókörnyezetük zöldebbé tételére, így ezt is figyelembe véve alakítottuk ki idén a két kategóriát, amelyeknek a fenntarthatóság és környezetvédelem áll a középpontjában. A zöldítési célok megvalósításának ugyanis lehet, hogy nem, vagy csak évek múlva lenne meg a pénzügyi alapja – ebben segíti a Társasházi Pályázat évről évre a lakóközösségeket” – mutatott rá Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalkozási területének vezetője.

A vissza nem térítendő támogatásra egyszerűen és gyorsan, online pályázhatnak az érdeklődők. Fontos tudnivaló, hogy a közös képviselők mellett a társasház, vagy lakásszövetkezet bármely’ lakója benyújthatja a pályázatot. A pályázati időszak 2022. május 15-én zárul le, érdemes tehát igyekezni a leadással. Mindkét meghirdetett kategóriában 10-10 helyezettet választ ki a zsűri. Az OTP Business a sikeres pályázatokban szereplő projektek megvalósítását összesen 15 millió forinttal támogatja, benyújtóikat ezen felül pedig egy 100 ezer forint értékű ajándékutalvánnyal is díjazza. Az első 500 jelentkező ingyenes előfizetést kap a Társasházi Háztartás szaklapra. 

Díjazás mindkét kategóriában

• I. helyezés: 1 200 000 Ft

• II. helyezés: 1 100 000 Ft

• III. helyezés: 1 000 000 Ft

• IV. helyezés: 900 000 Ft

• V. helyezés: 800 000 Ft

• VI. helyezés: 700 000 Ft

• VII. helyezés: 600 000 Ft

• VIII. helyezés: 500 000 Ft

• IX. helyezés: 400 000 Ft

• X. helyezés: 300 000 Ft

Forrás: https://www.borsonline.hu/pr-cikkek/2022/05/zarul-az-otp-tarsashazi-palyazata-x

Társasházban égett ki két lakás Pécsett

Kiégett két lakás Pécsen, miután tűz ütött ki egy nyolclakásos társasház garázsában a Zsinkó István utcában – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerda hajnalban.

A közlemény szerint a garázsban bútorokat, vitorlákat, az előállításukhoz szükséges alapanyagokat tároltak, a lángok pedig a felette lévő lakás tetőszerkezetére is átterjedtek. Az épületet hét lakónak kellett elhagynia, közülük két embert a pécsi hivatásos tűzoltók hoztak ki, a mentők pedig kivizsgálásra kórházba szállították őket.

Az épület első emeletén és a garázsnál megfékezték a tüzet, jelenleg a ház keleti oldalán az izzó részeket oltják a pécsi, valamint a segítségükre érkezett siklósi, komlói és szigetvári tűzoltók – derül ki az OKF tájékoztatásából.

Forrás: https://indirekt.hu/belfold/tarsashazban-egett-ki-ket-lakas-pecsett/